Radno vrijeme

 

 

Radno vrijeme Trgovačkog suda u Bjelovaru je

od 7,00 do 15,00 sati.

 

 

RAD SA STRANKAMA / PREDAJA PISMENA:

SUDSKA PISARNICA

• Primanje stranaka, odvjetnika i dr. osoba:
Svaki radni dan od 9,00 - 13,00 sati.

• Dostavljanje / zaprimanje podnesaka:
• Neposrednom predajom u sobi br. 9 suda svaki radni dan od 9,00 – 13,00 sati.
• Pismena dostaviti u dovoljnom broju primjeraka (primjerak za sud te primjerak/primjerci za protivnu stranu u ovisnosti o broju stranaka na protivnoj strani).

 

 

 

SUDSKI REGISTAR

Izdvojena zgrada,

Šetalište dr. I. Lebovića 38

 

• Primanje stranaka, odvjetnika i dr. osoba:
Svaki radni dan od 8,00 - 12,00 sati.