Kontakt

Trgovački sud u Bjelovaru
Šetalište dr.  Ivše Lebovića
43000 Bjelovar
tel. (+385 43) 244-471, 242-249, 244-408

fax. (+385 43) 221-574

 

Upisnik suda
e-mail: ljiljana.cafuk@tsbj.pravosudje.hr
ST-UPISNIK tel.(+385 43) 244-409
P-UPISNIK tel. (+385 43) 244-471

POVRV-UPISNIK (+385 43) 215-254

 

Ured predsjednika:
tel.(+385 43) 244-408
e-mail: ured.predsjednika@tsbj.pravosudje.hr

Sudski registar:

Voditelj registra: Snježana Markesina
e-mail: snjezana.markesina@tsbj.pravosudje.hr

(+385 43) 242-249