Informatički savjetnik
                                                   R J E Š E N J E
GORAN MAKEK iz Rijeke, Lubanjski uspon 18, prima se u državnu službu na određeno vrijeme od godine dana, uz obvezni probni rad u trajanju od 2 (dva) mjeseca, počev od 1. prosinca 2015. godine.
PRODAJA NEKRETNINA: STUDENI 2015.

 

TS RI -- prodaja nekretnina u STUDENOM 2015. godine
Datum Sat         Predmet Opis
05.studeni 2015.  11:00    St-344/13-64 HRVOJE BORAS, vl. obrta za ugostiteljstvo "MORE", SENJ
06.studeni 2015.

09:00    St-198/2013-151

10:00    St-198/2013-152

ROLL trgovina i usluge d. o. o. u stečaju Motovun
 10.studeni 2015.

10:00    St-135/2013-90

10:30    St-135/2013-91

11:00    St-135/2013-92

MD - ADRIA usluge i trgovina d. o. o. u stečaju Viškovo
 

 09:00   St-198/2013

09:30   St-198/2013-144

 ROLL trgovina i usluge d. o. o. u stečaju Motovun
11.studeni 2015. 11.00      St-241/12-313 PURIS, poljoprivredna, prehrambena, trgovačka i ugostiteljska djelatnost, dioničko društvo u stečaju Pazin
12.studeni 2015.

09:00    St-162/2010-395

10:00    St-162/2010-400

HIT MARINA d.o.o. Novi Vinodolski
16.studeni 2015. 09:00       St-546/2013 FULFINUM društvo s ograničenom odgovornošću za poslovanje nekretninama u stečaju Rijeka
18.studeni 2015. 11:00      St-753/13-173 SPORTETON društvo s ograničenom odgovornošću za export -import trgovinu, posredovanje i usluge u stečaju Rijeka
19.studeni 2015.

11.00      St-68/03-223

11:30      St-68/03-224

ŠKZ GRADINE INVEST d.o.o. u stečaju Pula
  09:00    St-409/2013-58 ARS d.o.o. Mali Lošinj
20.studeni 2015. 09:00    St-141/11-231 EUROMONTING GRUPA EM d.o.o. PULA
23.studeni 2015. 11:00     St-975/11-343 CEROVLJE PROMET, društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu, građevinarstvo i ugostiteljstvo u stečaju Cerovlje
25.studeni 2015. 09:00     St-1076/11-196 EC - COMM d.o.o. LABIN
PRAKTIČNI VODIČ KROZ UVJETE DOPUŠTENOSTI

Objavljen je prijevod 3. izdanja Praktičnog vodiča kroz uvjete dopuštenosti Europskog suda za ljudska prava.

Ovaj Vodič predstavlja izvor važnih informacija za osobe koje žele podnijeti zahtjev Sudu i za njihove odvjetnike jer olakšava razumijevanje opsega zaštite koju pruža Sud, kao i konvencijskih pojmova i standarda. Pravilno postavljeni zahtjevi Sudu, koji su u skladu s uvjetima dopuštenosti rezultiraju odlukama o meritumu zahtjeva, a smanjenje vremena koje Sud posvećuje nedopuštenim zahtjevima doprinosi bržem i učinkovitijem radu Suda u cjelini

Upis osnivanja društva s ograničenom odgovornošću javno se objavljuje na internetskoj stranici na ko
U „Narodnim novinama“ broj 93/14 od 30.srpnja 2014 objavjen je ZID ZSR. U Zakon su implementirane »- Direktiva 2012/17/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 13. lipnja 2012. o izmjeni Direktive Vijeća 89/666/EEZ te Direktiva 2005/56/EZ i 2009/101/EZ Europskog parlamenta i Vijeća u vezi s povezivanjem središnjih registara, trgovačkih registara i registara trgovačkih društava (SL L 156/1, 16.6.2012.)kojima je uređeno povezivanje registara , prekogranična suradnja registara i druga pitanja od značaja za komunikaciju registara. Osim navedenog ono na što treba posebno upozoriti je čl. 4 kojim je u čl. 31.c dodan st 3. koji glasi:
Upis osnivanja društva s ograničenom odgovornošću javno se objavljuje na internetskoj stranici na kojoj se nalazi registar.
To drugim riječima znači da se upis osnivanja d.o.o.(uključivo i j.d.o.o.) više ne objavljuje u Narodnim novinama.To dalje znači da se nakon stupanja na snagu ZID ZSR (8 dana od dana objave) predlagatelji upisa ne mogu više pozivati na plaćanje troškova objave tog upisa u Narodnim novinama.