Obavijest COVID-19


REPUBLIKA HRVATSKA
TRGOVAČKI SUD U BJELOVARU
SUDSKA UPRAVA
PREDSJEDNIK SUDA
Broj: 3 Su-143/2020-1
Bjelovar, 16. ožujka 2020.


Na temelju članka 31. stavak. 1. i 2. Zakona o sudovima ("Narodne novine", broj 28/13., 33/15., 82/15, 82/16., 67/18. i 126/19.), u skladu s preporukom predsjednika Vrhovnog suda Republike Hrvatske, posl. br. Su-IV-125/2020-2 od 13. ožujka 2020. i preporukom ministra pravosuđa Republike Hrvatske, klasa: Klasa: 710-01/20-01/135, Ur. broj: 514-04-02/1-20-01 od 13. ožujka 2020., u vezi poduzimanja mjera za prevenciju prenošenja i suzbijanja epidemije bolesti COVID-19 te sukladno Godišnjem rasporedu poslova Trgovačkog suda u Bjelovaru za 2020., predsjednica Trgovačkog suda u Bjelovaru, Marija Petrina Kubica, donosi


                                        O D L U K U

 
1. Trgovački sud u Bjelovaru nastavlja s radom te provodi sve hitne postupke i radnje uz odgovarajuću sigurnosnu kontrolu.
2. Rasprave i druge radnje koje nisu hitne odgađaju se, a o idućem vremenu održavanja stranke i sudionici će biti pravovremeno obaviješteni.
3. Ukoliko u pojedinačnom slučaju postoje uvjeti, suci i sudski savjetnici poslove će obavljati od kuće, uz prethodni dogovor s predsjednicom suda.
4. Komunikacija s punomoćnicima, strankama i sudionicima u postupcima odvijati će se elektroničkim putem, uvijek kada su za to ispunjeni uvjeti.
5. U međusobnim kontaktima treba se držati razmaka od najmanje jednog metra, kad god je to moguće.
6. Pravosudni dužnosnici, službenici i namještenici dužni su pridržavati se mjera i uputa Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, Nacionalnog stožera civilne zaštite te drugih ovlaštenih tijela.
7. Ova odluka stupa na snagu odmah i na snazi je do 1. travnja 2020. ili do opoziva.


                                                    P r e d s j e d n i c a
                                              Marija Petrina Kubica, v. r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 REPUBLIKA HRVATSKA
TRGOVAČKI SUD U BJELOVARU
SUDSKA UPRAVA
PREDSJEDNIK SUDA
Broj: 26 Su-459/2019-3
Bjelovar, 21. listopada 2019.

O B A V I J E S T
Obilježavanje Europskog dana pravosuđa 2019. održat će se u Trgovačkom sudu u Bjelovaru putem manifestacije "Dan otvorenih vrata"

25. listopada 2019. godine
u prostorijama Trgovačkog suda u Bjelovaru
Šetalište dr. Ivše Lebovića 42,
u vremenu od 9,00 do 14,00 sati

Pozivaju se predstavnici medija i šira javnost da navedenog dana razgledaju sud, upoznaju se s radnim procesom u sudu te funkcioniranjem informatičkog sustava koji je dostupan javnosti.
Grupne posjete potrebno je unaprijed najaviti na telefon broj 244 408.
Kontakt osobe koje će biti na raspolaganju zainteresiranim građanima su:
- TOMISLAV MRAZOVIĆ, sudac – glasnogovornik suda
- LJILJANA CAFUK, upraviteljica sudske pisarnice
- SNJEŽANA MARKESINA, voditeljica sudskog registra

P r e d s j e d n i c a
Marija Petrina Kubica, v. r.

 

 

 


 Dan otvorenih vrata

Vijesti
24.11. 2006 - Pokrenute su web stranice Trgovačkog suda u Bjelovaru u sklopu projekta
ePravosuđe pod pokroviteljstvom nadležnog ministarstva.