Obavijest

REPUBLIKA HRVATSKA
TRGOVAČKI SUD U DUBROVNIKU
Dr. Ante Starčevića 23, Dubrovnik
URED PREDSJEDNIKA SUDA

Broj: 2-Su-85/2020-24
Dubrovnik, 25. ožujka 2020.g.


Sukladno odluci Ministarstva pravosuđa, Uprave za organizaciju pravosuđa, Službe za osiguranje pravosudnih tijela, Odjela pravosudne policije, Područne jedinice – Odsjeka osiguranja u Splitu, Ispostave – pododsjek osiguranja u Dubrovniku, o vremenu otvorenosti zgrade, od četvrtka 26. ožujka 2020. godine do drugačije odluke, radno vrijeme suda je od 7,30 do 14,00 sati.

Obavijest

REPUBLIKA HRVATSKA
TRGOVAČKI SUD U DUBROVNIKU
Broj: 2 Su-85/2020-2
Dubrovnik 13. ožujka 2020.O B A V I J E S T

zbog mjera zaštite u svrhu sprječavanja širenja epidemije uzrokovane virusom COVID-19U svrhu zaštite zdravlja svih zaposlenih u pravosudnim tijelima i stranaka, te pravovremenog otkrivanja eventualnog nastanka bolesti i sprječavanja njezinog daljnjeg širenja,

TRGOVAČKI SUD U DUBROVNIKU:

- nastavlja s radom, te će provodi sve hitne postupke i radnje uz odgovarajuću sigurnosnu kontrolu i primjenu mjera osobne higijene,
- neće primati stranke u vremenu od 16. ožujka 2020. godine do daljnjeg, osim u izuzetnim i hitnim slučajevima koji će se posebno procjenjivati,
- u vremenu od 16. ožujka 2020. do 01. travnja 2020. godine ili do drugačije odluke rasprave i druge radnje koje nisu hitne se odgađaju,
- u radu sa strankama i svim sudionicima postupka gdje god je to moguće provodi se elektronička komunikacija.

Svi podnesci imaju se dostavljati putem elektroničke komunikacije, podredno poštom, odnosno na drugi zakonom propisani način, a u nedostatku drugog načina na odgovarajuće adrese objavljene na web stranicama suda, te se neće moći neposredno predavati u prijemnoj pisarnici suda.

U prostorije Trgovačkog suda u Dubrovniku može se pristupiti samo uz predočenje valjanog poziva i / ili uz odobrenje ovlaštene osobe.

Strankama će se sve informacije davati isključivo putem telefona objavljenih na web stranicama, putem elektroničke komunikacije ili putem e-maila, a stranke se upućuju i na aplikaciju e-predmet ili e-Građanin (uvid u stanje spisa i sl.).

Prijave za upis u SUDSKI REGISTAR se podnose elektroničkom komunikacijom, putem servisa HITRO.HR, ili poštom, uz dokaz o plaćenoj sudskoj pristojbi i drugim dokazima, a rješenja o upisu u sudski registar dostavljat će se strankama elektroničkom komunikacijom ili poštom na adresu punomoćnika ili sjedišta društva upisanu u sudskom registru.

Zahtjeve za izdavanje izvatka iz sudskog registra zaprimat će se elektroničkom komunikacijom ili poštom, a izvatke iz sudskog registra dostavljat će se poštom na adresu sjedišta društva.

U hitnim slučajevima zahtjev za izdavanje izvatka iz sudskog registra može se odložiti svaki radni dan u vremenu od 10,00 do 12,00 sati u kutiju koja će se nalaziti na za to vidno označenom mjestu na ulazu u sud (predvorje, porta), a izvadak iz sudskog registra može se preuzeti slijedeći radni dan nakon plaćene pristojbe u vremenu od 10,00 do 12,00 sati na istom mjestu.

Stranke su dužne prije preuzimanja rješenja odnosno izvatka platiti dužnu sudsku pristojbu i o tome na odgovarajući način dostaviti dokaz, pa se upućuju stranke prije podnošenja ili preuzimanja ostvariti kontakt (telefonom ili putem elektroničke komunikacije ili pošte) s registarskim odjelom ovog suda. Račun za plaćanje sudske pristojbe je račun DRŽAVNOG PRORAČUNA RH IBAN: HR1210010051863000160, Model 64, Poziva na broj 5045-50598- broj predmeta / OIB.

Odvjetnici se upućuju sve podneske dostavljati putem elektroničke komunikacije ili pošte. Dostava odvjetnicima obavljat će se putem elektroničke komunikacije ili pošte, odnosno putem e oglasne ploče suda kada je to propisano.

Sud će primati stranke, punomoćnike stranaka, zakonske zastupnike stranaka, svjedoke, vještake tumače i državne odvjetnike samu u hitnim postupcima i uz odgovarajuću sigurnosnu kontrolu, a nakon što prethodno predoče poziv na ulazu u zgradu i nakon prethodnog odobrenja suca ili druge ovlaštene osobe.

Trgovački sud u Dubrovniku

 

 

 

Temeljem Zakona o područjima i sjedištima sudova (N.N. 67/18) koji stupa na snagu 1. siječnja 2019. godine, Trgovački sud u Dubrovniku počinje sa radom za područje Dubrovačko - neretvanske županije.