Etički kodeks sudaca

 

 

 

Tekst sudačkog kodeksa

 

 

Smjernice za tumačenje i primjenu kodeksa sudačke etike