Postupci nabave

 

 

 

Bagatelna nabava 2014. (dokumentacija za nadmetanje)

 

 

Bagatelna nabava 2015. (dokumentacija za nadmetanje)

 

Bagatelna nabava 2016. (dokumentacija za nadmetanje)

 

Jednostavna nabava 2017. (dokumentacija)

 

Jednostavna nabava 2018. (dokumentacija za nadmetanje)

 

Jednostavna nabava 2019. (dokumentacija)Jednostavna nabava 2020. (dokumentacija)