Stalna služba u Visu

na adresi:
Ravnica Matice hrvatske 5.
21480 Vis

Sudska pisarnica
Tel: +385 (21) 711-500
Fax: +385 (21) 711-500

Sudac

Senka Acalinović