Prijam u državnu službu na određeno vrijeme - administrativni referent-sudski zapisničar
Sukladno odredbi članka 61. Zakona o državnim službenicima („Narodne novine“ broj 92/05, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13, 38/13 i 1/15), uz prethodno odobrenje Ministarstva pravosuđa, KLASA:119-02/15-04/139, URBROJ:514-03-02-01-02-15-03 od 21. travnja 2015. godine, Trgovački sud u Rijeci objavljuje
                                               OGLAS
        za prijam u državnu službu na određeno vrijeme


1. administrativni referent-sudski zapisničar - 1 izvršitelj - zamjena duže vrijeme odsutne službenice Krunoslave Mikulić

ODLUKA o imenovanju službenika za informiranje

Na temelju odredbe čl. 31. st 1. Zakona o sudovima ( Narodne novine broj 28/13 i 33/15) i odredbe čl. 13. Zakona o pravu na pristup informacijama ( Narodne novine broj 25/13) sudac ovlašten za obavljanje poslova sudske uprave, Ika Mohorović, dana 12. svibnja 2015. godine donijela je slijedeću

                                                          O D L U K U
Službenik DUBRAVKA ČMELIK, viši sudski referent u sudskom registru određuje se mjerodavnom službenom osobom za rješavanje ostvarivanja prava na pristup informacijama

Prodaja nekretnina ISTRAGRADNJA društvo s ograničenom odgovornošću za visokogradnju u stečaju Pula

Prodaju se nekretnine stečajnog dužnika upisane u zemljišnim knjigama Općinskog suda u Puli u z.k.ul. 17936 k.o. Galižana

Ročište za prodaju održat će se dana 21. svibnja 2015. u 9,00 sati u zgradi Trgovačkog suda u Rijeci, Zadarska 1 i 3, soba br. 11, prvi kat

Prodaja nekretnina PROFINA društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu, OPATIJA

nekretnine stečajnog dužnika upisane u zemljišnim knjigama Općinskog suda u Opatiji, k.č. br. 668/2 kuća stanovanja i dvorište, površine 1224 m2, 6. etaža, 42/382, stan na prvom katu

Ročište za prodaju održat će se dana 21. svibnja 2015.g. u 11:00 sati Trgovački sud u Rijeci
Zadarska 1 i 3 I. kat, sudnica 2

Prodaja nekretnina RIBA - RIJEKA dioničko društvo za ulov, preradu, promet ribom i ribljim preradjev

nekretnine stečajnog dužnika upisane u zemljišnim knjigama zemljišnim knjigama Općinskog suda u Opatiji  upisana u zk. ul. 1260 k.o. Ika-Oprić na k.č. br. 818/2 u naravi Primorska ulica ukupne površine 610 m2 (dvorište Primorska ulica površine 13 m2 i poslovna zgrada Primorska ulica 597 m2)

Ročište za prodaju održati će se dana 21. svibnja 2015. g. u 9:45 sati, Trgovački sud Rijeka,
I. kat, sudnica broj 3.

Prodaja nekretnina TRANSADRIA d.d. u stečaju Rijeka

Prodaje se nekretnina stečajnog dužnika upisana u zemljišnim knjigama Općinskog suda u Rijeci u z.k.ul. 3213 K.o. Srdoči na k.č. 1809/5 PROIZVODNA HALA - GOSPODARSKA ZGRADA I INDUSTRIJSKO DVORIŠTE

Ročište za prodaju održat će se dana 21. svibnja 2015. u 10,30 sati. u zgradi Trgovačkog suda u Rijeci, Zadarska 1 i 3, soba br. 11, prvi kat

Prodaja nekretnina TRANSADRIA međunarodna špedicija d.d. u stečaju Rijeka

1. Poslovni prostor u Sisku, Rimska 29, nekretnina upisana u zemljišnim knjigama Općinskog suda u Sisku u z.k.ul. 3309 K.O. STARI SISAK

2. Poslovni prostor u Varaždinu, Vilka Novaka 48c, nekretnina upisana u zemljišnim knjigama Općinskog suda u Varaždinu u z.k.ul. 13011

3. Poslovni prostor u Koprivnici, Ivana Češmičkog bb, nekretnine upisane u zemljišnim knjigama Općinskog suda u Koprivnici u z.k.ul. 10951

4. Poslovni prostor u Goričanu, Komparija 10, nekretnina upisana u zemljišnim knjigama Općinskog suda u Čakovcu u z.k.ul. 5058

Ročište za prodaju održat će se dana 21. svibnja 2015. godine u 11,00 sati u zgradi Trgovačkog suda u Rijeci, Zadarska 1 i 3, soba br. 11, prvi kat

Prodaja nekretnina TRANSADRIA međunarodna špedicija d.d. u stečaju Rijeka

Prodaju se nekretnina stečajnog dužnika upisana u zemljišnim knjigama Općinskog građanskog suda u Zagrebu u z.k.ul. 1133 ETAŽNO VLASNIŠTVO S ODREĐENIM OMJERIMA Poduložak 26 K.o. Jankomir

Ročište za prodaju održat će se dana 21. svibnja 2015. godine u 11,30 sati u zgradi Trgovačkog suda u Rijeci, Zadarska 1 i 3, soba br. 11, prvi kat

Prodaja nekretnina TRANSADRIA d.d. u stečaju Rijeka
Prodaju se nekretnine stečajnog dužnika u Rijeci, Riva boduli 1, upisane u zemljišnim knjigama Općinskog suda u Rijeci u z.k.ul. 1050 k.o. Rijeka na k.č. 799 u naravi KUĆA BROJ 8 SA DVORIŠTEM ukupne površine 1566 m2
Ročište za prodaju održat će se dana 21. svibnja 2015. u 10,00 sati. u zgradi Trgovačkog suda u Rijeci, Zadarska 1 i 3, soba br. 11, prvi kat

Prodaja nekretnina ACTINIA društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu, turizam i poslovne djelat

Utvrđena vrijednost nekretnine stečajnog dužnika upisane u zemljišnim knjigama Općinskog suda u Opatiji, k.č. br. 668/2 kuća stanovanja i dvorište, površine 1224 m2, 5. etaža, 154/382 ugostiteljski lokal u prizemlju na nacrtu označeno crvenom bojom, upisane u z.k. ul. 1009, podulošku 5, k.o. Volosko iznosi 1.819.060,00 kn

Ročište za prodaju održat će se dana 26. svibnja 2015.g. u 10:00 sati Trgovački sud u Rijeci,
Zadarska 1 i 3 I. kat, sudnica 2