JAVNI NATJEČAJ - sudski zapisničar - na neodređeno

Trgovački sud u Pazinu raspisuje JAVNI NATJEČAJ za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme
                                     SUDSKA PISARNICA
- administrativni referent – sudski zapisničar – 1 izvršitelj

Stručni uvjeti:
- srednja stručna sprema upravne, ekonomske, birotehničke ili druge odgovarajuće struke
- 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
- položen državni stručni ispit

 

 

- Rješenje

Rješenje o izboru u državnu službu

Službenik GORAN TOMIĆ, magistar prava, izabran je u državnu službu u Trgovački sud u Pazinu na radno mjesto I. vrste sudski savjetnik, na određeno vrijeme do povratka duže odsutne službenice.

- Rješenje

Odluka o obustavi postupka javnog natječaja za prijam administrativnog referenta
Rješenje o odabiru - upisničar na neodređeno vrijeme
Na temelju članka 52. a. st. 1. Zakona o državnim službenicima ("Narodne novine" br. 92/05, 140/05, 142/06, 77/07, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 38/13, 37/13, 1/15, 138/15 i 61/17), Odobrenja Ministarstva pravosuđa Klasa: 119-02/18-04/853, Urbroj: 514-04-01-03-18-19 od 17. prosinca 2018. za popunu radnih mjesta sukladno Planu prijma u državnu službu za pravosudna tijela u 2018., predsjednica Trgovačkog suda u Pazinu donosi
                                                  RJEŠENJE
                                      o izboru u državnu službu
MARTINA VRH MITROVIĆ, univ. bacc. oec, s položenim državnim stručnim ispitom, izabrana je u državnu službu u Trgovački sud u Pazinu na radno mjesto administrativnog referenta – upisničara na neodređeno vrijeme
Rješenje o odabiru - sudski zapisničari na neodređeno vrijeme
Na temelju članka 52. st. 1. Zakona o državnim službenicima ("Narodne novine" br. 92/05, 140/05, 142/06, 77/07, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 38/13, 37/13, 1/15, 138/15 i 61/17 – u daljnjem tekstu - ZDS), Odobrenja Ministarstva pravosuđa Klasa: 119-02/18-04/853, Urbroj: 514-04-01-03-18-19 od 17. prosinca 2018. za popunu radnih mjesta sukladno Planu prijma u državnu službu za pravosudna tijela u 2018., predsjednica Trgovačkog suda u Pazinu donosi
                                                               RJEŠENJE
                                             o prijmu u državnu službu
U državnu službu u Trgovački sud u Pazinu, na radno mjesto administrativnog referenta – sudskog zapisničara na neodređeno vrijeme primaju se:
1. ANDREA ZORKO, stručna prvostupnica ekonomije, bez položenog državnog stručnog ispita,
2. ERIKA MOHOROVIĆ, s položenim državnim stručnim ispitom.
Rješenje o odabiru - sudskog savjetnika na neodređeno vrijeme
Na temelju članka 52. a. st. 1. Zakona o državnim službenicima ("Narodne novine" br. 92/05, 140/05, 142/06, 77/07, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 38/13, 37/13, 1/15, 138/15 i 61/17), Odobrenja Ministarstva pravosuđa Klasa: 119-02/18-04/853, Urbroj: 514-04-01-03-18-19 od 17. prosinca 2018. za popunu radnih mjesta sukladno Planu prijma u državnu službu za pravosudna tijela u 2018., predsjednica Trgovačkog suda u Pazinu donosi
                                                            RJEŠENJE
                                              o izboru u državnu službu
KRISTINA PAULETIĆ, mag. iur., izabrana je u državnu službu u Trgovački sud u Pazinu na radno mjesto sudskog savjetnika na neodređeno vrijeme.
Rješenje o odabiru - sudski zapisničar na neodređeno
Na temelju članka 52. a. st. 1. Zakona o državnim službenicima ("Narodne novine" br. 92/05, 140/05, 142/06, 77/07, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 38/13, 37/13, 1/15, 138/15 i 61/17), Odobrenja Ministarstva pravosuđa Klasa: 119-02/18-04/853, Urbroj: 514-04-01-03-18-19 od 17. prosinca 2018. za popunu radnih mjesta sukladno Planu prijma u državnu službu za pravosudna tijela u 2018., predsjednica Trgovačkog suda u Pazinu donosi
                                                             RJEŠENJE
                                               o izboru u državnu službu
ANA POMAZAN, upravna referentica, sa položenim državnim stručnim ispitom, izabrana je u državnu službu u Trgovački sud u Pazinu na radno mjesto administrativnog referenta – sudskog zapisničara na neodređeno vrijeme.
RJEŠENJE o prijmu u državnu službu - sudski zapisničar
Na temelju članka 61. Zakona o državnim službenicima ("Narodne novine" br. 92/05, 140/05, 142/06, 77/07, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 38/13, 37/13, 1/15, 138/15 i 61/17) u postupku prijma administrativnog referenta – sudskog zapisničara na određeno vrijeme, predsjednica Trgovačkog suda u Pazinu donosi 
                                      RJEŠENJE o prijmu u državnu službu 
ANA POMAZAN, upravna referentica, prima se u državnu službu u Trgovački sud u Pazinu na radno mjesto administrativni referent – sudski zapisničar na određeno vrijeme od godinu dana.

Obavijest o odabiru ponuditelja - 007/18-jn-najam fax uređaja

Na temelju članka 12. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave u Trgovačkom sudu u Pazinu, predsjednica Trgovačkog suda u Pazinu izdaje slijedeću O B A V I J E S T
o odabiru ekonomski najpovoljnije ponude u postupku ugovaranja najma dva fax uređaja

Nakon pregleda svih ponuda, a prema ukupnoj vrijednosti nabave sa PDV-om, kao ekonomski najpovoljnije ponude odabrani je slijedeći ponuditelj: . KSU d.o.o. Rijeka