Uknjižba Z
Popis potrebnih dokumenata za upis stvarnih i drugih prava (Z)


UKNJIŽBA

Darovanje
• Prijedlog (2x)
• Ugovor o darovanju*
• Dokaz o državljanstvu stjecatelja (domovnica, osobna iskaznica, putovnica)
• Pristojba od 250,00 kn

*Onaj čije se pravo ograničava, opterećuje, ukida ili prenosi na drugu osobu
mora izvršiti ovjeru potpisa

Fiducijarni prijenos
• Prijedlog (2x)
• Ugovor ili sporazum solemniziran kod javnog bilježnika
• Pristojba - oslobođena

Hipoteka
• Prijedlog (2x)
• Ovjereni ugovor o kreditu*
• Pristojba od 250,00 kn

*Onaj čije se pravo ograničava, opterećuje, ukida ili prenosi na drugu osobu
mora izvršiti ovjeru potpisa.

Ako je isprava javnobilježnički solemnizirana oslobođena je od pristojbe.

Kupoprodaja
• Prijedlog (2x)
• Ugovor o kupoprodaji*
• Dokaz o državljanstvu stjecatelja (domovnica, osobna iskaznica, putovnica)
• Pristojba od 250,00 kn

*Onaj čije se pravo ograničava, opterećuje, ukida ili prenosi na drugu osobu
mora izvršiti ovjeru potpisa

Ostavina
• Službeno: rješenjem o nasljeđivanju uknjižba se vrši automatski
• Stranka:
• Prijedlog (2x)
• Rješenje o nasljeđivanju sa klauzulom pravomoćnosti
• Matični broj nasljednika
• Pristojba od 50,00 kn

Privremena mjera
• Službeno: vrši se automatskim putem
• Stranka:
• Prijedlog (2x)
• Dokaz od strane suda (Rješenje)
• Pristojba od 100,00 kn

Zamjena
• Prijedlog (2x)
• Ugovor o zamjeni*
• Pristojba od 250,00 kn

*Onaj čije se pravo ograničava, opterećuje, ukida ili prenosi na drugu osobu
mora izvršiti ovjeru potpisa


Parcelacija
• Prijedlog (2x)
• Prijavni list sa kopijom katastarskog plana
• Pristojba od 50,00 kn

Dioba-razvrgnuće suvlasništva
• Prijedlog (2x)
• Diobni ugovor*
• Pristojba od 50,00 kn

*Onaj čije se pravo ograničava, opterećuje, ukida ili prenosi na drugu osobu
mora izvršiti ovjeru potpisa

Objekta
• Prijedlog (2x)
• Prijavni list sa kopijom plana
• Građevinska i uporabna dozvola sa klauzulom pravomoćnosti
• Pristojba od 250,00 kn

Etažiranje
• Prijedlog (2x)
• Etažni elaborat potvrđen po nadležnom tijelu graditeljstva
• Međusuvlasnički ugovor* (ako se radi o više suvlasnika)
• Ovjereno očitovanje (ako se radi o jednom vlasniku)
• Pristojba od 250,00 ili 50,00 kn ovisno o prijedlogu

*Onaj čije se pravo ograničava, opterećuje, ukida ili prenosi na drugu osobu
mora izvršiti ovjeru potpisa

Pretvorba
• Prijedlog (2x)
• Novi izvod iz registra Trgovačkog suda
• Rješenje Hrvatskog fonda za privatizaciju
• Rješenje o iskazu nekretnina
• Pristojba od 250,00 kn


ISPRAVAK

Adrese stanovanja
• Prijedlog (2x)
• Uvjerenje o promjeni adrese stanovanja(MUP)
• Pristojba od 50,00 kn

Broja katastarske čestice, kućnog broja i naziva ulice
• Prijedlog (2x)
• Uvjerenje od katastra (Prijavni list)
• Pristojba od 50,00 kn