Stalna služba u Kaštel Sućurcu

na adresi:
B. Radića 1
21 212 Kaštel Sućurac


Sudska pisarnica
Tel: 021/224-282
Fax: 021/226-275

Suci

Ante Papić
Dalibor Vodanović
Suzana Budimir


Viša sudska savjetnica

Ivana Jelavić Mitrović