Izbori 2020.
Odluka 15. svibnja 2020.REPUBLIKA HRVATSKA
OPĆINSKI PREKRŠAJNI SUD U SPLITU
URED PREDSJEDNIKA

Broj: 43-Su-242/2020-30
Split, 15. svibnja 2020.

Na temelju čl. 31. st. 1. i st. 2. Zakona o sudovima („Narodne novine“ broj: 28/13, 33/15, 82/15, 82/16, 67/18, 126/19) i čl. 5. st. 2. Sudskog poslovnika („Narodne novine“ broj: 37/14, 49/14, 8/15, 35/15, 123/15, 45/16, 29/17, 33/17, 34/17, 57/17, 101/18, 119/18, 81/19, 128/19), te preporuka za postupanje predsjednika Vrhovnog suda Republike Hrvatske poslovni broj: Su-IV-125/2020 od 15. travnja 2020. godine i Uputa za rad tijela državne uprave u vezi s pojavom bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2 Ministarstva uprave Klasa: 011-02/20-01/76, Urbroj: 515-01/1-20-4 od 07. svibnja 2020., Milan Grljušić, sudac ovlašten za obavljanje poslova sudske uprave, donosi

                                                                     O D L U K U

1. Ovom odlukom organizira se rad u Općinskom prekršajnom sudu u Splitu i u Stalnim službama u Kaštel Sućurcu, Solinu, Omišu, Trogiru, Sinju, Supetru, Hvaru i Visu, u razdoblju od 18. svibnja 2020. pa nadalje.

2. Rasprave i ročišta pred ovim sudom nastavljaju se zakazivati i održavati od 18. svibnja 2020. pa nadalje, te će se, zbog ograničenosti prostorom i radi pridržavanja epidemioloških mjera, prvenstveno poduzimati u predmetima prema slijedećim kriterijima:
- hitnosti predmeta
- starosti predmeta
- broju sudionika u postupku
- predmeti koji su pred okončanjem.

3. Rasprave i ročišta će se održavati u onim raspravnim dvoranama (sudnicama) koje udovoljavaju uvjetima o nužno potrebnoj socijalnoj distanci sudionika postupka u razmaku od najmanje 2 (dva) metra i uz obvezu pridržavanje svih epidemioloških mjera za zaštitu zdravlja preporučenih od strane Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo i Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske, prema rasporedu korištenja prostorija koji će se dostaviti sucima i sudskim savjetnicima, uz obvezni razmak od 15 minuta između dva ročišta unutar kojeg razmaka se prostorija može prozračiti, očistiti i dezinficirati, te kako bi se smanjio kontakt između stranaka koje dolaze na ročišta.

4. Sud će primati samo stranke/sudionike postupka (punomoćnike stranaka, zakonske zastupnike stranaka, svjedoke, vještake, tumače, ovlaštene tužitelje i sl.) koji su pozvani na rasprave odnosno ročišta, uz predočenje poziva.

5. Dužne su stranke, svi sudionici sudskih postupaka prilikom ulaska u zgradu i prostorije suda dezinficirati ruke, te koristiti zaštitnu masku i rukavice za vrijeme boravka u zgradi i prostoru suda. Strankama i sudionicima postupka koji se ne budu pridržavali ovih uputa neće se dopustiti ulazak u zgradu i prostorije suda. Na traženje pravosudnog policajca, službenika i namještenika suda (raspoređenog na poslove kontrole ulaska u prostorije suda), dužna je stranka/sudionik postupka otkriti lice kako bi se utvrdio identitet iste i izvršila provjera u aplikaciji covid.provjera@pravosudje.hr. Ukoliko je osobi izrečena mjera samoizolacije, karantene ili liječenja od zarazne bolesti uzrokovane koronavirusom neće joj se dopustiti ulazak u zgradu i prostorije suda. Nakon što pravosudni policajac, službenik i namještenik suda izvrši ovu provjeru stranka/sudionik postupka će moći ući u zgradu odnosno prostorije suda uz obvezu korištenja zaštitne maske i rukavica čitavo vrijeme boravka u sudu, te održavanja socijalne distance od najmanje 2 (dva) metra.

6. Osobe koje se nalaze u samoizolaciji ili su pozitivne na koronavirus (COVID-19), dužne su odmah obavijestiti sud elektroničkom poštom, telefaksom ili telefonom, nakon čega će se obaviti službena provjera, u svrhu odgode ročišta ili rasprave.

7. Pozivaju se suci i sudski savjetnici da u svakom pojedinom predmetu procjene jesu li ispunjeni uvjeti za odgodu već zakazanih ročišta, te da u slučaju odgode e-mailom, putem pošte ili telefonom obavijeste stranke ili punomoćnike i zakonske zastupnike o odgodi ročišta.

8. Svi podnesci imaju se dostavljati putem pošte ili e-mailom objavljenim na web stranicama suda te se neće moći neposredno predavati u prijemnoj pisarnici suda u sjedištu, ni u stalnim službama.

9. Sve informacije će se strankama davati isključivo putem telefona objavljenih na web stranicama ili putem e-maila.

10. Uvjerenja da se ne vodi prekršajni postupak strankama će se izdavati uz prethodnu najavu elektroničkim ili telefonskim putem. Zahtjeve za izdavanje Uvjerenja stranke će odlagati u kutije koje će se nalaziti na III katu sjedišta suda u Splitu, Domovinskog rata 4, te na portama stalnih službi, s obveznim navođenjem kontakata stranke (broj telefona ili e-mail) te će službenici suda stranke kontaktirati naknadno radi izdavanja uvjerenja u točno određeno vrijeme idućeg radnog dana.

11. Odvjetnici se upućuju da sve podneske dostavljaju isključivo putem e-komunikacije ili poštom te se do daljnjega obustavlja dostava svih pismena neposredno u pisarnicama.

12. Tjedna dežurstva odvijati će se po ranije utvrđenom rasporedu.

13. Suci, službenici i namještenici Općinskog prekršajnog suda u Splitu i svih Stalni službi trebaju se pridržavati preporuka i uputa HZJZ, te ako dođu u situaciju zdravstvene ugroženosti od COVID-19 bolesti uzrokovane koronavirusom, ostati će kod kuće i o tome putem telefona odmah obavijestiti Ured predsjednika ili sudsku pisarnicu, te nadležnu epidemiološku službu.

14. Ova odluka stupa na snagu dana 18. svibnja 2020. godine te će se primjenjivati ubuduće sve do opoziva iste tj. dok se ne ostvare uvjeti za rad suda bez opasnosti od oboljenja zaposlenika.
15. Stupanjem na snagu ove odluke opoziva se Odluka broj: 43-Su-242/2020-2 od 16. ožujka 2020.


                                                                                                                      Sudac ovlašten za obavljanje 
                                                                                                                           poslova sudske uprave

                                                                                                                                  Milan Grljušić
Dostaviti:
- Ministarstvu pravosuđa
- predsjedniku Vrhovnog suda Republike Hrvatske
- predsjedniku Visokog prekršajnog suda Republike Hrvatske
- predsjedniku Županijskog suda u Splitu
- svim zaposlenicima suda
- web stranica suda
- oglasna ploča suda
- pismohrana

Obavijest - radno vrijeme


REPUBLIKA HRVATSKA
OPĆINSKI PREKRŠAJNI SUD U SPLITU
URED PREDSJEDNIKA

Broj: 43-Su-242/2020-27

Split, 29. travnja 2020.

Na temelju čl. 31. st. 1. i st. 2. Zakona o sudovima („Narodne novine“ broj: 28/13, 33/15, 82/15, 82/16, 67/18, 126/19), čl. 5. st. 2. Sudskog poslovnika („Narodne novine“ broj: 37/14, 49/14, 8/15, 35/15, 123/15, 45/16, 29/17, 33/17, 34/17, 57/17, 101/18, 119/18, 81/19, 128/19), te temeljem odluka Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske, predsjednik Općinskog prekršajnog suda u Splitu, dana 29. travnja 2020. godine donosi

                                                                      O D L U K U

1. U skladu s ublažavanjem zaštitnih mjera donesenih radi sprječavanja prenošenja COVID-19 bolesti uzrokovane novim koronavirusom (SARS-CoV-2), te povodom preporuka Vrhovnog suda Republike Hrvatske broj: Su-IV-125/2020 od 15. travnja 2020. godine, Općinski prekršajni sud u Splitu i Stalne službe u Kaštel Sućurcu, Solinu, Omišu, Trogiru, Sinju, Supetru, Hvaru i Visu, od 04. svibnja 2020. pa nadalje rade u radnom vremenu od 07:00 do 15:00 sati, s dnevnim odmorom od 11:00 do 11:30 sati.

2. Ova odluka stupa na snagu 04. svibnja 2020. godine.

3. Stupanjem na snagu ove odluke opoziva se Odluka broj: 43-Su-242/2020-22 od 24. ožujka 2020.                                                                                                                              Predsjednik suda
                                                                                                                                Milan Grljušić


Dostaviti:
- Ministarstvu pravosuđa
- predsjedniku Vrhovnog suda Republike Hrvatske
- predsjedniku Visokog prekršajnog suda Republike Hrvatske
- predsjedniku Županijskog suda u Splitu
- svim zaposlenicima suda
- pravosudnoj policiji
- policijskim postajama s područja mjesne nadležnosti
- ODO i ŽDO Split
- Zatvor u Splitu
- pismohrana

_______________________________________________________________________

 

 


REPUBLIKA HRVATSKA
OPĆINSKI PREKRŠAJNI SUD U SPLITU
URED PREDSJEDNIKA

Broj: 43-Su-242/2020-22
Split, 24. ožujka 2020.

Na temelju čl. 31. st. 1. i st. 2. Zakona o sudovima („Narodne novine“ broj: 28/13, 33/15, 82/15, 82/16, 67/18, 126/19), čl. 5. st. 2. Sudskog poslovnika („Narodne novine“ broj: 37/14, 49/14, 8/15, 35/15, 123/15, 45/16, 29/17, 33/17, 34/17, 57/17, 101/18, 119/18, 81/19, 128/19), te temeljem objava i naputaka Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske, predsjednik Općinskog prekršajnog suda u Splitu, dana 24. ožujka 2020. godine donosi 

                                                                     O D L U K U

1. U svrhu sprječavanja prenošenja COVID-19 bolesti uzrokovane novim koronavirusom (SARS-CoV-2) i zaštite zdravlja zaposlenika i stranaka, te povodom preporuka Ministarstva pravosuđa KLASA: 710-01/20-01/135, UR. BROJ: 514-04-02/1-20-01 od 13. ožujka 2020. godine i Visokog prekršajnog suda Republike Hrvatske broj: 50-Su-179/2020-8 od 18. ožujka 2020. godine, a nastavno na Odluke predsjednika Općinskog prekršajnog suda u Splitu broj: 43-Su-242/2020-2 od 16. ožujka 2020. godine i broj: 43-Su-242/2020-14 od 19. ožujka 2020. godine, u Općinskom prekršajnom sudu u Splitu i u Stalnim službama u Kaštel Sućurcu, Solinu, Omišu, Trogiru, Sinju, Supetru, Hvaru i Visu, uvodi se skraćeno radno vrijeme od 09:00 do 14:00 sati, bez dnevnog odmora.

2. Ova odluka stupa na snagu od 24. ožujka i vrijedi do opoziva.                                                                                                                                Predsjednik suda
                                                                                                                                   Milan Grljušić


Dostaviti:
- Ministarstvu pravosuđa
- predsjedniku Vrhovnog suda Republike Hrvatske
- predsjedniku Visokog prekršajnog suda Republike Hrvatske
- predsjedniku Županijskog suda u Splitu
- svim zaposlenicima suda
- pravosudnoj policiji
- policijskim postajama s područja mjesne nadležnosti
- ODO i ŽDO Split
- Zatvor u Splitu
- pismohrana