Pravo na pristup informacijama

Službenik za informiranje

Mirjana Mihović

e-mail: mirjana.mihovic@tsdu.pravosudje.hr


Kriteriji za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije možete preuzeti preko poveznice (Kriterij).

Pristup portalu Povjerenik za informacije, preko kojeg možete preuzeti potrebnu dokumentaciju (Portal povjerenik za informacije).

Zakon o pravu na pristup informacijama

 

Izviješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2019. godinu.