Zemljišno - knjižni odjel
ZEMLJIŠNOKNJIŽNI ODJEL
(soba broj 4.)

___________________________


Voditelj zemljišne knjige: IVANKA KOBAŠ

___________________________

Sudski referenti-zemljišnoknjižni:

Slavko Draganović (ovlašteni zk referent), Đurđica Matanović, Lucija Mioč, Magdalena Maroševac CvjetkovićTELEFON:032/830-535