Ovjera isprava za inozemstvo
Ovjere isprava namijenjenih uporabi u inozemstvu


Legalizacijom (ovjerovljenjem) isprava u međunarodnom prometu potvrđuje se vjerodostojnost potpisa osobe koja je ispravu potpisala i vjerodostojnost pečata stavljanog na ispravu.
Ovjera potpisa vrši se pečatom “Apostille”. 

Sudac određen godišnjim rasporedom poslova vrši ovjeru slijedećih javnih isprava izdanih na području nadležnosti Općinskog suda u Vukovaru - Stalna služba u Županji:
- isprava koje je izdao organ ili službenik državnog pravosuđa, uključujući i one koje je izdalo državno odvjetništvo, šef sudske pisarnicce ili sudski izvršitelj,
- administrativnih isprava,
- isprava koje je izdao ili ovjerio javni bilježnik,
- službenih izjava kao što su navodi o upisu u javne knjige, ovjera točnosti datuma, ovjera potpisa (kad su stavljene na privatne isprave).


Zahtjev za ovjeravanje javne isprave pečatom Apostille podnosi se u Uredu Voditelja ( soba broj 9).

Za ovjeru potpisa ili pečata i štambilja na ispravama tijela državne vlasti Republike Hrvatske i jedinica lokalne uprave, tijela lokalne samouprave, trgovačkih društava ili ostalih pravnih osoba, plaća se pristojba od 50,00 kuna. 
Za ovjeru potpisa i pečata stalnog sudskog tumača ili stalnog sudskog vještaka na prijevodu ili vještačkom nalazu i mišljenju, plaća se pristojba od 60,00 kuna.

_________________________________________________


Rad sa strankama (Pon. – Pet.): 09:00 - 13:00
Pauza: 11.30 – 12.00