Radno vrijeme

   Radno vrijeme

 

                Općinskog prekršajnog suda u Splitu 
                te Stalnih službi :
                -  u Kaštel Sućurcu, 
                -  u Omišu, 
                -  u Sinju, 
                -  u Solinu, 
                -  u Hvaru, 
                -  u Supetru, 
                -  u Trogiru,
                -  u Visu 

 

 

         od 07,00 do 15,00 sati
          

           -  dnevni odmor od 11,00 do 11,30 sati.

Sudske pisarnice rade sa strankama svaki radni dan u vremenu od 08,00 do 11,00 te od 12,00 do 14,00 sati

 

Uvid i razgledanje spisa   stranke mogu izvršiti utorkom i četvrtkom od 13,00 do 14,00 sati