Obavijest COVID-19

 

Odluka o ulasku u zgradu 

 

 


REPUBLIKA HRVATSKA
TRGOVAČKI SUD U BJELOVARU
SUDSKA UPRAVA
PREDSJEDNIK SUDA
Broj: 3 Su-143/2020-3
Bjelovar, 4. svibnja 2020.

Na temelju članka 31. stavak. 1. i 2. Zakona o sudovima ("Narodne novine", broj 28/13., 33/15., 82/15, 82/16., 67/18. i 126/19.) i članka 5. stavak 2. Sudskog poslovnika ("Narodne novine", broj 37/14., 49/14., 08/15., 35/15., 123/15., 45/16., 29/17., 33/17., 34/17., 57/17., 101/18., 119/18., 81/19., 128/19., 39/20. i 47/20.), u skladu s preporukom predsjednika Vrhovnog suda Republike Hrvatske, posl. br. Su-IV-125/2020-2 od 13. ožujka 2020. i 15. travnja 2020., preporukom ministra pravosuđa Republike Hrvatske, klasa: Klasa: 710-01/20-01/135, Ur. broj: 514-04-02/1-20-01 od 13. ožujka 2020. i preporukom Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo od 24. travnja 2020., predsjednica Trgovačkog suda u Bjelovaru, Marija Petrina Kubica, donosi

                                         O D L U K U

1. Trgovački sud u Bjelovaru nastavlja s redovitim radom te provodi postupke uz odgovarajuću sigurnosnu i zdravstvenu kontrolu.

2. Suci i sudski savjetnici dužni su kod zakazivanja ročišta voditi brigu o veličini sudnice i broju sudionika na ročištu te osigurati da u sudnici između prisutnih postoji odgovarajuća fizička distanca od 2 metra.

3. Postupak ulaska u zgradu suda i mjere prevencije prenošenja i suzbijanja epidemije bolesti COVID-19 propisan je Odlukom predsjednika Županijskog suda u Bjelovaru, posl. br. 2 Su-128/2020-29 od 30. travnja 2020.

4. Komunikacija s punomoćnicima, strankama i sudionicima u postupcima odvijati će se elektroničkim putem, uvijek kada su za to ispunjeni uvjeti.

5. U međusobnim kontaktima treba se držati razmaka od dva metra, u svim smjerovima, a ukoliko u prostorima boravi više ljudi, preporučuje se nositi maske za lice.

6. Nakon svakog održanog ročišta izvršiti će se provjetravanje prostora i odgovarajuća dezinfekcija prostora.

7. Pravosudni dužnosnici, službenici i namještenici suda dužni su pridržavati se mjera i uputa Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, Nacionalnog stožera civilne zaštite te drugih ovlaštenih tijela.

8. Ova odluka se primjenjuje od 4. svibnja 2020. i vrijedi do opoziva te se njome stavlja izvan snage odluka, posl. br. 3 Su-143/2020-1 od 16. ožujka 2020. i odluka posl. br. 3 Su-143/2020-2 od 20. ožujka 2020.

                                                       P r e d s j e d n i c a 
                                                      Marija Petrina Kubica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRGOVAČKI SUD U BJELOVARU
SUDSKA UPRAVA
PREDSJEDNIK SUDA
Broj: 3 Su-143/2020-1
Bjelovar, 16. ožujka 2020.


Na temelju članka 31. stavak. 1. i 2. Zakona o sudovima ("Narodne novine", broj 28/13., 33/15., 82/15, 82/16., 67/18. i 126/19.), u skladu s preporukom predsjednika Vrhovnog suda Republike Hrvatske, posl. br. Su-IV-125/2020-2 od 13. ožujka 2020. i preporukom ministra pravosuđa Republike Hrvatske, klasa: Klasa: 710-01/20-01/135, Ur. broj: 514-04-02/1-20-01 od 13. ožujka 2020., u vezi poduzimanja mjera za prevenciju prenošenja i suzbijanja epidemije bolesti COVID-19 te sukladno Godišnjem rasporedu poslova Trgovačkog suda u Bjelovaru za 2020., predsjednica Trgovačkog suda u Bjelovaru, Marija Petrina Kubica, donosi


                                        O D L U K U

 
1. Trgovački sud u Bjelovaru nastavlja s radom te provodi sve hitne postupke i radnje uz odgovarajuću sigurnosnu kontrolu.
2. Rasprave i druge radnje koje nisu hitne odgađaju se, a o idućem vremenu održavanja stranke i sudionici će biti pravovremeno obaviješteni.
3. Ukoliko u pojedinačnom slučaju postoje uvjeti, suci i sudski savjetnici poslove će obavljati od kuće, uz prethodni dogovor s predsjednicom suda.
4. Komunikacija s punomoćnicima, strankama i sudionicima u postupcima odvijati će se elektroničkim putem, uvijek kada su za to ispunjeni uvjeti.
5. U međusobnim kontaktima treba se držati razmaka od najmanje jednog metra, kad god je to moguće.
6. Pravosudni dužnosnici, službenici i namještenici dužni su pridržavati se mjera i uputa Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, Nacionalnog stožera civilne zaštite te drugih ovlaštenih tijela.
7. Ova odluka stupa na snagu odmah i na snazi je do 1. travnja 2020. ili do opoziva.


                                                    P r e d s j e d n i c a
                                              Marija Petrina Kubica, v. r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 REPUBLIKA HRVATSKA
TRGOVAČKI SUD U BJELOVARU
SUDSKA UPRAVA
PREDSJEDNIK SUDA
Broj: 26 Su-459/2019-3
Bjelovar, 21. listopada 2019.

O B A V I J E S T
Obilježavanje Europskog dana pravosuđa 2019. održat će se u Trgovačkom sudu u Bjelovaru putem manifestacije "Dan otvorenih vrata"

25. listopada 2019. godine
u prostorijama Trgovačkog suda u Bjelovaru
Šetalište dr. Ivše Lebovića 42,
u vremenu od 9,00 do 14,00 sati

Pozivaju se predstavnici medija i šira javnost da navedenog dana razgledaju sud, upoznaju se s radnim procesom u sudu te funkcioniranjem informatičkog sustava koji je dostupan javnosti.
Grupne posjete potrebno je unaprijed najaviti na telefon broj 244 408.
Kontakt osobe koje će biti na raspolaganju zainteresiranim građanima su:
- TOMISLAV MRAZOVIĆ, sudac – glasnogovornik suda
- LJILJANA CAFUK, upraviteljica sudske pisarnice
- SNJEŽANA MARKESINA, voditeljica sudskog registra

P r e d s j e d n i c a
Marija Petrina Kubica, v. r.

 

 

 


 Dan otvorenih vrata

Vijesti

e-Izvadak iz sudskog registra

Od 14. travnja 2020. godine se službeni izvadak iz sudskog registra može dobiti putem internetske stranice sudreg.pravosudje.hr
Izvadak sadrži podatke o jednom subjektu upisa koji vrijede ili su vrijedili u nekom trenutku te je na raspolaganju više opcija aktivnog i povijesnog e-Izvatka ovisno o potrebi njegova korištenja u pravnom prometu.

Za izvadak se plaća sudska pristojba u iznosu 5 HRK po stranici izvatka, a plaćanje se obavlja kartično putem Interneta korištenjem Sustava za naplatu javnih davanja. Izvadak se može preuzeti odmah po izvršenoj uplati sa stranice sudskog registra ili preko poveznice koju podnositelj dobije na adresu e-pošte koju je naveo u zahtjevu.

e-Izvadak je pravno valjana isprava i kad je ispisan na papiru, uz provjeru njegove vjerodostojnosti. Elektronički zapisi e-Izvatka čuvaju se tri mjeseca od trenutka generiranja te se u tom razdoblju može provjeriti vjerodostojnost ispisane isprave putem Interneta, prema uputama koje su otisnute na dnu e-Izvatka. Nakon isteka roka za čuvanje generirani elektronički zapisi za provjeru se brišu.

Nepravilnosti u vezi korištenja usluge mogu se prijaviti na sudski.registar@pravosudje.hr.