Odluka o ustrojavanju Kataloga informacija

REPUBLIKA HRVATSKA

PREKRŠAJNI SUD U SPLITU

URED PREDSJEDNICE

 

Broj: 20-Su-906/11

Split, 8. prosinca 2011.

 

 

Na temelju članka 8.  Sudskog poslovnika (Narodne novine br.  Narodne novine br. 158/09, 3/11, 34/11 i 100/11), a u svezi članka 4. stavka 3.  Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine br. 172/03, 144/10, 37/11 i 77/11), Predsjednica Prekršajnog suda u Splitu donosi  

 

O D L U K U

o ustrojavanju Kataloga informacija Prekršajnog suda u Splitu

 

I.

 

Ovom Odlukom ustrojava se Katalog informacija koje posjeduje, raspolaže i nadzire Prekršajni sud u Splitu, a u cilju ostvarivanja prava na pristup informacijama u smislu Zakona o pravu na pristup informacijama. 

 

II.

 

Dokumenti na kojima je zapisana ili unesena informacija u smislu točke I. ove Odluke utvrđeni su u sistematiziranom pregledu informacija koje se nalaze u Katalogu informacija Prekršajnog suda u Splitu koji čini sastavni dio ove Odluke.

III.

 

Način ostvarivanja prava na pristup informacijama utvrđen je Pravilnikom o pravu na pristup informacijama Prekršajnog suda u Splitu.

Za ostvarivanje prava na pristup informacijama koje posjeduje Prekršajni sud u Splitu ne plaćaju se upravne pristojbe i naknade za podnošenje zahtjeva ili za pisane obavijesti.

Sukladno članku 19. Zakona o pravu na pristup informacijama, Prekršajni sud u Splitu ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova.

Naknada iz točke III. ove Odluke uplaćuje se na žiro račun Prekršajnog suda u Splitu kod Hrvatske poštanske banke na broj: 2390001-1100012590, uz naznaku svrha doznake-naknada za uslugu pristupa informacijama. 

IV.

 

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

Predsjednica suda:

Ana Belić Radovani