Obavijest - radno vrijemeREPUBLIKA HRVATSKA
OPĆINSKI PREKRŠAJNI SUD U SPLITU
URED PREDSJEDNIKA

Broj: 43-Su-242/2020-22
Split, 24. ožujka 2020.

Na temelju čl. 31. st. 1. i st. 2. Zakona o sudovima („Narodne novine“ broj: 28/13, 33/15, 82/15, 82/16, 67/18, 126/19), čl. 5. st. 2. Sudskog poslovnika („Narodne novine“ broj: 37/14, 49/14, 8/15, 35/15, 123/15, 45/16, 29/17, 33/17, 34/17, 57/17, 101/18, 119/18, 81/19, 128/19), te temeljem objava i naputaka Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske, predsjednik Općinskog prekršajnog suda u Splitu, dana 24. ožujka 2020. godine donosi 

                                                                     O D L U K U

1. U svrhu sprječavanja prenošenja COVID-19 bolesti uzrokovane novim koronavirusom (SARS-CoV-2) i zaštite zdravlja zaposlenika i stranaka, te povodom preporuka Ministarstva pravosuđa KLASA: 710-01/20-01/135, UR. BROJ: 514-04-02/1-20-01 od 13. ožujka 2020. godine i Visokog prekršajnog suda Republike Hrvatske broj: 50-Su-179/2020-8 od 18. ožujka 2020. godine, a nastavno na Odluke predsjednika Općinskog prekršajnog suda u Splitu broj: 43-Su-242/2020-2 od 16. ožujka 2020. godine i broj: 43-Su-242/2020-14 od 19. ožujka 2020. godine, u Općinskom prekršajnom sudu u Splitu i u Stalnim službama u Kaštel Sućurcu, Solinu, Omišu, Trogiru, Sinju, Supetru, Hvaru i Visu, uvodi se skraćeno radno vrijeme od 09:00 do 14:00 sati, bez dnevnog odmora.

2. Ova odluka stupa na snagu od 24. ožujka i vrijedi do opoziva.                                                                                                                                Predsjednik suda
                                                                                                                                   Milan Grljušić


Dostaviti:
- Ministarstvu pravosuđa
- predsjedniku Vrhovnog suda Republike Hrvatske
- predsjedniku Visokog prekršajnog suda Republike Hrvatske
- predsjedniku Županijskog suda u Splitu
- svim zaposlenicima suda
- pravosudnoj policiji
- policijskim postajama s područja mjesne nadležnosti
- ODO i ŽDO Split
- Zatvor u Splitu
- pismohrana

Naslovnica

REPUBLIKA HRVATSKA
OPĆINSKI PREKRŠAJNI SUD U SPLITU
URED PREDSJEDNIKA

Broj: 43-Su-242/2020-2
Split, 16. ožujka 2020.

Na temelju čl. 31. st. 1. Zakona o sudovima („Narodne novine“ broj: 28/13, 33/15, 82/15, 82/16, 67/18, 126/19), čl. 5. st. 2. Sudskog poslovnika („Narodne novine“ broj: 37/14, 49/14, 8/15, 35/15, 123/15, 45/16, 29/17, 33/17, 34/17, 57/17, 101/18, 119/18, 81/19, 128/19), te preporuke Ministarstva pravosuđa KLASA: 710-01/20-01/135, UR. BROJ: 514-04-02/1-20-01 od 13. ožujka 2020. godine, Milan Grljušić, predsjednik Općinskog prekršajnog suda u Splitu, donosi

                                                                             O D L U K U

1. U svrhu sprječavanja prenošenja COVID-19 bolesti uzrokovane novim koronavirusom (SARS-CoV-2), te zaštite zdravlja zaposlenika i stranaka, u sjedištu Općinskog prekršajnog sud u Splitu i u Stalnim službama u Kaštel Sućurcu, Solinu, Omišu, Trogiru, Sinju, Supetru, Hvaru i Visu, neće se primati stranke od 16. ožujka 2020. do daljnjega, osim u izuzetnim slučajevima (dežurstvo, hitni postupci i radnje koje se ne mogu odgoditi), uz pridržavanje odgovarajućih mjera zaštite i preporuka predostrožnosti.

2. Rasprave i druge radnje koje nisu hitne odgađaju se na vrijeme od 14 dana.

3. Pozivaju se suci i sudski savjetnici da u svakom pojedinom predmetu procjene jesu li ispunjeni uvjeti za odgodu već zakazanih ročišta, te da u slučaju odgode e-mailom, putem pošte ili telefonom obavijeste stranke ili punomoćnike i zakonske zastupnike o odgodi ročišta.

4. Svi podnesci imaju se dostavljati putem pošte ili e-mailom objavljenim na web stranicama suda te se neće moći neposredno predavati u prijemnoj pisarnici suda u sjedištu, ni u stalnim službama.

5. Sve informacije će se strankama davati isključivo putem telefona objavljenih na web stranicama ili putem e-maila.

6. Zahtjeve za izdavanje Uvjerenja da se ne vodi prekršajni postupak stranke će odlagati u kutije koje će se nalaziti na III katu sjedišta suda u Splitu, Domovinskog rata 4, te na portama stalnih službi, s obveznim navođenjem kontakata stranke (broj telefona ili e-mail) te će službenici suda stranke kontaktirati naknadno radi izdavanja uvjerenja u točno određeno vrijeme idućeg radnog dana.

7. Odvjetnici se upućuju da sve podneske dostavljaju isključivo putem e-komunikacije ili poštom te se do daljnjega obustavlja dostava svih pismena neposredno u pisarnicama.

8. Sud će primati jedino stranke (punomoćnike stranaka, zakonske zastupnike stranaka, svjedoke, vještake, tumače, ovlaštene tužitelje i sl.) koji su pozvani na rasprave, uz predočenje poziva i odluku suca u predmetu.

9. Ova odluka stupa na snagu dana 16. ožujka 2020. te će se primjenjivati ubuduće sve do opoziva iste tj. dok se ne ostvare uvjeti za rad suda bez opasnosti od oboljenja zaposlenika.
10. Odluka će biti istaknuta na zgradi sjedišta suda i stalnih službi, te će se objaviti na oglasnoj ploči suda i na web stranici suda.


                                                                                                                                  Predsjednik suda
                                                                                                                                    Milan Grljušić

Dostaviti:
- Ministarstvu pravosuđa
- predsjedniku Vrhovnog suda Republike Hrvatske
- predsjedniku Županijskog suda u Splitu
- svim zaposlenicima suda
- ulazni prostor zgrada suda i stalnih službi
- web stranica suda
- oglasna ploča suda
- pismohrana