Stalna služba u Omišu

na adresi:
Trg kralja Tomislava 5.
21310 Omiš


Sudska pisarnica
Tel: 021/861-084
Fax: 021/756-610

Suci

Ružica Tafra (38)

Sudska savjetnica

Ivana Bavčević (34)