Financijska izvješća za 2015

 

 

 

 

 

Financijsko izvješće za 2015. godinu (Obv.)

 

 

Financijsko izvješće za 2015. godinu (Bil.)

 

 

Financijsko izvješće za 2015. godinu (PVRIO)

 

 

Financijsko izvješće za 2015. godinu (RasF)

 

 

Financijsko izvješće za 2015. godinu (PRRAS)

 

 

Financijsko izvješće za 2015. godinu (RefStr)

 

 

Bilješke uz financijsko izvješće (pdf dokument)

 

 

Potvrda Fine o predaji izvješća (pdf dokument)