Ostavinska
OSTAVINSKA PISARNICA
(soba br. 3)

Administrativni referent-sudski upisničar: Marija Imširović (O, R1, R2)

TELEFON : 032/830-536