Pravo na pristup informacijama

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2017. godinu:

                  - pdf

                  - csv 
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2018. godinu:

                  - pdf

                  - csv