Natječaji i oglasi

 

 

 

 

Rješenje o prijmu u državnu službu na određeno vrijeme - upisničar 

 

OGLAS - administrativni referent - upisničar -određeno vrijeme

 

 
REPUBLIKA HRVATSKA
TRGOVAČKI SUD U BJELOVARU
SUDSKA UPRAVA
PREDSJEDNIK SUDA

Komisija za provedbu oglasa

Broj: 7 Su-620/2019
Bjelovar, 10. veljače 2020.


OBAVIJEST KANDIDATIMA O DANU I MJESTU
ODRŽAVANJA RAZGOVORA (INTERVJUA)


Razgovor (intervju) s kandidatima za postupak prijma u državnu službu na određeno vrijeme radi zamjene duže odsutnog službenika na radno mjesto administrativni referent – upisničar – jedan izvršitelj održat će se

17. veljače 2020. godine s početkom u 9,30 sati

u prostorijama Trgovačkog suda u Bjelovaru, Bjelovar, Šet. dr. Ivše Lebovića 42.

Na temelju odredbe članka 11. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi ("Narodne novine", broj 78/17. i 89/19.) na razgovor (intervju) pozivaju se kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa i to:

1. MARIJANA DESPETOVIĆ
2. MARINA KITNER
3. KARLA POLANČEC
4. SENKA SABOL
5. MATIJA KOS
6. JADRANKA VOLF SOKOLIĆ
7. IVANA IVEKOVIĆ
8. IVANA GRBAVAC VARIVODA
9. MATEA CEBOVIĆ
10. TEA HODAK
11. MIHAELA JAKOVIĆ
12. AIDA RADOŠEVIĆ
13. NATAŠA VITEK

Smatra se da je kandidat koji nije pristupio razgovoru (intervjuu), povukao prijavu na oglas.


Po dolasku na razgovor od kandidata će biti zatraženo predočenje isprave radi utvrđenja identiteta. Kandidati koji ne mogu dokazati identitet ne mogu pristupiti razgovoru.

Komisija za provedbu oglasa u razgovoru s kandidatima utvrđuje njihovo znanje, sposobnosti i vještine, interese, profesionalne ciljeve i motivaciju za rad u državnoj službi. Nakon provedenog razgovora Komisija utvrđuje rang-listu kandidata.

Komisija dostavlja čelniku tijela izvješće o provedenom postupku, koji potpisuju svi članovi Komisije. Uz izvješće se prilaže rang-lista kandidata.

Čelnik tijela donosi rješenje o prijmu kandidata u državnu službu. Rješenje će biti dostavljeno i svim kandidatima prijavljenima na oglas.

Svi kandidati prijavljeni na oglas imaju pravo uvida u dokumentaciju koja se odnosi na oglas.

Kandidat koji nije zadovoljan rješenjem o prijmu u državnu službu izabranog kandidata, ima pravo u roku od 15 dana od dana primitka rješenja podnijeti žalbu Odboru za državnu službu.

Predsjednik Komisije

Siniša Rajnović 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


REPUBLIKA HRVATSKA
TRGOVAČKI SUD U BJELOVARU
SUDSKA UPRAVA
PREDSJEDNIK SUDA
Broj: 7 Su-620/2019-8
Bjelovar, 31. siječnja 2019.


                                                                 O B A V I J E S T
                            uz OGLAS za prijam u državnu službu na određeno vrijeme
                                       radi zamjene duže odsutnog službenika
                              na radno mjesto administrativni referent – upisničar

Opis poslova:
- vodi upisnike Ovr, Ovr-eu, Ovrv, Pl, Pom, Pom-eu, Povrv, R1, R2, St, Stpn, Stž i pomoćne knjige te obavlja i sve ostale poslove u vezi navedenih upisnika
- korisnik je sustava eSpis
- radi sa strankama
- obavlja i druge poslove po nalogu upravitelja sudske pisarnice i predsjednika suda

Podaci o plaći radnog mjesta:
Plaća radnog mjesta za koje se vrši prijam utvrđena je Uredbom o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u državnoj službi ("Narodne novine", broj 37/01., 38/01. – ispravak, 71/01., 89/01., 112/01., 7/02. – ispravak, 17/03., 197/03., 21/04., 25/04. – ispravak, 66/05., 92/95., 131/05., 140/05., 81/06., 11/07., 47/07., 109/07., 58/08., 32/09., 140/09., 21/10., 38/10., 77/10., 113/10., 22/11., 142/11., 31/12., 49/12., 60/12., 65/12., 78/12., 82/12., 100/12., 124/12., 140/12., 16/13., 25/13., 52/13., 96/13., 126/13., 2/14., 94/14., 140/14., 151/14., 76/15., 100/15., 71/18., 73/19. – izmjene), koja je objavljena na web stranici "Narodnih novina" (www.nn.hr).

 


P r e d s j e d n i c a
Marija Petrina Kubica