e-predmet

Poštovani,

 

od 18. travnja 2013. godine Ministarstvo pravosuđa pustilo je u promet besplatnu
javnu uslugu e-Predmet.

 

Građani putem te usluge na adresi http://e-predmet.pravosudje.hr/ mogu ostvariti uvid u status sudskih predmeta u kojima su stranke u postupku.

S poštovanjem,

 

                                                                                                       VODITELJ STALNE SLUŽBE

                                                                                                      Krešimir Biljan