Plan nabave u 2019. godini

 

      REPUBLIKA HRVATSKA

  MINISTARSTVO PRAVOSUĐA

TRGOVAČKI SUD U BJELOVARU

 

41 SU-84/19-1

Bjelovar, 26.02.2019.

 

 

 

Trgovački sud u Bjelovaru  po predsjednici suda Branki Pleskalt, temeljem odredbe čl. 28. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) donosi

 

 

 

PLAN NABAVE ZA 2019. godinu

 

 

 

Redni broj Oznaka pozicije financijskog plana PREDMET NABAVE CPV OZNAKA Evidencijski broj nabave ili Ugovora Procijenjena vrijednost nabave u KN Vrsta postupka nabave Podjela na grupe DA/NE Sklapa li se ugovor ili okvirni sporazum Planirani početak postupka Planirano trajanje ugovora/Okvirnog
1. 32231 Opskrba elek. enrgijom 91310000 Nije primjenjivo 8.000,00 SDUSJN NE Okvirni sporazum TREĆI KVARTAL 24 MJESECA
2. 32313 Poštanske usluge 64110000 Nije primjenjivo 150.000,00 SDUSJN NE Okvirni sporazum TREĆI KVARTAL 24 MJESECA
3. 32233 Opskrba prirodnim plinom 9123000 Nije primjenjivo 12.000,00 SDUSJN NE Okvirni sporazum PRVI KVARTAL 24 MJESECA
4. 32211 Uredski materijal 30190000 JN-1/19 62.000,00 Postupak jednostavne nabave DA Ugovor TREĆI KVARTAL 24 MJESECA
4.1 32211 Uredski materijal 30197630   42.000,00
4.2 32211 Toneri 30125110 11.000,00
4.3 32216 Higijenski materijal i sredstva za čišćenje 3983000 9.000,00    

 

                                                                                                                                 Predsjednica suda

                                                                                                                                    Branka Pleskalt