Radno vrijeme

 

 

Radno vrijeme Trgovačkog suda u Bjelovaru je

od 7,30 do 15,30 sati.

 

 

RAD SA STRANKAMA / PREDAJA PISMENA:

SUDSKA PISARNICA

• Primanje stranaka, odvjetnika i dr. osoba:
Svaki radni dan od 9,00 - 13,00 sati.

• Dostavljanje / zaprimanje podnesaka:
• Neposrednom predajom u sobi br. 9 suda svaki radni dan od 9,00 – 13,00 sati.
• Pismena dostaviti u dovoljnom broju primjeraka (primjerak za sud te primjerak/primjerci za protivnu stranu u ovisnosti o broju stranaka na protivnoj strani).

 

 

 

SUDSKI REGISTAR

Izdvojena zgrada,

Šetalište dr. I. Lebovića 38

 

• Primanje stranaka, odvjetnika i dr. osoba:
Svaki radni dan od 8,00 - 12,00 sati.

 

e-Izvadak iz sudskog registra
Od 14. travnja 2020. godineslužbeni izvadak iz sudskog registra može dobiti putem internetske stranice sudreg.pravosudje.hr
Izvadak sadrži podatke o jednom subjektu upisa koji vrijede ili su vrijedili u nekom trenutku te je na raspolaganju više opcija aktivnog i povijesnog e-Izvatka ovisno o potrebi njegova korištenja u pravnom prometu.

Za izvadak se plaća sudska pristojba u iznosu 5 HRK po stranici izvatka, a plaćanje se obavlja kartično putem Interneta korištenjem Sustava za naplatu javnih davanja. Izvadak se može preuzeti odmah po izvršenoj uplati sa stranice sudskog registra ili preko poveznice koju podnositelj dobije na adresu e-pošte koju je naveo u zahtjevu.

e-Izvadak je pravno valjana isprava i kad je ispisan na papiru, uz provjeru njegove vjerodostojnosti. Elektronički zapisi e-Izvatka čuvaju se tri mjeseca od trenutka generiranja te se u tom razdoblju može provjeriti vjerodostojnost ispisane isprave putem Interneta, prema uputama koje su otisnute na dnu e-Izvatka. Nakon isteka roka za čuvanje generirani elektronički zapisi za provjeru se brišu.

Nepravilnosti u vezi korištenja usluge mogu se prijaviti na sudski.registar@pravosudje.hr.