Obavijest

REPUBLIKA HRVATSKA
TRGOVAČKI SUD U DUBROVNIKU
Dr. Ante Starčevića 23, Dubrovnik
URED PREDSJEDNIKA SUDA


Broj: 2-Su-85/2020-47
Dubrovnik, 1. lipnja 2020.g.

 

Temeljem članka 31. stavka 1. i 2. Zakona o sudovima (Narodne novine broj 28/13,33/2015, 82/2015, 82/2016, 67/2018 i 126/2019) i članka 5. stavka 2. Sudskog poslovnika (Narodne novine. broj 37/2014, 49/2014, 8/2015, 35/2015, 123/2015, 45/2016, 29/2017, 34/2017, 57/2017, 101/2018, 119/2018, 81//2019, 128/2019), predsjednik Trgovačkog suda u Dubrovniku Srđan Gavranić donosi

 


                                                  O D L U K U


1. Prestaje s danom 1. lipnja 2020. primjena Odluke broj 2-Su-85/2020-8 od 16. ožujka sa svim kasnijim izmjenama i dopunama, te Trgovački sud u Dubrovniku:
- nastavlja s redovnim radom uz odgovarajuću sigurnosnu epidemiološku kontrolu svih koji ulaze u zgradu suda i obveznu primjeru svih preporučenih mjera osobne higijene i zaštite, a osobito na ulasku dezinficirati ruke i pridržavati se preporučene međusobne udaljenosti, te se preporuča koristiti masku.


2. Dežurni pravosudni policajac dužan je utvrditi identitet osobe koja ulazi u zgradu suda i evidentirati osobne podatke, te u aplikaciji covid.provjera@pravosudje.hr provjeriti je li osobi izrečena mjera samoizolacije, karantene ili liječenja od zaraze koronavirusom (COVID 19), pa ako je osobi izrečena bilo koja od ovih mjera, neće joj se dopustiti ulazak u zgradu pravosudnih tijela.


3. Strankama, punomoćnicima i drugim sudionicima u postupku, te osobama koje imaju opravdan interes za pristup u sud, omogućava se pristup u sud na temelju predočenog poziva, a pisarnicama suda i sudskom registru u redovito uredovno vrijeme objavljeno na web stranicama ovog suda, radi predaje pismena i uvida u spis s tim da će se dopuštati ulazak samo uz prethodnu najavu predsjedniku suda, a u njegovoj odsutnosti zamjeniku predsjednika suda ili za predmete sudskog registra voditelju sudskog sudskog registra odnosno drugoj ovlaštenoj osobi, telefonom ili elektroničkom poštom i po dobivenom odobrenju, s tim da ako se radi o ulasku u sud radi uvida u spis, obvezno je korištenje zaštitne maske tijekom cijelog uvida u spis.

 

4. Upućuju se svi sudionici u postupcima koji su to obvezni (stranke, punomoćnici, državni odvjetnici, vještaci, tumači, stečajni upravitelji) podneske sudu dostavljati putem e komunikacije, a u slučajevima nemogućnosti dostave e komunikacijom iz objektivnog razloga poštom, tek iznimno neposredno u pisarnici suda.

 

5. Javnim bilježnicima se omogućava u hitnim i izuzetnim slučajevima pristup sudskom registru u uredovno radno vrijeme do 12,00 sati jednom dnevno uz sve u ovoj Odluci navedene mjere.


6. Upućuje se stranke koristiti mogućnost e izvatka iz sudskog registra https://sudreg.pravosudje.hr


7. Uslijed uspostavljene obveze e komunikacije za sve odvjetnike, uskraćuje se uporaba pretinca odvjetnika u sudu.


8. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i vrijedi do opoziva


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Predsjednik suda                                                                                                         
Srđan Gavranić

Obavijest

REPUBLIKA HRVATSKA
TRGOVAČKI SUD U DUBROVNIKU
Dr. Ante Starčevića 23, Dubrovnik
URED PREDSJEDNIKA SUDA

Broj: 2-Su-85/2020-24
Dubrovnik, 25. ožujka 2020.g.


Sukladno odluci Ministarstva pravosuđa, Uprave za organizaciju pravosuđa, Službe za osiguranje pravosudnih tijela, Odjela pravosudne policije, Područne jedinice – Odsjeka osiguranja u Splitu, Ispostave – pododsjek osiguranja u Dubrovniku, o vremenu otvorenosti zgrade, od četvrtka 26. ožujka 2020. godine do drugačije odluke, radno vrijeme suda je od 7,30 do 14,00 sati.

Obavijest

REPUBLIKA HRVATSKA
TRGOVAČKI SUD U DUBROVNIKU
Broj: 2 Su-85/2020-2
Dubrovnik 13. ožujka 2020.O B A V I J E S T

zbog mjera zaštite u svrhu sprječavanja širenja epidemije uzrokovane virusom COVID-19U svrhu zaštite zdravlja svih zaposlenih u pravosudnim tijelima i stranaka, te pravovremenog otkrivanja eventualnog nastanka bolesti i sprječavanja njezinog daljnjeg širenja,

TRGOVAČKI SUD U DUBROVNIKU:

- nastavlja s radom, te će provodi sve hitne postupke i radnje uz odgovarajuću sigurnosnu kontrolu i primjenu mjera osobne higijene,
- neće primati stranke u vremenu od 16. ožujka 2020. godine do daljnjeg, osim u izuzetnim i hitnim slučajevima koji će se posebno procjenjivati,
- u vremenu od 16. ožujka 2020. do 01. travnja 2020. godine ili do drugačije odluke rasprave i druge radnje koje nisu hitne se odgađaju,
- u radu sa strankama i svim sudionicima postupka gdje god je to moguće provodi se elektronička komunikacija.

Svi podnesci imaju se dostavljati putem elektroničke komunikacije, podredno poštom, odnosno na drugi zakonom propisani način, a u nedostatku drugog načina na odgovarajuće adrese objavljene na web stranicama suda, te se neće moći neposredno predavati u prijemnoj pisarnici suda.

U prostorije Trgovačkog suda u Dubrovniku može se pristupiti samo uz predočenje valjanog poziva i / ili uz odobrenje ovlaštene osobe.

Strankama će se sve informacije davati isključivo putem telefona objavljenih na web stranicama, putem elektroničke komunikacije ili putem e-maila, a stranke se upućuju i na aplikaciju e-predmet ili e-Građanin (uvid u stanje spisa i sl.).

Prijave za upis u SUDSKI REGISTAR se podnose elektroničkom komunikacijom, putem servisa HITRO.HR, ili poštom, uz dokaz o plaćenoj sudskoj pristojbi i drugim dokazima, a rješenja o upisu u sudski registar dostavljat će se strankama elektroničkom komunikacijom ili poštom na adresu punomoćnika ili sjedišta društva upisanu u sudskom registru.

Zahtjeve za izdavanje izvatka iz sudskog registra zaprimat će se elektroničkom komunikacijom ili poštom, a izvatke iz sudskog registra dostavljat će se poštom na adresu sjedišta društva.

U hitnim slučajevima zahtjev za izdavanje izvatka iz sudskog registra može se odložiti svaki radni dan u vremenu od 10,00 do 12,00 sati u kutiju koja će se nalaziti na za to vidno označenom mjestu na ulazu u sud (predvorje, porta), a izvadak iz sudskog registra može se preuzeti slijedeći radni dan nakon plaćene pristojbe u vremenu od 10,00 do 12,00 sati na istom mjestu.

Stranke su dužne prije preuzimanja rješenja odnosno izvatka platiti dužnu sudsku pristojbu i o tome na odgovarajući način dostaviti dokaz, pa se upućuju stranke prije podnošenja ili preuzimanja ostvariti kontakt (telefonom ili putem elektroničke komunikacije ili pošte) s registarskim odjelom ovog suda. Račun za plaćanje sudske pristojbe je račun DRŽAVNOG PRORAČUNA RH IBAN: HR1210010051863000160, Model 64, Poziva na broj 5045-50598- broj predmeta / OIB.

Odvjetnici se upućuju sve podneske dostavljati putem elektroničke komunikacije ili pošte. Dostava odvjetnicima obavljat će se putem elektroničke komunikacije ili pošte, odnosno putem e oglasne ploče suda kada je to propisano.

Sud će primati stranke, punomoćnike stranaka, zakonske zastupnike stranaka, svjedoke, vještake tumače i državne odvjetnike samu u hitnim postupcima i uz odgovarajuću sigurnosnu kontrolu, a nakon što prethodno predoče poziv na ulazu u zgradu i nakon prethodnog odobrenja suca ili druge ovlaštene osobe.

Trgovački sud u Dubrovniku

 

 

 

Temeljem Zakona o područjima i sjedištima sudova (N.N. 67/18) koji stupa na snagu 1. siječnja 2019. godine, Trgovački sud u Dubrovniku počinje sa radom za područje Dubrovačko - neretvanske županije.