Pristojbe

Za iznos do 100,00 kn plaća se u državnim biljezima.

Za iznos iznad 100,00 kn plaća se uplatnicom u korist Državnog proračuna Republike Hrvatske.Primjer kako se ispunjava uplatnica ako je pristojba viša od 100,00 kuna.