Radno vrijeme suda
RADNO VRIJEME SUDA:


od 07.00 -15.00 sati
Dnevni odmor od 11.30-12.00______________________________


RAD SA STRANKAMA:

Svaki radni dan od 9.00 – 13.00 sati