Unutarnje ustrojstvo suda


Sudac ovlašten za poslove sudske uprave
Srđan Gavranić  

 

Suci:

Referada 6. – sudac Srđan Gavranić
Referada 7. – sutkinja Diana Butigan Granić

Referada 17. - sutkinja Anka Muhoberac

Referada 18. - sutkinja Katarina Franković

 
PISARNICA SUDSKE UPRAVE

Upravitelj pisarnice sudske uprave: Mirjana Mihović

Sudski ovršitelj: Mirko Ribičić


SUDSKI REGISTAR

Voditelj sudskog registra: Lući Vlašić

Referent u sudskom registru: Marijana Krkić, Ivana Mendeš

 


SUDSKA PISARNICA

Upravitelj sudske pisarnice: Marija Bujak Pavličević

Administrativni referent-upisničar:Jadranka Cibilić, Adaleta Milovčević
Administrativni referent – sudski zapisničar: Valerija Rizzi, Andrijana Leto,

                                                                Sanja Vuković, Vanda Udženija