Ustrojstvo suda

Ustrojstvo suda:

 

     Sutkinja: Adrijana Labinjan Skok

     Sudac:  Damir Rabar

     Sutkinja: Tamara Lakoseljac Benčić

     Sudac: Ivan Dujić 

     Sutkinja: Sonja Marinac Rumora

     Sutkinja: Tijana Licul

     Sutkinja: Andrea Jelenić Pitoski

     Viša sudska savjetnica: Marlena Pamić Ćus

     Sudska savjetnica: Mihaela Kaligari Hek

     Sudska savjetnica: Kristina Pauletić

     Sudski savjetnik: Goran Tomić  (na određeno vrijeme)

     Sudska savjetnica: Andrea Zgrablić Bučić (na određeno vrijeme)