Stalna služba u Supetru

na adresi:
Ul. Hrvatskih velikana 6
21400 Supetar


Sudska pisarnica
Tel: +385 (21) 640-972
Fax: +385 (21) 640-971

Sudac

 Katica Rakigjija Basić