Zabilježba ZS
ZABILJEŽBA


Spora
• Prijedlog (2x)
• Dokaz da se vodi postupak (kod suda ili drugog nadležnog tijela - Napis tužbe)
• Pristojba od 100,00 kn

Starateljstva
• Prijedlog (2x)
• Rješenje Centra za socijalnu skrb sa klauzulom pravomoćnosti
• Pristojba od 50,00 kn

Ugovora o doživotnom uzdržavanju
• Prijedlog (2x)
• Ugovor*
• Pristojba od 100,00 kn

*Onaj čije se pravo ograničava, opterećuje, ukida ili prenosi na drugu osobu
mora izvršiti ovjeru potpisa


ISPRAVAK

Adrese stanovanja
• Prijedlog (2x)
• Uvjerenje o promjeni adrese stanovanja(MUP)
• Pristojba od 50,00 kn

Broja katastarske čestice, kućnog broja i naziva ulice
• Prijedlog (2x)
• Uvjerenje od katastra (Prijavni list)
• Pristojba od 50,00 kn