Dan otvorenih vrata


REPUBLIKA HRVATSKA
TRGOVAČKI SUD U BJELOVARU
SUDSKA UPRAVA
PREDSJEDNIK SUDA
Broj: 26 Su-459/2019-3
Bjelovar, 21. listopada 2019.

O B A V I J E S T
Obilježavanje Europskog dana pravosuđa 2019. održat će se u Trgovačkom sudu u Bjelovaru putem manifestacije "Dan otvorenih vrata"

25. listopada 2019. godine
u prostorijama Trgovačkog suda u Bjelovaru
Šetalište dr. Ivše Lebovića 42,
u vremenu od 9,00 do 14,00 sati

Pozivaju se predstavnici medija i šira javnost da navedenog dana razgledaju sud, upoznaju se s radnim procesom u sudu te funkcioniranjem informatičkog sustava koji je dostupan javnosti.
Grupne posjete potrebno je unaprijed najaviti na telefon broj 244 408.
Kontakt osobe koje će biti na raspolaganju zainteresiranim građanima su:
- TOMISLAV MRAZOVIĆ, sudac – glasnogovornik suda
- LJILJANA CAFUK, upraviteljica sudske pisarnice
- SNJEŽANA MARKESINA, voditeljica sudskog registra

P r e d s j e d n i c a
Marija Petrina Kubica, v. r.

 

 

 


 Dan otvorenih vrata

Vijesti
24.11. 2006 - Pokrenute su web stranice Trgovačkog suda u Bjelovaru u sklopu projekta
ePravosuđe pod pokroviteljstvom nadležnog ministarstva.