Zajednička sudska pisarnica
Radno vrijeme: 7.30 - 15.30 h
         pauza od 11.00 - 11.30 h

PRISTOJBE - TAKSENE MARKE:
   10kn - za podnesak kojim se traži izdavanje uvjerenja
   20kn - za uvjerenja
MIRENJE

administrativni referent-sudski zapisničar
                                                              OGLAS
                   za prijam u državnu službu na određeno vrijeme

TRGOVAČKI SUD U RIJECI, STALNA SLUŽBA U PAZINU

administrativni referent-sudski zapisničar - 1 izvršitelj - zamjena duže vrijeme odsutne službenice Monike Šolić
Prodaja nekretnina u stečajnom postupku nad dužnikom HISTRIA GROUP d.d. u stečaju, Umag

1.) 1. etaža sa 4/100 dijela nekretnine k.č.br. 1713 k.o. Umag, upisane u z.k.ul. 3384 etažno vlasništvo s određenim omjerima, poduložak 1

2.) 4. etaža sa 34/100 dijela nekretnine k.č.br. 1713 k.o. Umag, upisane u z.k.ul. 3384 etažno vlasništvo s određenim omjerima, poduložak 4

3.) 5. etaža sa 16/100 dijela nekretnine k.č.br. 1713 k.o. Umag, upisane u z.k.ul. 3384 etažno vlasništvo s određenim omjerima, poduložak 5

Ponude se šalju preporučenom pošiljkom najkasnije dana 2. travnja 2014. godine na adresu: Trgovački sud u Rijeci, Stalna služba u Pazinu, Dršćevka 1, 52000 Pazin, sa naznakom: „Ponuda za kupnju nekretnina HISTRIA GROUP d.d, u stečaju – ne otvarati“.
Prispjele ponude otvarat će stečajni sudac na ročištu koje će se održati u Trgovačkom sudu u Rijeci, Stalna služba u Pazinu, Pazin, Dršćevka 1, sudnica br. 5, dana 10. travnja 2014. godine u 13:00 sati.

Prodaja nekretnina u stečajnom postupku nad dužnikom Štedno – kreditna služba FLACIUS d.o.o. Pula „u
Vrijednost nekretnine k.č.br. 2421, upisane u z.k.ul. 1530 k.o. Gerovo, površine 543 m2, u naravi kuća i dvorište u Mejakovu, procijenjena je u iznosu od 369.000,00 kn. Zgrada je obiteljska useljiva kuća sa povišenim potkrovljem i suterenom u kojem se nalaze dvije garaže, NKP: 82,89 m2, oko 400-500 m od središta Gerova, sagrađena oko 1980. godine.
Prodaja nekretnine navedene u točci I. ovog zaključka obavit će se usmenom javnom dražbom na ročištu za prodaju koje će se održati u zgradi Trgovačkog suda u Rijeci, Stalne službe u Pazinu, Dršćevka br. 1, Pazin, sudnica br. 5, dana 28. travnja 2014. godine u 14:30 sati.

Trgovački sud u Rijeci Stalna služba u Pazinu
Zakonom o područjima i sjedištima sudova ("Narodne novine", br. 144/10) u članku 4. određeno je da je Trgovački sud u Rijeci nadležan za područja: Primorsko-goranske, Istarske i Ličko-senjske županije, dok je Odlukom Ministra pravosuđa Dražena Bošnjakovića od dana 30. prosinca 2010. godine u Trgovačkom sudu u Rijeci osnovana Stalna služba u Pazinu za područje Istarske Županije, te je istom odlukom određeno da će stalne službe rješavati predmete iz nadležnosti trgovačkog suda sukladno čl. 20. Zakona o sudovima ("Narodne novine", br. 122/10 - pročišćeni tekst), kao i da će se u stalnim službama ustrojiti prijemna kancelarija za prijem svih pismena iz nadležnosti stalne službe.