--------------------------------------------------
--------------------------------------------------
NADLEŽNOST
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA

PLAN JAVNE NABAVE ZA 2013.
Broj: 17-Su-72/13-3

Predsjednik Trgovačkog suda u Osijeku mr. sc. Tihomir Kovačević temeljem čl. 20. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine 90/11), donosi


PLAN JAVNE NABAVE ZA PRORAČUNSKU 2013. godinu


RED BR PREDMET NABAVE EVIDEN-CIJSKI BROJ NABAVE PROCIJENJENA VRIJEDNOST
(KN) VRSTA POSTUPKA JAVNE NABAVE SKLAPANJE UGOVORA/ OKVIRNOG SPORAZUMA PLANIRANI POČETAK POSTUPKA PLANIRANO TRAJANJE UGOVORA/
OKVIRNOG SPORAZUMA NAPOMENA
ROBE MALA VRIJEDNOST
1. Uredski materijal E-MV-JN-1/13 120.000,00 Otvoreni postupak Okvirni sporazum na 1 godinu Veljača 2013. 1 godina
ROBE ISPOD 70.000,00 KUNA
1. Električna energija 50.000,00
2. Materijal i dijelovi za tek. inv. održavanje 1.500,00
3. Sitni inventar 5.000,00
4. Reprezentacija 5.000,00
5. Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (troškovi osmrtnica i vijenaca i sl.) 1.500,00
6. Ostali materijalni rashodi (materijal za čišćenje i održavanje, higijenu, literatura i ostali materijal za redovito poslovanje) 30.000,00
USLUGE MALA VRIJEDNOST
1. Univerzalna usluga E-MV-JN-2/13 490.000,00 Otvoreni postupak javne nabave Okvirni sporazum na 1 godinu Veljača 2013 1 godina
2. Toplinska energija E-MV-JN-3/13 110.000,00 Pregovarački postupak javne nabave bez prethodne objave temeljem čl.28. st.2. toč.2. ZJN Sklapanje ugovora Ožujak 2013. 1 godina
3 Plin E-MV-JN-4/13 80.000,00 Pregovarački postupak javne nabave bez prethodne objave temeljem čl.28. st.2. toč.2. ZJN Sklapanje ugovora Ožujak 2013. 1 godina
USLUGE ISPOD 70.000,00 KUNA
1. Usluge telefona 40.000,00
2. Usluge prijevoza 10.000,00
3. Usluge tekućeg i investicionog održavanja 30.000,00
4. Usluge promidžbe i informiranja 50.000,00
5. Intelektualne i osobne usluge (vještaci, tumači) 20.000,00
6. Računalne usluge 1.500,00
7. Ostale usluge 10.000,00
8. Premije osiguranja 2.500,00
9 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 8.000,00
10 Zakupnine i najamnine 9.000,00
11 Komunalne usluge 15.000,00U Osijeku 29. siječnja 2013.


PREDSJEDNIK SUDA

mr. sc. Tihomir Kovačević

DAN OTVORENIH VRATA TRGOVAČKOG SUDA U OSIJEKU, DANA 28.LISTOPADA 2016.

Obavijest o danu otvorenih vrata Trgovačkog suda u Osijeku

U okviru tradicionalnog obilježavanja Europskog dana pravosuđa, koji je ustanovljen 2003. godine od strane Vijeća Europe i Europske komisije, države članice Vijeća Europe "Dan otvorenih vrata" već ga tradicionalno obilježavaju.

Pozivamo Vas da u petak, 28. listopada 2016. posjetite Trgovački sud u Osijeku, povodom "Dana otvorenih vrata", kada će sud biti otvoren za javnost u vremenu od 8,30 sati do 14,00 sati.

Na ovaj način zainteresiranoj javnosti će biti omogućen organizirani obilazak suda, radi upoznavanja s organizacijom i djelokrugom rada suda, te da se stranke upoznaju s pravima i dužnostima vezanima za ostvarivanje prava na sudsku zaštitu.

Pozivamo Vas:

- posjetite nas
- postavite nam pitanja vezana uz rad trgovačkih sudova

- upoznajte se sa:
- radom suda
- postupkom osnivanja i vođenja sudskog spisa
- postupkom korištenja e-Oglasne ploče suda uz prezentaciju
- postupkom korištenja sustava e-Predmet uz prezentaciju
- postupkom korištenja sustava SupraNova uz prezentaciju
- postupkom korištenja sustava e-Spis uz prezentaciju
- s radom Sudskog registra

Također će se zainteresiranima u skladu s prostornim mogućnostima omogućiti prisustvovanje ročištima.

Pravni savjeti ili odgovori na pitanja vezana uz stanje konkretnih predmeta neće se davati.

Molimo Vas da grupne posjete najavite na e-mail adresu ured.predsjednika@tsos.pravosudje.hr ili na telefon 031 285-589.

Na kraju posjeta biti će Vam dani obrasci za davanje vaših utisaka, dojmova, prijedloga, komentara ili preporuke.

Uz srdačan pozdrav
Sudac ovlašten za obavljanje poslova sudske uprave

mr. sc. Tihomir Kovačević

Gdje se nalazimo

TRGOVAČKI SUD U OSIJEKU
Zagrebačka ulica br. 2
31000 Osijek
Tel. + 385 31 207 600
Fax. + 385 31 207 600