O sudu

Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o područjima i sjedištima sudova koji je donio Zastupnički dom Sabora Republike Hrvatske na sjednici održanoj 19. rujna 1997. godine, a koji je stupio na snagu 16. listopada 1997. godine ustanovljen je Trgovački sud u Šibeniku, koji je mjesno nadležan za područje Šibensko-kninske županije.

Radne prostorije Trgovačkog suda u Šibeniku smještene su u zgradi suda u Šibeniku, Stjepana Radića 81/II.

Trgovački sud u Šibeniku započeo je s radom 29. srpnja 2002.godine, temeljem rješenja ministrice pravosuđa, uprave i lokalne samouprave od 19. srpnja 2002. godine.