Uknjižba ZS
Popis potrebnih dokumenata za upis stana (ZS)
UKNJIŽBA
Darovanje
• Prijedlog (2x)
• Ugovor o darovanju*
• Dokaz o državljanstvu stjecatelja (domovnica, osobna iskaznica, putovnica)
• Pristojba od 250,00 kn

*Onaj čije se pravo ograničava, opterećuje, ukida ili prenosi na drugu osobu
mora izvršiti ovjeru potpisa

Fiducijarni prijenos
• Prijedlog (2x)
• Ugovor ili sporazum solemniziran kod javnog bilježnika
• Pristojba - oslobođena

Hipoteka
• Prijedlog (2x)
• Ovjereni ugovor o kreditu*
• Pristojba od 250,00 kn

*Onaj čije se pravo ograničava, opterećuje, ukida ili prenosi na drugu osobu
mora izvršiti ovjeru potpisa.

Ako je isprava javnobilježnički solemnizirana oslobođena je od pristojbe.

Kupoprodaja
• Prijedlog (2x)
• Ugovor o kupoprodaji*
• Dokaz o državljanstvu stjecatelja (domovnica, osobna iskaznica, putovnica)
• Pristojba od 250,00 kn

*Onaj čije se pravo ograničava, opterećuje, ukida ili prenosi na drugu osobu
mora izvršiti ovjeru potpisa

Ostavina
• Službeno: rješenjem o nasljeđivanju uknjižba se vrši automatski
• Stranka:
• Prijedlog (2x)
• Rješenje o nasljeđivanju sa klauzulom pravomoćnosti
• Matični broj nasljednika
• Pristojba od 50,00 kn

Prijenos u zemljišnu knjigu
• Prijedlog (2x)
• Pristojba od 50,00 kn

Privremena mjera
• Službeno: vrši se automatskim putem
• Stranka:
• Prijedlog (2x)
• Dokaz od strane suda (Rješenje)
• Pristojba od 100,00 kn

Prvoupis - Otkup stana
• Prijedlog (2x)
• Ugovor o kupoprodaji*
• Potvrda o amortizaciji ili ugovor o korištenju stana
• Pristojba od 25,00 kn

*Onaj čije se pravo ograničava, opterećuje, ukida ili prenosi na drugu osobu
mora izvršiti ovjeru potpisa

Prvoupis - Etažno vlasništvo
• Prijedlog (2x)
• Ugovor o kupoprodaji*
• Dokaz o državljanstvu stjecatelja (domovnica, osobna iskaznica, putovnica)
• Pristojba od 250,00 kn

*Onaj čije se pravo ograničava, opterećuje, ukida ili prenosi na drugu osobu
mora izvršiti ovjeru potpisa

Preostalog dijela
• Prijedlog (2x)
• Ugovor o kupoprodaji*
• Dokaz o državljanstvu stjecatelja (domovnica, osobna iskaznica, putovnica)
• Pristojba od 250,00 kn

*Onaj čije se pravo ograničava, opterećuje, ukida ili prenosi na drugu osobu
mora izvršiti ovjeru potpisa

Zamjena
• Prijedlog (2x)
• Ugovor o zamjeni*
• Pristojba od 250,00 kn

*Onaj čije se pravo ograničava, opterećuje, ukida ili prenosi na drugu osobu
mora izvršiti ovjeru potpisa


ISPRAVAK

Adrese stanovanja
• Prijedlog (2x)
• Uvjerenje o promjeni adrese stanovanja(MUP)
• Pristojba od 50,00 kn

Broja katastarske čestice, kućnog broja i naziva ulice
• Prijedlog (2x)
• Uvjerenje od katastra (Prijavni list)
• Pristojba od 50,00 kn