Pisarnica

Kata Tolarić       -     Telefon: 032/830-532  -   Soba broj: 7
Marija Imširović   -  Telefon: 032/830-536   -  Soba broj: 3

Zvonimir Ivanković  - Telefon:032/830-532 -  Soba broj: 7

Ljiljana Galić        -   Telefon: 032/830-539  -  Soba broj: 7


Kaznena pisarnica upisničar: Marija Imširović
Ovršna pisarnica upisničar: Kata Tolarić
Ostavinska pisarnica upisničar: Marija Imširović
Parnična pisarnica upisničar: Zvonimir Ivanković

Izvanparnična pisarnica upisničar: Marija Imširović

 

Voditelj posebne sudske pisarnice: Ljiljana Galić

Rad sa strankama (Pon. – Pet.): 9.00 – 13.00 sati
Pauza: 11.30-12.00 sati