Građanski odjel

Suci građanskog odjela:
 1. Antun Bušić
   2. Anica Pastović
   3. Krešimir Biljan   
4. Helena Zetić 
___________________


Viši sudski savjetnik:

1. Tomislav Juzbašić
___________________