POZIV I OBAVIJEST KANDIDATIMA
Obavještavaju se kandidati prijavljeni na Javni natječaj za prijam 1 (jednog) sudskog savjetnika, 3 (tri) administrativnog referenta – sudskog zapisničara te 1 (jednog) administrativnog referenta – upisničara na neodređeno vrijeme, objavljen u Narodnim novinama br. 118/18 od 28. prosinca 2018., web stranicama Ministarstva uprave, Trgovačkog suda u Pazinu te Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, da će se testiranje kandidata održati dana:
a) za prijam sudskog savjetnika
21. siječnja 2019. (ponedjeljak) s početkom u 08,00 sati

b) za prijam administrativnih referenata – sudskih zapisničara i administrativnog referenta upisničara
21. siječnja 2019. (ponedjeljak) s početkom u 09,00 sati


Testiranje će se održati u prostorijama Trgovačkog suda u Pazinu na adresi Dršćevka 1, Pazin.
...Poziv i obavijest
Zapošljavanje namještenika na određeno vrijeme - čistačica
                                                          OGLAS
za zapošljavanje namještenika u Trgovački sud u Pazinu na određeno vrijeme do povratke odsutne namještenice
- čistačica - 1 izvršitelj

Uvjeti :
• završena osnovna škola
• zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta
• hrvatsko državljanstvo
- rok za dostavu prijava 14.1.2019.
Prijam u državnu službu na neodređeno

                                               JAVNI NATJEČAJ
            za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme

1. RADNA MJESTA SA SAMOSTALNIM IZVRŠITELJIMA
a) sudski savjetnik– 1 izvršitelj
Stručni uvjeti:
- završen diplomski sveučilišni studij prava ili integrirani preddiplomski i diplomski studij prava
- položen pravosudni ispit

2. SUDSKA PISARNICA
a) administrativni referent – sudski zapisničar – 3 izvršitelja
b) administrativni referent – upisničar – 1 izvršitelj
Stručni uvjeti:
- srednja stručna sprema upravne, ekonomske, birotehničke ili druge odgovarajuće struke
- 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
- položen državni stručni ispit

Osim navedenih uvjeta, kandidati moraju ispunjavati i opće uvjete za prijam u državnu službu, koji su propisani odredbama članka 48. Zakona o državnim službenicima
...rok prijave 4.1.2019.

...opis poslova

...pravni izvori za pripremu kandidata za testiranje  

RJEŠENJE o prijmu u državnu službu - sudski zapisničar
Na temelju članka 61. Zakona o državnim službenicima ("Narodne novine" br. 92/05, 140/05, 142/06, 77/07, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 38/13, 37/13, 1/15, 138/15 i 61/17) u postupku prijma administrativnog referenta – sudskog zapisničara na određeno vrijeme, predsjednica Trgovačkog suda u Pazinu donosi 
                                      RJEŠENJE o prijmu u državnu službu 
ANA POMAZAN, upravna referentica, prima se u državnu službu u Trgovački sud u Pazinu na radno mjesto administrativni referent – sudski zapisničar na određeno vrijeme od godinu dana.

Obavijest o odabiru ponuditelja - 007/18-jn-najam fax uređaja

Na temelju članka 12. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave u Trgovačkom sudu u Pazinu, predsjednica Trgovačkog suda u Pazinu izdaje slijedeću O B A V I J E S T
o odabiru ekonomski najpovoljnije ponude u postupku ugovaranja najma dva fax uređaja

Nakon pregleda svih ponuda, a prema ukupnoj vrijednosti nabave sa PDV-om, kao ekonomski najpovoljnije ponude odabrani je slijedeći ponuditelj: . KSU d.o.o. Rijeka

Prijam u državnu službu - sudski savjetnik - Pazin, 13. studenog 2018.
Na temelju članka 61. Zakona o državnim službenicima ("Narodne novine" br. 92/05, 140/05, 142/06, 77/07, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 38/13, 37/13, 1/15, 138/15 i 61/17) u postupku prijma sudskog savjetnika na određeno vrijeme, predsjednica Trgovačkog suda u Pazinu donosi RJEŠENJE o prijmu u državnu službu:
ANDREA ZGRABLIĆ BUČIĆ, magistra prava, prima se u državnu službu u Trgovački sud u Pazinu na radno mjesto I. vrste - sudski savjetnik na određeno vrijeme od godinu dana.
Obavijest o odabiru ponuditelja - 005/18-jn - tiskanice
Obavijest o odabiru ponuditelja - 004/18-jn - papirnata galanterija