odluke


REPUBLIKA HRVATSKA
OPĆINSKI PREKRŠAJNI SUD U SPLITU
URED PREDSJEDNIKA
41 – Su-366/2019-12
Split, 29. travnja 2019. godine


Na temelju članka 5. stavka 2. Sudskog poslovnika (“Narodne novine” broj“ 37/14, 49/14, 08/15, 35/15, 123/15, 45/16, 29/17, 33/17 i 34/17) i članka 6. Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave u Općinskog prekršajnom sudu u Splitu predsjednik suda donosi
ODLUKU
o odabiru ponuditelja u postupku jednostavne nabave


1. U postupku jednostavne nabave za 2019. godinu za grupe predmeta nabave:

a) uredskog materijala i papira

putem prikupljanja ponuda prihvaća se pravilna, prihvatljiva i prikladna ponude najniže cijene ponuditelja Papirus Grupa d.o.o. iz Splita, 4. Gardijske brigade 43., TTTS

b) tonera

putem prikupljanja ponuda prihvaća se pravilna, prihvatljiva i prikladna ponude najniže cijene ponuditelja Narodne Novine d.d. Zagreb, Savski gaj XIII –put 6 –(odnosno Stinice 12 21000 Split)

2. Temeljem ove odluke zaključit će se ugovor o nabavi roba iz članka 1. ove odluke sa odabranim ponuditeljima.


O b r a z l o ž e n j e


Proveden je postupak jednostavne nabave za 2019. godinu putem prikupljanja ponuda od zatraženih dobavljača. Ovlašteni službenik naručitelja je pregledao i ocijenio pristigle ponude te predložio da se odabere pravilna, prihvatljiva, prikladna i najpovoljnija ponuda po kriteriju odabira, a to je kriterij najniže cijene, za uredski materijal i papir - ponuda ponuditelja Papirus Grupa d.o.o. iz Splita, 4. Gardijske brigade 43,TTTS, a za tonere pravilna, prihvatljiva, prikladna i najpovoljnija ponuda po kriteriju odabira, a to je kriterij najniže cijene,- ponuda Narodne Novine d.d. Zagreb, Savski gaj XIII –put 6 –(odnosno Stinice 12 21000 Split)
Cijena odabrane ponude za grupu –uredskog materijala -bez poreza na dodanu vrijednost iznosi 92.449,80 kn, sa porezom na dodanu vrijednost iznosi 115.562,25 kn.
Cijena odabrane ponude za grupu – toneri –bez poreza na dodanu vrijednost iznosi 36.761,00 kn, sa porezom na dodanu vrijednost iznosi 45.951,25 kn.

Slijedom iznijetog odlučeno je kao u izreci.

Predsjednik suda
Milan Grljušić

dostavljeno:
- ponuditeljima
- pismohrana

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA
PREKRŠAJNI SUD U SPLITU
URED PREDSJEDNIKA
41 – Su-896/18-13
Split, 4. svibnja 2018. godine


Na temelju članka 5. stavka 2. Sudskog poslovnika (“Narodne novine” broj“ 37/14, 49/14, 08/15, 35/15, 123/15, 45/16, 29/17, 33/17 i 34/17) i članka 6. Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave u Prekršajnom sudu u Splitu predsjednik suda donosi


ODLUKU
o odabiru ponuditelja u postupku jednostavne nabave


1. U postupku jednostavne nabave za 2018. godinu za grupe predmeta nabave:

a) uredskog materijala i papira
i
b) tonera

putem prikupljanja ponuda prihvaća se pravilna, prihvatljiva i prikladna ponude najniže cijene ponuditelja Papirus Grupa d.o.o. iz Splita, 4. Gardijske brigade 43., TTTS

2. Temeljem ove odluke zaključit će se ugovor o nabavi roba iz članka 1. ove odluke sa odabranim ponuditeljem.


O b r a z l o ž e n j eProveden je postupak jednostavne nabave za 2018. godinu putem prikupljanja ponuda od zatraženih dobavljača. Ovlašteni službenik naručitelja je pregledao i ocijenio pristigle ponude te predložio da se odabere pravilna, prihvatljiva, prikladna i najpovoljnija ponuda po kriteriju odabira, a to je kriterij najniže cijene, za uredski materijal i papir i za tonere - ponuda ponuditelja Papirus Grupa d.o.o. iz Splita, 4. Gardijske brigade 43,TTTS.
Cijena odabrane ponude za grupu –uredskog materijala -bez poreza na dodanu vrijednost iznosi 89.233,70 kn, sa porezom na dodanu vrijednost iznosi 111.542,13 kn.
Cijena odabrane ponude za grupu – toneri –bez poreza na dodanu vrijednost iznosi 50.765,00 kn, sa porezom na dodanu vrijednost iznosi 63.456,25 kn.

Slijedom iznijetog odlučeno je kao u izreci.Predsjednik suda
Milan Grljušić


dostavljeno:
- ponuditeljima
- pismohrana

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA
PREKRŠAJNI SUD U SPLITU
URED PREDSJEDNIKA
41 – Su-714/17
Split, 8. svibnja 2017. godine


Na temelju članka 5. stavka 2. Sudskog poslovnika (“Narodne novine” broj“ 37/14, 49/14, 08/15, 35/15, 123/15, 45/16, 29/17, 33/17 i 34/17) i članka 6. Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave u Prekršajnom sudu u Splitu predsjednik suda donosi


ODLUKU
o odabiru ponuditelja u postupku jednostavne nabave1. U postupku jednostavne nabave za 2017. godinu za grupe predmeta nabave:

a) uredskog materijala i papira
i
b) tonera

putem prikupljanja ponuda prihvaća se pravilna, prihvatljiva i prikladna ponude najniže cijene ponuditelja Papirus Crupa d.o.o. iz Splita, Šegedinova 1.

2. Temeljem ove odluke zaključit će se ugovor o nabavi roba iz članka 1. ove odluke sa odabranim ponuditeljem.O b r a z l o ž e n j eProveden je postupak jednostavne nabave za 2017. godinu putem prikupljanja ponuda od zatraženih dobavljača. Ovlašteni službenik naručitelji je pregledao i ocijenio pristigle ponude te predložio da se odabere pravilna, prihvatljiva, prikladna i najpovoljnija ponuda po kriteriju odabira a to je kriterij najniže cijene, za uredski materijal i papir i za tonere - ponuda ponuditelja Papirus Crupa d.o.o. iz Splita, Šegedinova 1.
Cijena odabrane ponude za grupu –uredskog materijala -bez poreza na dodanu vrijednost iznosi 75.406,80 kn, sa porezom na dodanu vrijednost iznosi 94.258,50 kn.
Cijena odabrane ponude za grupu – toneri –bez poreza na dodanu vrijednost iznosi 56.935,00 kn, sa porezom na dodanu vrijednost iznosi 71.168,75 kn.

Slijedom iznijetog odlučeno je kao u izreci.


Predsjednik suda
Milan Grljušić

dostavljeno:
- ponuditeljima
- pismohrana

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA
PREKRŠAJNI SUD U SPLITU
URED PREDSJEDNIKA
41 – Su-354/16-15
Split, 2. svibnja 2016. godine


Na temelju članka 5. stavka 2. Sudskog poslovnika (“Narodne novine” broj“ 37/14, 49/14, 8/15 , 35/15, 82/15 i 123/15) i članka 2. Procedura stvaranja ugovornih obveza u Prekršajnom sudu u Splitu predsjednica Prekršajnog suda u Splitu donosi


ODLUKU
o odabiru ponuditelja bagatelne nabave

 

 


1. U postupku bagatelne nabave za 2016. godinu za grupe predmeta nabave:

a) uredskog materijala i papira

putem prikupljanja ponuda prihvaća se pravilna, prihvatljiva i prikladna ponude najniže cijene ponuditelja Text-papir d.o.o. iz Splita, Stinice 12.

b) tonera

putem prikupljanja ponuda prihvaća se pravilna, prihvatljiva i prikladna ponude najniže cijene ponuditelja Papirus Co d.o.o. iz Splita, Šegedinova 1.

2. Temeljem ove odluke zaključit će se ugovor o nabavi roba iz članka 1. ove odluke sa odabranim ponuditeljem.
O b r a z l o ž e n j eProveden je postupak bagatelne nabave za 2016. godinu putem prikupljanja ponuda od zatraženih dobavljača. Ovlašteni službenici naručitelji su pregledali i ocijenili pristigle ponude te predložili da se odabere pravilna, prihvatljiva, prikladna i najpovoljnija ponuda po kriteriju odabira a to je kriterij najniže cijene, za uredski materijal i papir - ponuda ponuditelja Text-papir d.o.o. iz Splita, Stinice 12, a za tonere - ponuda ponuditelja Papirus Co d.o.o. iz Splita, Šegedinova 1.
Cijena odabrane ponude za grupu –uredskog materijala -bez poreza na dodanu vrijednost iznosi 65.684,00 kn, sa porezom na dodanu vrijednost iznosi 82.105,00 kn.
Cijena odabrane ponude za grupu – toneri –bez poreza na dodanu vrijednost iznosi 57.301,00 kn, sa porezom na dodanu vrijednost iznosi 71.626,25 kn.

Slijedom iznijetog odlučeno je kao u izreci.

v.d. Predsjednica suda
Ana Belić Radovani
dostavljeno:
- ponuditeljima
- pismohrana

 

 

U provedenom postupku bagatelne nabave za 2015. godinu donijeta je slijedeća odluka:

 

REPUBLIKA HRVATSKA
PREKRŠAJNI SUD U SPLITU
URED PREDSJEDNIKA
41 – Su-284 /15-7
Split, 13. travnja 2015. godine


Na temelju članka 5. stavka 2. Sudskog poslovnika (“Narodne novine” broj“35/15) i članka 2. Procedura stvaranja ugovornih obveza u Prekršajnom sudu u Splitu predsjednica Prekršajnog suda u Splitu donosi


ODLUKU
o odabiru ponuditelja bagatelne nabave

1. U postupku bagatelne nabave za 2015. godinu za grupe predmeta nabave:
a) uredskog materijala i papira
b) tonera
putem prikupljanja ponuda prihvaća pravilna, prihvatljiva i prikladna ponude najniže cijene ponuditelja Text-papir d.o.o. iz Splita, Stinice 12.

2. Temeljem ove odluke zaključit će se ugovor o nabavi roba iz članka 1. ove odluke sa odabranim ponuditeljem.


O b r a z l o ž e n j e

Proveden je postupak bagatelne nabave za 2015. godinu putem prikupljanja ponuda od zatraženih dobavljača. Ovlašteni službenici naručitelji su pregledali i ocijenili pristigle ponude te predložili da se odabere pravilna, prihvatljiva i prikladna, a najpovoljnija je po kriteriju odabira, a to je kriterij najniže cijene, ponuda ponuditelja Text-papir d.o.o. iz Splita, Stinice 12.
Cijena odabrane ponude za grupu –uredskog materijala -bez poreza na dodanu vrijednost iznosi 77.502,60 kn, sa porezom na dodanu vrijednost iznosi 96.878,25 kn.

Cijena odabrane ponude za grupu – toneri –bez poreza na dodanu vrijednost iznosi 67.770,00 kn, sa porezom na dodanu vrijednost iznosi 84.712,50 kn.

Slijedom iznijetog odlučeno je kao u izreci.

Predsjednica suda
Ana Belić Radovani
dostavljeno:
- ponuditeljima
- pismohrana