Stalna služba u Sinju

na adresi:
Petrovac 3
21230 Sinj


Sudska pisarnica
Tel: +385 (21) 707-208
Fax: +385 (21) 707-252

Suci

Ombreta Bareza
Vinka Kulić
Svijetlana Romac