Povjerenik za etiku

REPUBLIKA HRVATSKA

PREKRŠAJNI SUD U SPLITU

URED PREDSJEDNICE

 

Broj: 22-Su-241/08

Split, 17. srpnja 2008.

 

Predsjednica Prekršajnog suda u Splitu Ana Belić Radovani, dana 17. srpnja 2008. godine donijela je

 

O D L U K U

 

  1. INES JAKŠIĆ, administrativni referent-sudski zapisničar, imenuje se povjerenikom za etiku.
  2. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.  

 

Obrazloženje

Središnji državni ured za upravu dostavio je svim pravosudnim tijelima poziv za imenovanje službenika - povjerenika za etiku, koji bi bio zadužen za zaprimanje pritužbi službenika, građana i drugih osoba na neetično i moguće koruptivno ponašanje službenika prema građanima kao i za promoviranje etičkog ponašanja samih službenika, odnosno za postupanje službenika prema građanima.

 Povjerenik za etiku surađuje sa Odjelom za etiku u Središnjem državnom uredu za upravu u Zagrebu. 

Stoga je odlučeno kao u izreci.

 

Predsjednica suda:

Ana Belić Radovani

 

Dostavlja se:

-          Ines Jakšić

-          osobni očevidnik

-          Su