Javna nabava - 003/18-jn - NABAVA TONERA ZA LASERSKE UREĐAJE

Predmet nabave je dobava tonera i fotokonduktera za laserske uređaje.

Rok za dostavu ponuda je 01. listopad 2018. u 12:00 sati.

Adresa elektroničke pošte za dostavu ponuda je: ured.predsjednika@tspa.pravosudje.hr

- POZIV ZA DOSTAVU PONUDE 003/18-jn

Javna nabava - 002/18-jn - NAJAM LASERSKIH PRINTERA

Predmet nabave je NAJAM četiri (4) digitalna laserska uređaja - printera - kojima je moguće crno-bijelo printanje do formata A4.

Rok za dostavu ponuda je do 26. rujna 2018. u 12:00 sati.

Adresa elektroničke pošte za dostavu ponuda je:  ured.predsjednika@tspa.pravosudje.hr 

- POZIV ZA DOSTAVU PONUDE 002/18-jn

Javna nabava - 001/18-jn - NAJAM FOTOKOPIRNOG UREĐAJA

Predmet nabave je NAJAM višenamjenskog digitalnog laserskog uređaja sa mogućnošću snno/bijelog fotokopiranja i printanja te skeniranja u boji.

Rok za dostavu Ponuda do 26. rujna 2018. u 12:00 sati.

adresa elektroničke pošte:   ured.predsjednika@tspa.pravosudje.hr

- POZIV ZA DOSTAVU PONUDE 001/18-jn

Prijam u državnu službu na neodređeno - sudski zapisničar
Trgovački sud u Pazinu raspisuje JAVNI NATJEČAJ za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme: administrativni referent – sudski zapisničar – 1 izvršitelj/ica.
(Rok prijave 24.09.2018.)

Stručni uvjeti:
– srednja stručna sprema – upravne, birotehničke, grafičke, ekonomske, ili druge odgovarajuće struke
– 1 godina radnog iskustva
– položen državni stručni ispit.
Komisija za provedbu javnog natječaja utvrditi će listu kandidata prijavljenih na javni natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja, čije su prijave pravodobne i potpune te će kandidate s te liste uputiti na testiranje i intervju. Testiranje se sastoji od provjere znanja, sposobnosti i vještina kandidata (pisani dio testiranja) i razgovora Komisije s kandidatima (intervju).
LINK:
Natječaj
Opis poslova radnog mjesta, podaci o plaći
Pravni izvori za pripremu kandidata i način testiranja

Rješenje o prijemu - sudski savjetnik

Predsjednica Trgovačkog suda u Pazinu donosi  RJEŠENJE  o prijmu u državnu službu 


 GORAN TOMIĆ, magistar prava, prima se u državnu službu u Trgovački sud u Pazinu na radno mjesto I. vrste sudski savjetnik na određeno vrijeme do povratka duže odsutne službenice.

e-Komunikacija

Poštovani, u cilju modernizacije pravosudnog sustava te ubrzanja komunikacije odvjetnika i javnih bilježnika sa sudovima, pokrenut je pilot projekt eKomunikacija na Trgovačkom sudu u Bjelovaru,Trgovačkom sudu u Varaždinu, Trgovačkom sudu u Zagrebu i Trgovačkom sudu u Pazinu. U sklopu pilot projekta omogućit će se elektronička razmjena sudskih pismena između sudionika elektroničke komunikacije te digitalno potpisivanje sudskih odluka i dopisa.

 

Najčešća pitanja i odgovori - eKomunikacija

Korisnički priručnik za odvjetnike

PLAN prijma na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odmosa - 2018.
Na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa planira se u 2018. godini prijam 3 osobe, od čega: - 3 osobe sa stečenom srednjom stručnom spremom.
Popis radnih mjesta za čije se poslove planira stručno osposobljavanje i ustrojstvenih jedinica u kojima su ustrojena ta radna mjesta, broj osoba koje se planira primiti i potreban stupanj obrazovanja i struke koje moraju ispunjavati te osobe, utvrđeni su u Tablici 1. koja je sastavni dio ovog Plana.
Priopćenje za javnost
Radi objektivnog informiranja javnosti o načinu imenovanja stečajnih upravitelja predsjednici svih prvostupanjskih trgovačkih sudova objavljuju slijedeće:
                                              PRIOPĆENJE ZA JAVNOST
Stečajni zakon ( NN 71/15 , 104/17 ) kao opće pravilo propisuje imenovanje stečajnih upravitelja metodom slučajnog odabira ( čl. 84. st. 1. SZ-a ) što se u praksi trgovačkih sudova primjenjuje u oko 98,5 % slučajeva.
Podaci izneseni u medijima da je imenovanja mimo metode slučajnog odabira bilo 15 % nisu točni.

Izbor odluka Visokog trgovačkog suda Republike Hrvatske, broj 19
Obavijest VISOKOG TRGOVAČKOG SUDA RH o izlasku iz tiska knjige Izbor odluka Visokog trgovačkog suda Republike Hrvatske, broj 19
OBRASCI u predstečajnom i stečajnom postupku

Pravilnik o sadržaju i obliku obrazaca na kojima se podnose podnesci u predstečajnom i stečajnom postupku (Narodne novine, br. NN 107-2082/2015), objavljen dana 7.10.2015, primjenjuje se od 15.10.2015.

1. PRIJEDLOG DUŽNIKA ZA OTVARANJE PREDSTEČAJNOGA POSTUPKA (obrazac 1.)

2. PRIJEDLOG VJEROVNIKA ZA OTVARANJE PREDSTEČAJNOGA POSTUPKA (obrazac 2.)

3. PRIJAVA TRAŽBINE VJEROVNIKA U PREDSTEČAJNOM POSTUPKU (obrazac 3.)  

4. OČITOVANJE DUŽNIKA O PRIJAVLJENIM TRAŽBINAMA U PREDSTEČAJNOM POSTUPKU (obrazac 4.)

5. OČITOVANJE POVJERENIKA O PRIJAVLJENIM TRAŽBINAMA U PREDSTEČAJNOM POSTUPKU (obrazac 5.)

6. OSPORAVANJE TRAŽBINE U PREDSTEČAJNOM POSTUPKU OD STRANE VJEROVNIKA (obrazac 6.)  

7. TABLICA PRIJAVLJENIH TRAŽBINA U PREDSTEČAJNOM POSTUPKU (obrazac 7.)

8. DOPUNA TABLICE PRIJAVLJENIH TRAŽBINA U PREDSTEČAJNOM POSTUPKU (obrazac 8.)

9. TABLICA OSPORENIH TRAŽBINA U PREDSTEČAJNOM POSTUPKU (obrazac 9.) 

10. DOPUNA TABLICE OSPORENIH TRAŽBINA U PREDSTEČAJNOM POSTUPKU (obrazac 10.)

11. OBRAZAC ZA GLASOVANJE (obrazac 11.)

12. PRIJEDLOG DUŽNIKA ZA OTVARANJE STEČAJNOGA POSTUPKA (obrazac 12.)

13. PRIJEDLOG VJEROVNIKA ZA OTVARANJE STEČAJNOGA POSTUPKA (obrazac 13.)

14. PRIJEDLOG ZA OTVARANJE STEČAJNOGA POSTUPKA (obrazac 14.)

15. PRIJEDLOG ZA OTVARANJE STEČAJNOGA POSTUPKA (obrazac 15.)

16. ZAHTJEV ZA PROVEDBU SKRAĆENOGA STEČAJNOGA POSTUPKA (obrazac 16.)

17. ZAHTJEV ZA PROVEDBU SKRAĆENOGA STEČAJNOGA POSTUPKA (obrazac 17.)

18. PRIJAVA TRAŽBINE U STEČAJNOM POSTUPKU (obrazac 18.) 
 19. TABLICA PRIJAVLJENIH TRAŽBINA, RAZLUČNIH I IZLUČNIH PRAVA (obrazac 19.)

20. IZVJEŠĆE STEČAJNOGA UPRAVITELJA O TIJEKU STEČAJNOGA POSTUPKA I STANJU STEČAJNE MASE (obrazac 20.)

21. IZVJEŠĆE STEČAJNOGA UPRAVITELJA O STANJU STEČAJNE MASE U RAZDOBLJU (obrazac 21.)

22. ZAVRŠNI RAČUN STEČAJNOGA UPRAVITELJA (obrazac 22.)