Popis kandidata prema broju bodova
Nakon provedenog intervjua utvrđena je lista kandidata prema broju bodova: 
1 DAJANA JURKOVIĆ                   44
2 SILVIA TOMLJANOVIĆ               43
3 ANTONIJA CRVIĆ                      41
4 MIRANDA GRŽETIĆ                  40
5 IVANA SALOPEK                        26
6 IRENA MANCE                            25
7 DENISA PISKIĆ                          16
Prodaja nekretnina CASTUS d.o.o. PIĆAN
nekretnine stečajnog dužnika upisane u zemljišnim knjigama Općinskog suda u Labinu k.č. br. 651/1 kuća i dvorište. Ročište za prodaju održat će se dana 01. srpnja 2015.g. u 11:00 sati
Trgovački sud u Rijeci, Zadarska 1 i 3, I. kat, sudnica 2
Prodaja nekretnina EC - COMM d.o.o. LABIN
nekretnina stečajnog dužnika upisanih u zemljišnim knjigama Općinskog suda u Slatini u z.k. ul. 130 k.o. Podravska Slatina
a) k.č. br. 2104/1 zgrada i pašnjak Vl. Nazora, površine 14078 m2
b) k.č.br. 2104/4 put Vl. Nazora, površine 1605 m2 i
c) k.č. br. 2105 dvije zgrade i dvor Vl. Nazora, površine 4403 m2
Ročište za prodaju održat će se dana 1. srpnja 2015.g. u 10:00 sati Trgovački sud u Rijeci
I. kat, sudnica 2
Prodaja nekretnina u stečajnom postupku TIMEX d.o.o. Marčana

Utvrđena vrijednost nekretnine stečajnog dužnika upisane u zemljišnim knjigama Općinskog suda u Puli, k.č.br. 796/4, u naravi prodajno – skladišni prostor, površine 3605 m2, upisane u zk.ul. 1672, k.o. Marčana, iznosi 2.120.343,00 kn.

Ročište za prodaju održat će se dana 02. srpnja 2015. g. u 10:00 sati Trgovački sud u Rijeci
Zadarska 1 i 3 I. kat, sudnica 2.

Prodaja nekretnina M.C. savjetovanja d.o.o. za savjetovanja, ROVINJ
nekretnine stečajnog dužnika upisane u zemljišnim knjigama Općinskog suda u Puli, u z.k. ul. 4710, poduložak 12 k.o. Ližnjan. Ročište za prodaju održat će se dana 07. srpnja 2015.g. u 10:00 sati Trgovački sud u Rijeci, I kat, sudnica 2
Prodaja nekretnina PIS MALOPRODAJA d.o.o. Kastav

 ZGR. 1096/3, kuća na Dobri, površine 1637 m2

Ročište za prodaju održat će se dana 06. srpnja 2015. g. u 10:00 sati Trgovački sud u Rijeci
Zadarska 1 i 3 I.kat, sudnica 2

Prodaja nekretnina AUSTROGRAD d.o.o. za građevinarstvo i posredovanje u stečaju Rijeka

Prodaje se nekretnina stečajnog dužnika upisana u zemljišnim knjigama Općinskog suda u Rijeci Zemljišno knjižno odjel Rijeka u z.k.ul. 5570 k.o. Rijeka, posebni dijelovi zgrade sagrađene na kat. čest. broj 1004/1, poduložak 92

Ročište za prodaju održat će se dana 8. srpnja 2015. godine u 11,00 sati u zgradi Trgovačkog suda u Rijeci, Zadarska 1 i 3, soba br. 11, prvi kat

Prodaja nekretnina HRVOJE BORAS, vl. obrta za ugostiteljstvo "MORE", SENJ

upisanih u zemljišnim knjigama Općinskog suda u Gospiću, k.č. br. zemljišnoknjižni odjel Otočac, u z.k. ul. 1063 k.o. Vodoteč:

Ročište za prodaju održat će se dana 13. srpnja 2015.g. u 10:00 sati Trgovački sud u Rijeci,
Zadarska 1 i 3 I. kat, sudnica 2

Upis osnivanja društva s ograničenom odgovornošću javno se objavljuje na internetskoj stranici na ko
U „Narodnim novinama“ broj 93/14 od 30.srpnja 2014 objavjen je ZID ZSR. U Zakon su implementirane »- Direktiva 2012/17/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 13. lipnja 2012. o izmjeni Direktive Vijeća 89/666/EEZ te Direktiva 2005/56/EZ i 2009/101/EZ Europskog parlamenta i Vijeća u vezi s povezivanjem središnjih registara, trgovačkih registara i registara trgovačkih društava (SL L 156/1, 16.6.2012.)kojima je uređeno povezivanje registara , prekogranična suradnja registara i druga pitanja od značaja za komunikaciju registara. Osim navedenog ono na što treba posebno upozoriti je čl. 4 kojim je u čl. 31.c dodan st 3. koji glasi:
Upis osnivanja društva s ograničenom odgovornošću javno se objavljuje na internetskoj stranici na kojoj se nalazi registar.
To drugim riječima znači da se upis osnivanja d.o.o.(uključivo i j.d.o.o.) više ne objavljuje u Narodnim novinama.To dalje znači da se nakon stupanja na snagu ZID ZSR (8 dana od dana objave) predlagatelji upisa ne mogu više pozivati na plaćanje troškova objave tog upisa u Narodnim novinama.