ODLUKA o prijemu na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa

Na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Trgovački sud u Rijeci, na radno mjesto administrativni referent/administrativna referentica-sudski zapisničar/sudska zapisničarka, primaju se slijedeće kandidatkinje:
1. MIA MATETIĆ, Matulji, Put Dukino 6e, OIB:17875800966
2. SANJA MERVCICH, Rijeka, Ante Pilepića 3, OIB:92417045295
3. SARA BARIĆ, Kastav, Štivar 4, OIB:73699734505
4. ADRIANA GUDAC, Rijeka, Drežnička 4, OIB:91886521154
                                                                                                        PREDSJEDNICA SUDA  
                                                                                                                  Ika Mohorović

PRAKTIČNI VODIČ KROZ UVJETE DOPUŠTENOSTI

Objavljen je prijevod 3. izdanja Praktičnog vodiča kroz uvjete dopuštenosti Europskog suda za ljudska prava.

Ovaj Vodič predstavlja izvor važnih informacija za osobe koje žele podnijeti zahtjev Sudu i za njihove odvjetnike jer olakšava razumijevanje opsega zaštite koju pruža Sud, kao i konvencijskih pojmova i standarda. Pravilno postavljeni zahtjevi Sudu, koji su u skladu s uvjetima dopuštenosti rezultiraju odlukama o meritumu zahtjeva, a smanjenje vremena koje Sud posvećuje nedopuštenim zahtjevima doprinosi bržem i učinkovitijem radu Suda u cjelini

PRODAJA NEKRETNINA - RUJAN 2015.

 

 

TS RI -- prodaja nekretnina u rujnu 2015. godine
Datum Sat         Predmet Opis
24. rujna 2015. 10:00 St-753/13-156 SPORTETON društvo s ograničenom odgovornošću za export -import trgovinu, posredovanje i usluge u stečaju Rijeka
  09:00 St-89/12- 142 MARE 2001. društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu Viškovo
  09:00 St-162/2010-324 HIT MARINA d.o.o. Novi Vinodolski
29. rujna 2015. 09:00 St-409/2013-54 ARS d.o.o. Mali Lošinj
30.rujna 2015.  09:00 St-141/11-217 EUROMONTING GRUPA EM d.o.o. PULA
 

09:00 St-198/2013

09:30 St-198/2013

10:00 St-198/2013

ROLL trgovina i usluge d. o. o. u stečaju Motovun

 

PRODAJA NEKRETNINA - LISTOPAD 2015.

 

 

TS RI -- prodaja nekretnina u listopadu 2015. godine
Datum Sat         Predmet Opis
01. listopada 2015. 10:00 St-1006/11-145 ARS d.o.o. Mali Lošinj
  10:30  Ovr–134/2014–24 TRANS-TEH d.o.o. Rijeka
  13:30   Ovrv–14/2013–35 CARDIGAN SHIPPING INC. c/o Quijano & Associates, Salduba Building, Obarrio, Panama City
06. listopada 2015. 09:00 St-1076/11-182 EC - COMM d.o.o. LABIN
07. listopada 2015. 08:45   St-546/2013 FULFINUM društvo s ograničenom odgovornošću za poslovanje nekretninama u stečaju Rijeka
12. listopada 2015. 09:00 St-210/2013 START 2004 d. o. o. , trgovina, marketing, turizam i druge raznovrsne usluge u stečaju Rovinj
13.listopada 2015. 10.30    St-60/14-137 IMG d.o.o. Poreč
15. listopada 2015.

09:00 St-505/11-823

10:00 St-505/11-824 

TRANSADRIA međunarodna špedicija d.d. u stečaju Rijeka
  10:00    St-761/13-103 CASTUS d.o.o. PIĆAN
21.listopada 2015. 10:00   St-445/2013 AQUA LUX društvo s ograničenom odgovornošću za inženjering i opremanje u stečaju Pula
  10:30      St-9/2002 RIBA - RIJEKA dioničko društvo za ulov, preradu, promet ribom i ribljim preradjevinama, unutarnju i vanjsku trgovinu u stečaju Rijeka
  09:00    St-162/2010-375 HIT MARINA d.o.o. Novi Vinodolski
22. listopada 2015, 09:30 St-1080/13- 329 ARENA Modna kuća društvo s ograničenom odgovornošću u stečaju Pula
  09:00    St-162/2010-376 HIT MARINA d.o.o. Novi Vinodolski
27.listopada 2015. 09:00    St-27/09-141 PAN TRADING d.o.o. RIJEKA
 28.listopada 2015.  09:00   St-361/13-82  ACTINIA društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu, turizam i poslovne djelatnosti, OPATIJA

 

PRODAJA NEKRETNINA: STUDENI 2015.

 

TS RI -- prodaja nekretnina u STUDENOM 2015. godine
Datum Sat         Predmet Opis
05.studeni 2015.  11:00    St-344/13-64 HRVOJE BORAS, vl. obrta za ugostiteljstvo "MORE", SENJ
 10.studeni 2015.

10:00    St-135/2013-90

10:30    St-135/2013-91

11:00    St-135/2013-92

MD - ADRIA usluge i trgovina d. o. o. u stečaju Viškovo
 

 09:00   St-198/2013

09:30   St-198/2013-144

 ROLL trgovina i usluge d. o. o. u stečaju Motovun
11.studeni 2015. 11.00      St-241/12-313 PURIS, poljoprivredna, prehrambena, trgovačka i ugostiteljska djelatnost, dioničko društvo u stečaju Pazin
19.studeni 2015.

11.00      St-68/03-223

11:30      St-68/03-224

ŠKZ GRADINE INVEST d.o.o. u stečaju Pula
23.studeni 2015. 11:00     St-975/11-343 CEROVLJE PROMET, društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu, građevinarstvo i ugostiteljstvo u stečaju Cerovlje
Upis osnivanja društva s ograničenom odgovornošću javno se objavljuje na internetskoj stranici na ko
U „Narodnim novinama“ broj 93/14 od 30.srpnja 2014 objavjen je ZID ZSR. U Zakon su implementirane »- Direktiva 2012/17/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 13. lipnja 2012. o izmjeni Direktive Vijeća 89/666/EEZ te Direktiva 2005/56/EZ i 2009/101/EZ Europskog parlamenta i Vijeća u vezi s povezivanjem središnjih registara, trgovačkih registara i registara trgovačkih društava (SL L 156/1, 16.6.2012.)kojima je uređeno povezivanje registara , prekogranična suradnja registara i druga pitanja od značaja za komunikaciju registara. Osim navedenog ono na što treba posebno upozoriti je čl. 4 kojim je u čl. 31.c dodan st 3. koji glasi:
Upis osnivanja društva s ograničenom odgovornošću javno se objavljuje na internetskoj stranici na kojoj se nalazi registar.
To drugim riječima znači da se upis osnivanja d.o.o.(uključivo i j.d.o.o.) više ne objavljuje u Narodnim novinama.To dalje znači da se nakon stupanja na snagu ZID ZSR (8 dana od dana objave) predlagatelji upisa ne mogu više pozivati na plaćanje troškova objave tog upisa u Narodnim novinama.