Glavni izbornik
Naslovnica
Kontakt i radno vrijeme
Unutarnje ustrojstvo suda
Sudski odjeli
Građanski
Kazneni
Prekršajni
Stalne službe
Stalna služba u Donjoj Stubici
Stalna služba u Klanjcu
Stalna služba u Krapini
Stalna služba u Zaboku
Godišnji raspored poslova
Linkovi
Natječaji i oglasi
JAVNI NATJEČAJ - sudski savjetnik od 10. srpanja 2019.
- Obavijest uz natječaj
OGLAS - administrativni referent - sudski zapisničar od 06.05.2019
Obavijest kandidatima o provedbi postupka testiranja – adm.ref.-sud. zapisničar
Opis poslova i podaci o plaći
Rješenje o prijmu u državnu službu - administrativni referent - sudski zapisničar
JAVNI NATJEČAJ - administrativni referent - upisničar - zapisničar od 12.12.2018
- Pravni izvori uz natječaj
- Obavijest kandidatima o testiranju – adm.ref.-sud. upisničar
- Lista kandidata – adm. ref.- sud. zapisničar
- Obavijest kandidatima o testiranju – adm.ref. sud zapisničar
- Lista kandidata – adm. ref.-upisničar
- Opis poslova i podaCI o plaći radnog mjesta
- Rješenje o prijmu u državnu službu, administrativni referent - sudski zapisničar
- Rješenje o prijmu u državnu službu, administrativni referent - sudski upisničar
JAVNA DRAŽBA - radi prodaje službenog vozila
JAVNI NATJEČAJ - Administrativni referent - upisničar - zapisničar od 10.10.2018
- Pravni izvori uz natječaj
- Opis poslova i podaci o plaći
- Testiranje - vrijeme održavanja - adm. ref. upisničar
- Testiranje - vrijeme održavanja - adm. ref. zapisničar
- Lista kandidata - adm. ref. upisničar
- Lista kandidata - adm. ref. sudski zapisničar
- Rješenje o prijmu u državnu službu - adm.ref. zapisničar
- Rješenje o prijmu u državnu službu - adm.ref. upisničar
STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE - plan prijma
Javni poziv od 29.08.2018
- Obavijest uz oglas
ARHIVA OGLASA
Javna nabava
Registar ugovora o javnoj nabavi
Plan nabave za proračunsku 2013. godinu
Plan nabave za proračunsku 2014. godinu
Plan nabave za proračunsku 2015. godinu
Plan nabave za proračunsku 2016. godinu
Plan nabave za proračunsku 2017. godinu
Obavijest o sprečavanju sukoba_interesa_u_području javne nabave
Profil naručitelja
Pravilnik o provedbi postupka javne nabave
Procedura naplate vlastitih prihoda
Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma 2017
Plan nabave za proračunsku 2018. godinu
Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma 2018
Plan nabave za proračunsku 2019. godinu
Naknade žrtvama kaznenih djela
Uvjerenja o kaznenom postupku
Uputa strankama
Obrazac zahtjeva za izdavanje uvjerenja da se ne vodi kazneni
E-oglasna ploča
FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI
PRISTUP INFORMACIJAMA
Obrazac zahtjeva za pristup informacijama
Službenik za informiranje - odluka
Izvješće o provedbi ZPPI za 2015
Zakon o pravu na pristup informacijama
Smjernice o pristupu informacijama u postupcima zapošljavanja
Izvješće o provedbi ZPPI za 2016
Izvješće o provedbi ZPPI za 2017
Izvješće o provedbi ZPPI za 2018
Mirenje
Odluka o povjerljivom savjetniku
Uredba o javnim ispravama
ZEMLJIŠNOKNJIŽNI ODJEL
Plaćanje sudskih pristojbi
Naputak za upis u zemljišne knjige
Obavijest radi dopune zemljišne knjige
ZK odjel Stalne službe u Donjoj Stubici
ZK odjel Stalne službe u Klanjcu
ZK odjel Stalne službe u Krapini
ZK odjel Stalne službe u Zaboku
Posebni ZK odjel u Pregradi
Plaćanje sudske pristojbe
Plan nabave za proračunsku 2015. godinu

 

URED PREDSJEDNICE
Posl. broj: 17 Su -10/2015 –2
Zlatar, 13.veljača 2015.


Temeljem čl. 20.st. 1. Zakona o javnoj nabavi ( Narodne novine, br.90/11,83/13, 143/13 i 13/14 ), čl. 31. Zakona o sudovima ( Narodne novine, br. 28/2013 ) i čl. 5.st.2. Sudskog poslovnika ( Narodne novine, br.37/14.49/14 i 8/15 ) , predsjednica suda donosi


PLAN NABAVE
OPĆINSKOG SUDA U ZLATARU ZA 2015. GODINU


Točka 1.
Ovim planom nabave Općinskog suda u Zlataru za 2015. godinu ( dalje u tekstu Plan nabave), planiraju se nabave roba, radova i usluga za potrebe Općinskog suda u Zlataru.

Točka 2.
Plan nabave se u slučaju potrebe može mijenjati i dopunjavati, a sve izmjene i dopune će se vidljivo označiti .

Točka 3.
Planirana nabava roba, radova i usluga prikazane su u tabeli koja se nalazi u prilogu i sastavni je dio ove točke plana nabave.

Točka 4.
Ovaj plan nabave stupa na snagu danom donošenja .

Točka 5.
Ovaj plan nabave i sve naknadne izmjene i dopune istoga, objaviti će se na Internet stranicama Općinskog suda u Zlataru.Predsjednica Općinskog suda u Zlataru

Jasmina Pižir Mataija v.r.


***


Prilog. 

               Plan nabave za proračunsku 2015. godinu     (.pdf)