Kontakt
Trgovački sud u Bjelovaru
Šetalište dr. Ivše Lebovica 42
43000 Bjelovar

tel. (+385 43) 244-471, 242-249
fax. (+385 43) 244-408, 221-574