Odluka o imenovanju službenika za informiranjeREPUBLIKA HRVATSKA
PREKRŠAJNI SUD U SPLITU
URED PREDSJEDNICE

Broj: 26-Su-1520/15
Split, 15. prosinca 2015.


Na temelju članka 30. st.1. i čl. 31.st.1. Zakona o sudovima (Narodne novine br. 28/13, 33/15 i 82/15), i čl. 13. Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine br. 25/13 i 85/15), sutkinja ovlaštena za obavljanje poslova sudske uprave u Prekršajnom sudu u Splitu donosiO D L U K U
o određivanju službenice za informiranje


 

I.


Određujem Milenu Longo, višu sudsku savjetnicu u Prekršajnom sudu u Splitu kao službenu osobu ovlaštenu za rješavanje ostvarivanja prava na pristup informacijama (u daljnjem tekstu: službenica za informiranje).


II.


Službenica za informiranje pomaže u radu glasnogovorniku Suda :
- obavlja poslove rješavanja pojedinačnih zahtjeva i redovitog objavljivanja informacija, sukladno svom unutarnjem ustroju,
- pomaže podnositeljima zahtjeva u svezi s ostvarivanjem prava na pristup informacijama,
-vodi Upisnik o zahtjevima, postupcima i odlukama o ostvarivanju prava na pristup informacijama.


III.

Službenica za informiranje poduzima sve radnje i mjere potrebne radi urednog vođenja Kataloga informacija, a za što je neposredno odgovorna Predsjednici Prekršajnog suda u Splitu.


IV.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.Sutkinja ovlaštena za
obavljanje poslova sudske uprave

Ana Belić Radovani