Prodaja nekretnina ŠVERKO - TEH d. o. o. za proizvodnju, servis i prodaju ugostiteljske opreme Umag

nekretnine stečajnog dužnika upisane u zemljišnim knjigama u zemljišnim knjigama Općinskog suda u Bujama zk. ul. 4386 K.O. Umag.

Ročište za prodaju održati će se dana 27. travnja 2015. g. u 9:00 sati, Trgovački sud Rijeka,
I kat, sudnica broj 3.

Prodaja nekretnina ŠVERKO - TEH d. o. o. za proizvodnju, servis i prodaju ugostiteljske opreme Umag

nekretnine stečajnog dužnika upisane u zemljišnim knjigama u zemljišnim knjigama Općinskog suda u Bujama zk. ul. 4386 K.O. Umag.

Ročište za prodaju održati će se dana 27. travnja 2015. g. u 9:30 sati, Trgovački sud Rijeka,
I kat, sudnica broj 3.

Prodaja nekretnina COLLATUS d.o.o. društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu, nekeretnine i tur

nekretnine stečajnog dužnika upisane u zemljišnim knjigama Općinskog suda u Puli - k.č. 1750/9, u naravi oranica površine 1266 m2, udio 1/1, zk. ul. br. 2067 K.O. Juršići

Ročište za prodaju održati će se dana 27. travnja 2015. godine u 10:00 sati, Trgovački sud u Rijeci, I. kat, sudnica broj 3.

Prodaja nekretnina CASTUS d.o.o. PIĆAN

nekretnine stečajnog dužnika upisane u zemljišnim knjigama Općinskog suda u Labinu z.k. ul. 840 k.o. Novi Labin.

Ročište za prodaju održat će se dana 28. travnja 2015.g. u 11:00 sati Trgovački sud u Rijeci, Zadarska 1 i 3,
I. kat, sudnica 2.

Prodaja nekretnina START 2004 d. o. o. , trgovina, marketing, turizam i druge raznovrsne usluge u st

nekretnine stečajnog dužnika upisane u zemljišnim knjigama Općinskog suda u Rovinju u zk. ul. 912 k.o. Rovinjsko selo na k.č. br. 1325/5

Ročište za prodaju održati će se dana 28. travnja 2015. g. u 9:30 sati, Trgovački sud u Rijeci,
I. kat, sudnica broj 3.

Prodaja nekretnina ELEKTROMATERIJAL dioničko društvo za trgovinu i usluge u stečaju Rijeka

nekretnine stečajnog dužnika upisane u zemljišnim knjigama Općinskog suda u Rijeci z.k.ul.br. 1109 K.O. Srdoči, z.k.ul.br. 4717 K.O. Srdoči,  z.k.ul.br. 4173 K.O. Srdoči, z.k.ul.br. 4683 K.O. Srdoči, z.k.ul.br. 1197 K.O. Srdoči, z.k.ul.br. 4702 K.O. Srdoči, , z.k.ul.br. 1072 K.O. Srdoči, z.k.ul.br. 4712 K.O. Srdoči, z.k.ul.br. 4706 K.O. Srdoči, z.k.ul.br. 4693 K.O. Srdoči,  z.k.ul.br. 4718 K.O. Srdoči z.k.ul.br. 4683 K.O. Srdoči, z.k.ul.br. 2916 K.O. Srdoči

Ročište za prodaju održati će se dana 28. travnja 2015. g. u 10:30 sati, Trgovački sud Rijeka,
I. kat, sudnica broj 3.

Prodaja nekretnina ELEKTROMATERIJAL dioničko društvo za trgovinu i usluge u stečaju Rijeka

vrijednost nekretnine stečajnog dužnika upisane u zemljišnim knjigama zemljišnim knjigama Općinskog suda u Rijeci - sve upisano u z.k.ul.br. 5170, K.O. Rijeka.

Ročište za prodaju održati će se dana 28. travnja 2015. g. u 11:00 sati, Trgovački sud Rijeka,
I. kat, sudnica broj 3.

Prodaja nekretnina ELEKTROMATERIJAL dioničko društvo za trgovinu i usluge u stečaju Rijeka

nekretnine stečajnog dužnika upisane u zemljišnim knjigama zemljišnim knjigama Općinskog suda u Rijeci z.k.ul.br. 5003 K.O. Rijeka.

Ročište za prodaju održati će se dana 28. travnja 2015. g. u 10:00 sati, Trgovački sud Rijeka, I. kat, sudnica broj 3.

Prodaja nekretnina SPORTETON društvo s ograničenom odgovornošću za export -import trgovinu, posredov

I. Prodaje se poslovni prostor površine 56,45 m2 stečajnog dužnika u Robnoj kući “KRK” u Krku

Ročište za prodaju održat će se dana 7. svibnja 2015. u 10,30 sati. u zgradi Trgovačkog suda u Rijeci, Zadarska 1 i 3, soba br. 11, prvi kat

Prodaja nekretnina SPORTETON društvo s ograničenom odgovornošću za export -import trgovinu, posredov

I. Prodaju se nekretnine stečajnog dužnika upisane u zemljišnim knjigama Općinskog suda u Rijeci, kako slijedi:
1. stan u stambenoj zgradi u Rijeci, Trg Svete Barbare 5

2. poslovni prostor u Trgovačkom centru “ANDREA”, u Rijeci

3. poslovni prostor u Robnoj kući “RI” u Rijeci

Ročište za prodaju održat će se dana 7. svibnja 2015. u 10,00 sati. u zgradi Trgovačkog suda u Rijeci, Zadarska 1 i 3, soba br. 11, prvi kat