Kućni red za građane

REPUBLIKA HRVATSKA

PREKRŠAJNI SUD U SPLITU

URED PREDSJEDNICE

 

Broj: 20-Su-870/11-2 

Split, 9. studenoga 2011. 

 

 

            Temeljem članka 61. Sudskog poslovnika (Narodne novine br. 158/09, 3/11, 34/11 i 100/11)  donesen je Kućni red Prekršajnog suda u Splitu, te se  oglašava izvadak koji se odnosi na građane:    

 

IZVADAK IZ KUĆNOG REDA

 

I.

 

Opće odredbe

 

 

Članak 1.

 

Kućnim redom Prekršajnog suda u Splitu (u daljnjem tekstu: Sud) utvrđuje se način korištenja radnih i ostalih prostorija koje koristi Sud u  zgradama: u sjedištu Suda u Splitu, Ulica Domovinskog rata 4, u Stalnoj službi u Kaštel Sućurcu, Ulica braće Radić 1, u Stalnoj službi u Omišu, Trg kralja Tomislava 5, u Stalnoj službi u Solinu, Ulica kralja Zvonimira 81 i u Stalnoj službi u Trogiru, Put Muline 1, te se propisuju mjere za održavanje reda i čistoće, mjere potrebne za sigurnost prostorija i ostale mjere potrebne za čuvanje sredstava za rad i drugih predmeta koji se nalaze u Sudu. 

 

Članak 2.

 

           Odredbe Kućnog reda obvezne su za pravosudne dužnosnike, sudske službenike i namještenike (u daljnjem tekstu: zaposlenici) Suda i građane koji borave u zgradi Suda.

 

Radno vrijeme

 

Članak 5.

 

Sudske pisarnice rade sa strankama svaki radni dan od 08,00 do 11,00  te od 12,00 do 14,00 sati, osim srijede.

 

Uvid i razgledavanje spisa stranke mogu izvršiti utorkom i četvrtkom od 13,00 do 14,00 sati.

 

Primanje stranaka u Uredu predsjednice suda je srijedom od 12,00 do 14,00 sati.

 

Članak 6.

 

Izvan radnog vremena Suda i u dane kada Sud ne radi, nikome nije dozvoljen boravak u dijelu zgrade koji koristi Sud, osim dežurnim sucima i dežurnim zapisničarima te ostalim zaposlenicima po odobrenju Predsjednice suda.

 

Članak 8.

 

            Stranke mogu u prostorije Suda ući u uredovno vrijeme Suda, osim ako su naručene u drugo vrijeme zbog hitnih radnji koje se obavljaju u vrijeme dežurstva. Ako osoba bez poziva zahtijeva prijam kod suca ili Predsjednice suda, zaposlenik na porti ili pravosudni policajac prethodno

            provjerava može li sudac ili Predsjednica suda primiti tu osobu.

            Osobe koje dolaze u Sud bez poziva, zaposlenik na porti ili pravosudni policajac pita za razlog dolaska, provjerava identitet i upućuje ih u traženu pisarnicu.

            Strankama je dopušteno zadržavanje u prostorijama Suda koliko je potrebno da obave radnju zbog koje su došle u zgradu, nakon čega su je dužne napustiti.

            Stranke koje dolaze u Sud moraju biti prikladno odjevene.

 

Članak 10.

 

            U prostorijama porte dopušteno je samo zadržavanje zaštitara i pravosudnih policajaca.

            Zaštitar ili pravosudni policajac provjeravaju razlog dolaska stranaka u zgradu te ih upućuju u prostorije u koje su pozvani ili gdje mogu obaviti radnju zbog koje su došli.

            Kada je potrebno, zbog sigurnosti zaposlenika Suda i zgrade Suda, može se narediti i pregled građana i predmeta koje unose u zgradu.

 

Mjere za održavanje reda

 

Članak 17.

 

Zaposlenici Suda i stranke u zgradi Suda dužni su poštivati dostojanstvo suda te su se dužni ponašati tako da ne ometaju redoviti rad suda.

 

Članak 18.

 

Za vrijeme rasprava mobilni telefoni moraju biti isključeni.

 

Članak 21.

 

U prostorima Suda je zabranjeno pušenje u skladu sa Zakonom o ograničavanju uporabe duhanskih proizvoda (Narodne novine 125/08 i 119/09).

 

Završne odredbe

 

Članak 22.

 

Nepoštivanje odredbi Kućnog reda od strane građana predstavlja povredu u smislu odredbi Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira (Narodne novine 5/90, 30/90, 47/90 i 29/94).

 

Članak 24.

 

Kućni red stupa na snagu 7. prosinca 2011.

 

 

Predsjednica suda:

Ana Belić Radovani