NA ODREĐENO VRIJEME - administrativni referent-sudski zapisničar - PAZIN
                                                                      OGLAS
                             za prijam u državnu službu na određeno vrijeme

TRGOVAČKI SUD U RIJECI, STALNA SLUŽBA U PAZINU

administrativni referent-sudski zapisničar - 1 izvršitelj - zamjena duže vrijeme odsutne službenice M. Š.
JAVNI NATJEČAJ za prijam na određeno vrijeme - čistaćica

namještenika IV. vrste, radno mjesto - čistaćica

- jedan (1) izvršitelj na određeno vrijeme do povratka V. Ž. s bolovanja, uz probni rad u trajanju od dva (2) mjeseca
- mjesto rada: Trgovački sud u Rijeci, Zadarska 1

Prodaja nekretnina u stečajnom postupku nad dužnikom ELEKTROMATERIJAL

nekretnine stečajnog dužnika upisane u zemljišnim knjigama zemljišnim knjigama Općinskog suda u Rijeci i to: 80. UDIO: 797/18566 k.č.br. 821 u naravi kuća, dvorište i stepenište

Ročište za prodaju održati će se dana 8. travnja 2014. g. u 10:30 sati, Trgovački sud Rijeka, I. kat, sudnica broj 3.

Prodaja nekretnina u stečajnom postupku nad dužnikom ELEKTROMATERIJAL

nekretnine stečajnog dužnika upisane u zemljišnim knjigama Općinskog suda u Rijeci

Ročište za prodaju održati će se dana 8. travnja 2014. g. u 10:15 sati, Trgovački sud Rijeka, I. kat, sudnica broj 3.

Prodaja nekretnina u stečajnom postupku nad dužnikom ELEKTROMATERIJAL

nekretnine stečajnog dužnika upisane u zemljišnim knjigama Općinskog građanskog suda u Zagrebu k.č.br. 2346/11 u naravi zgrada Cvjetna cesta br. 11 i dvorište

Ročište za prodaju održati će se dana 8. travnja 2014. g. u 10:00 sati, Trgovački sud Rijeka, I kat, sudnica broj 3.

Prodaja nekretnina u stečajnom postupku nad dužnikom ELEKTROMATERIJAL

nekretnine stečajnog dužnika upisane u zemljišnim knjigama u zemljišnim knjigama Općinskog suda u Općinskog suda u Slatini

Ročište za prodaju održati će se dana 8. travnja 2014. g. u 9:30 sati, Trgovački sud Rijeka, I kat, sudnica broj 3.

Prodaja nekretnina u stečajnom postupku nad dužnikom ELEKTROMATERIJAL

nekretnine stečajnog dužnika upisane u zemljišnim knjigama zemljišnim knjigama Općinskog suda u Rijeci - unaravi dvorište Cambierieva ulica

Ročište za prodaju održati će se dana 8. travnja 2014. g. u 9:15 sati, Trgovački sud Rijeka, I. kat, sudnica broj 3.

Prodaja nekretnina u stečajnom postupku nad dužnikom ELEKTROMATERIJAL
upisane u zemljišnim knjigama u zemljišnim knjigama Općinskog suda u Zadru i to:
- k.č.br. 5065 u naravi poslovna zgrada, zgrada i dvor, površine 5.080 m2, upisana u z.k.ul.br. 7285, K.O. Zadar,
Ročište za prodaju održati će se dana 8. travnja 2014. g. u 9:00 sati, Trgovački sud Rijeka, I kat, sudnica broj 3.

Prodaja nekretnina u stečajnom postupku nad dužnikom EUROMONTING GRUPA EM d.o.o. PULA

upisanih u zemljišnim knjigama Općinskog suda u Puli.

Ročište za prodaju održat će se dana 08. travnja 2014.g. u 09:00 sati, Trgovački sud Rijeka, I. kat, sudnica 2.

Prodaja nekretnina u stečajnom postupku nad dužnikom CROATIA LINE d.d. u stečaju Rijeka

nekretnine upisane u zemljišnim knjigama Općinskog suda u Rijeci u z.k.ul. 1600 k.o. Kostrena Lucija na k.č. 3324

ročište za prodaju održat će se dana 9. travnja 2014. u 11,30 sati u zgradi Trgovačkog suda u Rijeci, Zadarska 1 i 3, soba br. 11, prvi kat