Upis osnivanja društva s ograničenom odgovornošću javno se objavljuje na internetskoj stranici na ko
U „Narodnim novinama“ broj 93/14 od 30.srpnja 2014 objavjen je ZID ZSR. U Zakon su implementirane »- Direktiva 2012/17/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 13. lipnja 2012. o izmjeni Direktive Vijeća 89/666/EEZ te Direktiva 2005/56/EZ i 2009/101/EZ Europskog parlamenta i Vijeća u vezi s povezivanjem središnjih registara, trgovačkih registara i registara trgovačkih društava (SL L 156/1, 16.6.2012.)kojima je uređeno povezivanje registara , prekogranična suradnja registara i druga pitanja od značaja za komunikaciju registara. Osim navedenog ono na što treba posebno upozoriti je čl. 4 kojim je u čl. 31.c dodan st 3. koji glasi:
Upis osnivanja društva s ograničenom odgovornošću javno se objavljuje na internetskoj stranici na kojoj se nalazi registar.
To drugim riječima znači da se upis osnivanja d.o.o.(uključivo i j.d.o.o.) više ne objavljuje u Narodnim novinama.To dalje znači da se nakon stupanja na snagu ZID ZSR (8 dana od dana objave) predlagatelji upisa ne mogu više pozivati na plaćanje troškova objave tog upisa u Narodnim novinama.
Prodaja nekrtenina M.A.S.I. TEKSTIL d.o.o. RIJEKA

Nekretnine vanknjižno vlasništvo stečajnog dužnika upisane u zemljišnim knjigama Općinskog suda u Rijeci, k.č. br. 1794/2 upisana u z.k. ul. 2239 k.o. Rijeka u naravi radionica, površine 56,06 m2, prolaz, površine 40,68 m2, ured 6,60 m2, WC 3,57 m2, garderoba 3,66 m2 i pripadajućeg vanjskog prolaza, površine 5,40 m2 koje se nalaze na k.č. br. 1766/1 upisana u z.k. ul. 1895 k.o. Rijeka i k.č. br. 1765/3 upisana u z.k. ul. 5252/A k.o. Rijeka, sveukupne površine 115,97 m2.

Ročište za prodaju održat će se dana 18. rujna 2014.g. u 09:00 sati Trgovački sud Rijeka I. kat, sudnica 2.

Prodaja nekretnina TISKARA GOSPIĆ d.d. GOSPIĆ

nekretnine stečajnog dužnika upisane u zemljišnim knjigama Općinskog suda u Gospiću k.č. br. 3129 dvije zgrade i dvorište, površine 3198 m2, dvije zgrade površine 1395 m2 i dvorište površine 1803 m2, upisane u z.k. ul. 2269 k.o. Gospić u 1/1 dijela

Ročište za prodaju održat će se dana 18. rujna 2014.g. u 11:00 sati Trgovački sud Rijeka, I kat, sudnica 2

Prodaja nekretnina EC - COMM d.o.o. LABIN
nekretnina stečajnog dužnika upisanih u zemljišnim knjigama Općinskog suda u Slatini u z.k. ul. 130 k.o. Podravska Slatina
a) k.č. br. 2104/1 zgrada i pašnjak Vl. Nazora, površine 14078 m2
b) k.č.br. 2104/4 put Vl. Nazora, površine 1605 m2 i
c) k.č. br. 2105 dvije zgrade i dvor Vl. Nazora, površine 4403 m2
Ročište za prodaju održat će se dana 22. rujna 2014.g. u 10:00 sati Trgovački sud u Rijeci I. kat, sudnica 2.
Prodaja nekretnina UNI - DREN d.o.o. za građenje i trgovinu u stečaju Rijeka

Prodaje se nekretnina stečajnog dužnika upisana u zemljišnim knjigama Općinskog suda u Rijeci u z.k.ul. 1658 K.O. Kastav k.č. 6110/62 KUĆA, 2 GOSPODARSKE ZGRADE, DVORIŠTE površine 122 m2

ročište za prodaju održat će se dana 23. rujna 2014. u 9,00 sati. u zgradi Trgovačkog suda u Rijeci, Zadarska 1 i 3, soba br. 11, prvi kat

Prodaja nekretnina stečajnog postupka nad CROATIA LINE d.d. u stečaju Rijeka

Predmet prodaje su nekretnine upisane u zemljišnim knjigama Općinskog suda u Rijeci u z.k.ul. 1600 k.o. Kostrena Lucija na k.č. 3324

ročište za prodaju održat će se dana 23. rujna 2014. u 11,00 sati u zgradi Trgovačkog suda u Rijeci, Zadarska 1 i 3, soba br. 11, prvi kat

Prodaja nekretnina u stečajnom postupku nad dužnikom COLLATUS d.o.o.
nekretnine stečajnog dužnika upisane u zemljišnim knjigama Općinskog suda u Puli i to:
- k.č. 1750/10
, u naravi oranica površine 584 m2, udio 1/1, zk. ul. br. 2067 K.O. Juršići
. Ročište za prodaju održati će se dana 24. rujna 2014. godine u 9:30 sati, Trgovački sud u Rijeci, I. kat, sudnica broj 3.
Prodaja u stečajnom postupku nad dužnikom COLLATUS d.o.o.
nekretnine stečajnog dužnika upisane u zemljišnim knjigama Općinskog suda u Puli i to:
- k.č. 1750/9,
u naravi oranica površine 1266 m2, udio 1/1, zk. ul. br. 2067 K.O. Juršići
Ročište za prodaju održati će se dana 24. rujna 2014. godine u 9:15 sati, Trgovački sud u Rijeci, I. kat, sudnica broj 3.

Prodaja nekretnina u stečajnom postupku nad dužnikom COLLATUS d.o.o.
nekretnine stečajnog dužnika upisane u zemljišnim knjigama Općinskog suda u Puli i to:
- k.č. 1750/8, u
naravi oranica površine 1610 m2, udio 1/1, zk. ul. br. 2067 K.O. Juršići
Ročište za prodaju održati će se dana 24. rujna 2014. godine u 9:00 sati, Trgovački sud u Rijeci, I. kat, sudnica broj 3.
Prodaja nekretnina - naknadna dioba STEČAJNE MASE - ŠVERKO - TEH d. o. o.

nekretnine stečajnog dužnika upisane u zemljišnim knjigama u zemljišnim knjigama Općinskog suda u Bujama: zk. ul. 4386 K.O. Umag, etažno vlasništvo k.č.2767, zgrada, dvorište, oranica ukupne površine 3488 m2 i to 7. ETAŽA: 2230/437484 1. DILETACIJA A PROSTOR A-G1/PRIZEMLJE poslovni prostor površine 22,30 m2

. Ročište za prodaju održati će se dana 24. rujna 2014. g. u 10:00 sati, Trgovački sud Rijeka,
I kat, sudnica broj 3.