Stalna služba u Hvaru

na adresi:
Fabrika 29
21450 Hvar


Sudska pisarnica
Tel: 021/742-477
Fax: 021/742-477

Sudac

Maja Matković Šoić