Uvjerenja o nekažnjavanju

1. Obrazac zatražite u sobi broj 8. gdje ćete ga predati nakon popunjavanja.

 

2. Ukoliko se zahtjev preda do 11:30 sati provjera će biti izvršena po čl. 91. st.4. Sudskog poslovnika, te će se uvjerenje moći uručiti stranci isti dan od 12:30 do 13:00 sati.

 

3. Uvjerenje možete podići osobno u sobi br. 9. ili da vam se pošalje na naznačenu adresu u zahtjevu.

 

U Županji, 28. travnja 2014. god.