Popis sudskih vještaka
Balistika i vatreno oružje
1. Ivan Plivelić Zagreb Marina Studina 26 - vatreno oružje
2. Josip Colarić, Vukovar, A. Hebranga 8 - vatreno oružje


Droga i alkohol
1. Anto dr. Blažanović Vinkovci droga i alkohol


Električari-elektrotehnika-elektroenergetika
1. Vještačenja OŽANIĆ Zagreb Oranice 116 elektrotehnika


Eksplozije i požari
1. Vještačenja OŽANIĆ Zagreb Oranice 116 istraživanje uzroka požara, eksplozija i trovanja plinom


Ekonomska - Financije
1. Drago Biloš Vinkovci I.G. Kovačića 38 ekonom-financ. i bank.
2. Magdalena Dominković Županja A.M. Hrvatske 22/31 ekonomska
3. Ilija Lešić Županja Veliki kraj 19 ekonomska
4. Mandica Šarčević Bošnjaci Štrossmayerova 192 ekonomska
5. Antun Zovkić Vinkovci Z. Sremca 17 ekonomska
6. Vještačenja OŽANIĆ Zagreb Oranice 116 financije i računovodstvo
7. Auditus d.o.o. Osijek Opatijska 57 financije, knjigovodstvo
8. Mirjana Jurkić Vinkovci Nikole Tesle 16 financijsko-računovodstvena
9. Krešimir Bilandžija Osijek B. Jelačića 191 knjigovodstvo
10. Mijo Kasalo-Banić Vukovar Varaždinska 6 knjigovodstvo
11. Tomislav Borković Vinkovci P. Zoranića 8 računovodstvo i financije
12. Kleida Farago Vinkovci A.B. Šimića 11 računovodstvo i financije


Gospodarstvo
1. Auditus d.o.o. Osijek Opatijska 57 gospodarstvo
2. Martin Mijakić Josipovac Grgura Ninskog 9 gospodarska i tekstilna


Graditeljstvo - Geodezija - Arhitektura
1. Ivo Čačić Županja M. Čatića 12 građevina
2. Tomislav Iličić Županja M. Marulića 25 građevinarstvo
3. Zvonimir Ivić Vukovar D. Vergeša 10 geodetska
4. Melita Košir Vukovar I.G. Kovačića 82 građevinska
5. Eva Lešić Županja Veliki kraj 19 građevinska
6. Slavko Marušić Vukovar SR Njemačke 3/11 građevinarstvo
7. Tomislav Puljić Županja Zrinskih i Frankopana 31 građevina
8. Zdenko Rajković Vinkovci Starčevićeva 11 graditeljstvo
9. Dražen Slunjski Osijek Zvečevska 20 građevinska
10. Mirela Stojanović Vinkovci V. Nazora 24 građevinska
11. Vladimir Štekl Županja B. Radića 57 građevinsko-arhitektonska
12. Slavko Živković Vinkovci Dr. M. Topalovića građevinska


Informatika
1. Renata Bradvica Vukovar F. Šovagovića 3 informatika


Liječnici ( medicina )
1. Dario Arnautalić Županja Trg. Republike 9 medicinska
2. Željko Bobalić Županja V. Kraj 39 medicinska ( opća medicina )
3. Martin Božić Vinkovci A.B. Šimića 13 otorinolaringologija
4. Vladimir Emedi Vukovar Opća bolnica ortopedija
5. Mijo Ikić Županja Dr. F. Račkog 18a fizijatar
6. Miroslav Kasić Vinkovci Ul. Lipa 20 kirurgija
7. Mirko Knežević Vinkovci 12. Redarstvenika 28 ortopedija
8. Željka Kolak Vukovar Velika Skela 2 fizikalna medicina i rehabilitacija
9. Denis Kuljanić Korođ I.L. Ribara 65 neurolog
10. Dragan Manojlović Vukovar Kralja Tvrtka 6 kirurgija
11. Branko Miličić Vukovar Hrv. Nezavisnosti 119 neurolog
12. Božidar Muršić Osijek Širokobriješka 5 neurokirurg
13. Marko Reljanović Vinkovci J. Dalmatinca 31d ortopedija


Poljoprivreda
1. Andrija Lasinger Vinkovci A. Akšamovića 11 poljoprivreda
2. Dražen Džoić Gunja V. Nazora 72 ratarstvo
3. Dubravka Gvozdić Županja Trg. Republike 13/24 ratarstvo
4. Bosiljka Božić-Sumrak Rokovci Pavina 33 ratarstvo i povrtlarstvo
5. Josip Haluška Vinkovci J.J. Štrosmajera 6 stočarstvo


Poremećaji u ponašanju i osobnosti
1. Berislav Pašalić Osijek Gornjodravska obala 95 psihijatar


Pravne osobe - centar za vještačenje
1. Vještačenja OŽANIĆ Zagreb Oranice 116 istraživanje uzroka požara, eksplozija i trovanja plinom, elektrotehnika, strojarstvo, promet, nautika, financije i knjigovodstvo


Promet cestovni - Strojarstvo
1. Branko Pontek Đakovo P. Svačića 57 prometna
2. Mirko Pastović Županja Naselje Obala odvojak III strojarska
3. Stjepan Romić Vinkovci H.V. Hrvatinića 17 strojarska
4. Davor Savić Vinkovci Kneza Mislava 7 strojarska
5. Viktor Vajt Vinkovci I.K. Sakcinskog 1 strojarska
6. Vještačenja OŽANIĆ Zagreb Oranice 116 strojarska

Razminiravanje, Miniranje, Eksplozivne naprave i uništavanje, vatreno oružje
1. Josip Colarić, Vukovar, A. Hebranga 8
2. Ivica Čolić, Dugo Selo, S. Radića 14, Brckovljani


Šumarstvo - Lov
1. Željko Bočak Vinkovci A.B. Šimića 19 šumarska, zaštita bilja u šumarstvu, lovna


Veterinarstvo
1. Marko Krznarić Vinkovci Vrtna ulica 60 veterinarska medicina
2. Ivan Pešo Osijek Cvijetna 6 veterina


Vrijednosni papiri
1. Zvonimir Čorić Zagreb M. Haberlea 8 dokumenti, novčanice i rukopisi


Telekomunikacije
1. Marijan Mišić Vinkovci A. Starčevića 33 telek. Infrastruktura promet


Zaštita na radu i zaštita od požara
1. Željko Kirin Osijek Vukovarska 126c zaštita od požara
2. Miroslav Matić Vinkovci Lapovačka 2 zaštita na radu
3. Vještačenja OŽANIĆ Zagreb Oranice 116 zaštita i sigurnost na radu
4. Stevan Živković Osijek Trg. J.B. Jelačića 27 zaštita na radu
5. Jozo Živković Vinkovci Ivana Zajca 11 zaštita na radu