Glavni izbornik
Naslovnica
Kontakt i radno vrijeme
Unutarnje ustrojstvo suda
Sudski odjeli
Građanski
Kazneni
Prekršajni
Stalne službe
Stalna služba u Donjoj Stubici
Stalna služba u Klanjcu
Stalna služba u Krapini
Stalna služba u Zaboku
Godišnji raspored poslova
Linkovi
Natječaji i oglasi
JAVNI NATJEČAJ - 1. administrativni ref. - sudski zapisničar - 2. sudski ref. (zemljišnoknjižni)
- Obavijest uz javni natječaj
OGLAS - sudski referent - zemljišnoknjižni
- Obavijest uz oglas
- Obavijest o testiranju
JAVNI NATJEČAJ - administrativni referent - sudski zapisničar od 19.08.2019
- Obavijest uz javni natječaj
- Obavijest kandidatima o danu i načinu provedbe postupka testiranja
- Lista kandidata
- Rješenje o izboru kandidata
OGLAS - administrativni referent - sudski zapisničar od 19. kolovoza 2019. - Stalna služba u Klanjcu
- Obavijest uz oglas
- Obavijest o testiranju
- Rješenje o prijmu - administrativni referent - sudski zapisničar
JAVNI NATJEČAJ - sudski savjetnik od 10. srpanja 2019.
- Obavijest uz natječaj
- Obavijest kandidatima o danu i načinu provedbe postupka testiranja
- Lista kandidata
- Rješenje o prijmu
OGLAS - administrativni referent - sudski zapisničar od 06.05.2019
Obavijest kandidatima o provedbi postupka testiranja – adm.ref.-sud. zapisničar
Opis poslova i podaci o plaći
Rješenje o prijmu u državnu službu - administrativni referent - sudski zapisničar
JAVNI NATJEČAJ - administrativni referent - upisničar - zapisničar od 12.12.2018
- Pravni izvori uz natječaj
- Obavijest kandidatima o testiranju – adm.ref.-sud. upisničar
- Lista kandidata – adm. ref.- sud. zapisničar
- Obavijest kandidatima o testiranju – adm.ref. sud zapisničar
- Lista kandidata – adm. ref.-upisničar
- Opis poslova i podaCI o plaći radnog mjesta
- Rješenje o prijmu u državnu službu, administrativni referent - sudski zapisničar
- Rješenje o prijmu u državnu službu, administrativni referent - sudski upisničar
JAVNA DRAŽBA - radi prodaje službenog vozila
ARHIVA OGLASA
Javna nabava
Registar ugovora o javnoj nabavi
Plan nabave za proračunsku 2013. godinu
Plan nabave za proračunsku 2014. godinu
Plan nabave za proračunsku 2015. godinu
Plan nabave za proračunsku 2016. godinu
Plan nabave za proračunsku 2017. godinu
Obavijest o sprečavanju sukoba_interesa_u_području javne nabave
Profil naručitelja
Pravilnik o provedbi postupka javne nabave
Procedura naplate vlastitih prihoda
Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma 2017
Plan nabave za proračunsku 2018. godinu
Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma 2018
Plan nabave za proračunsku 2019. godinu
Plan nabave za proračunsku 2020. godinu
Naknade žrtvama kaznenih djela
Uvjerenja o kaznenom postupku
Uputa strankama
Obrazac zahtjeva za izdavanje uvjerenja da se ne vodi kazneni
E-oglasna ploča
FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI
PRISTUP INFORMACIJAMA
Obrazac zahtjeva za pristup informacijama
Službenik za informiranje - odluka
Izvješće o provedbi ZPPI za 2015
Zakon o pravu na pristup informacijama
Smjernice o pristupu informacijama u postupcima zapošljavanja
Izvješće o provedbi ZPPI za 2016
Izvješće o provedbi ZPPI za 2017
Izvješće o provedbi ZPPI za 2018
Izvješće o provedbi ZPPI za 2019. godinu
Mirenje
Odluka o povjerljivom savjetniku
Uredba o javnim ispravama
ZEMLJIŠNOKNJIŽNI ODJEL
Plaćanje sudskih pristojbi
Naputak za upis u zemljišne knjige
Obavijest radi dopune zemljišne knjige
ZK odjel Stalne službe u Donjoj Stubici
ZK odjel Stalne službe u Klanjcu
ZK odjel Stalne službe u Krapini
ZK odjel Stalne službe u Zaboku
Posebni ZK odjel u Pregradi
Plaćanje sudske pristojbe
Uredba o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti - procedure
Odluka o povjerljivom savjetniku


 

URED PREDSJEDNIKA SUDA

Broj: 7 Su-36/2017-7
Zlatar, 23. siječnja 2017. godine


Na temelju članka 5. stavka 2. Sudskog poslovnika („Narodne novine“ broj: 37/14, 49/14, 8/15, 35/15, 123/15 i 45/16) i članka 81. stavka 2. Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike („Narodne novine“ broj: 104/13, 104/13, 150/13, 153/13, 71/16 i 123/16 – u daljnjem tekstu: Kolektivni ugovor) uz prethodnu suglasnost sindikalnog povjerenika Sindikalne podružnice Općinskog suda u Zlataru i sindikalnog povjerenika Sindikalne podružnice Općinskog suda u Zlataru sa sjedištem u Zaboku, sutkinja ovlaštena za obavljanje poslova sudske uprave donosi sljedeću 

                                                                         O D L U K U

 

o imenovanju osobe ovlaštene za primanje i rješavanje pritužbi vezanih za zaštitu dostojanstva državnih službenika i namještenika (povjerljivi savjetnik)

I. Povjerljivim savjetnikom odnosno osobom ovlaštenom za primanje i rješavanje pritužbi vezanih za zaštitu dostojanstva državnih službenika i namještenika imenuje se sudski savjetnik BORNA PEŠEK.
Kontakt podaci povjerljivog savjetnika iz stavka 1. ove točke su:
- broj telefona: 049/426-865
- broj telefaksa: 049/426-890
- adresa elektroničke pošte: Borna.Pesek@oszl.pravosudje.hr

II. Povjerljivi savjetnik zaprima i rješava pritužbe službenika i namještenika Općinskog suda u Zlataru, ispituje pritužbe, poduzima mjere radi sprečavanja nastavka uznemiravanja, izvještava Zajedničku komisiju za tumačenje odredaba i praćenje primjene Kolektivnog ugovora te poduzima druge radnje iz svoje nadležnosti.

III. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.


SUTKINJA OVLAŠTENA ZA
OBAVLJANJE POSLOVA SUDSKE UPRAVE:

Jasmina Pižir Mataija