Glavni izbornik
Naslovnica
Kontakt i radno vrijeme
Unutarnje ustrojstvo suda
Sudski odjeli
Građanski
Kazneni
Prekršajni
Stalne službe
Stalna služba u Donjoj Stubici
Stalna služba u Klanjcu
Stalna služba u Krapini
Stalna služba u Zaboku
Godišnji raspored poslova
Linkovi
Natječaji i oglasi
OGLAS - administrativni referent - sudski zapisničar od 31. siječnja 2020.
- Obavijest uz oglas
- Obavijest o testiranju
- Obavijest o obustavi provedbe postupka prijma u državnu službu
JAVNI NATJEČAJ - 1. administrativni ref. - sudski zapisničar - 2. sudski ref. (zemljišnoknjižni)
- Obavijest uz javni natječaj
- Obavijest kandidatima o danu i načinu provedbe postupka testiranja - sudski zapisničar
- Lista kandidata - sudski zapisničar
- Rješenje o izboru kandidata – administrativni referent –sudski zapisničar
- Obavijest kandidatima o danu i načinu provedbe postupka testiranja - sud. ref. (zemljišnoknjižni)
- Lista kandidata - sudski referent (zemljišnoknjižni)
- Rješenje o prijmu – sudski referent (zemljišnoknjižni)
OGLAS - sudski referent - zemljišnoknjižni
- Obavijest uz oglas
- Obavijest o testiranju
- Rješenje o prijmu u državnu službu - sudski referent (zemljišnoknjižni)
JAVNI NATJEČAJ - administrativni referent - sudski zapisničar od 19.08.2019
- Obavijest uz javni natječaj
- Obavijest kandidatima o danu i načinu provedbe postupka testiranja
- Lista kandidata
- Rješenje o izboru kandidata
OGLAS - administrativni referent - sudski zapisničar od 19. kolovoza 2019. - Stalna služba u Klanjcu
- Obavijest uz oglas
- Obavijest o testiranju
- Rješenje o prijmu - administrativni referent - sudski zapisničar
JAVNI NATJEČAJ - sudski savjetnik od 10. srpanja 2019.
- Obavijest uz natječaj
- Obavijest kandidatima o danu i načinu provedbe postupka testiranja
- Lista kandidata
- Rješenje o prijmu
OGLAS - administrativni referent - sudski zapisničar od 06.05.2019
Obavijest kandidatima o provedbi postupka testiranja – adm.ref.-sud. zapisničar
Opis poslova i podaci o plaći
Rješenje o prijmu u državnu službu - administrativni referent - sudski zapisničar
ARHIVA OGLASA
Javna nabava
Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma
Planovi nabave
Financijski planovi
Obavijest o sprečavanju sukoba_interesa_u_području javne nabave
Profil naručitelja
Pravilnik o provedbi postupka javne nabave
Procedura naplate vlastitih prihoda
Naknade žrtvama kaznenih djela
Uvjerenja o kaznenom postupku
Uputa strankama
Obrazac zahtjeva za izdavanje uvjerenja da se ne vodi kazneni
E-oglasna ploča
FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI
PRISTUP INFORMACIJAMA
Obrazac zahtjeva za pristup informacijama
Službenik za informiranje - odluka
Izvješće o provedbi ZPPI za 2015
Zakon o pravu na pristup informacijama
Smjernice o pristupu informacijama u postupcima zapošljavanja
Izvješće o provedbi ZPPI za 2016
Izvješće o provedbi ZPPI za 2017
Izvješće o provedbi ZPPI za 2018
Izvješće o provedbi ZPPI za 2019. godinu
Mirenje
Odluka o povjerljivom savjetniku
Uredba o javnim ispravama
ZEMLJIŠNOKNJIŽNI ODJEL
Plaćanje sudskih pristojbi
Naputak za upis u zemljišne knjige
Obavijest radi dopune zemljišne knjige
ZK odjel Stalne službe u Donjoj Stubici
ZK odjel Stalne službe u Klanjcu
ZK odjel Stalne službe u Krapini
ZK odjel Stalne službe u Zaboku
Posebni ZK odjel u Pregradi
Plaćanje sudske pristojbe
Uredba o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti - procedure
Kontakt i radno vrijeme

OPĆINSKI SUD U ZLATARU 
Trg slobode 14 a, 49250 Zlatar


e-mail: ured.predsjednika@oszl.pravosudje.hrPREDSJEDNIK SUDA
     Vinko Vladić

 

ZAMJENICA PREDSJEDNIKA SUDA
     Jadranka Kiš Šaulovečki


RAVNATELJ SUDSKE UPRAVE: Melita Mustač Kurečić

     Tel: (049) 426 869
     Fax: (049) 466 827
     e-mail: melita.mustac@oszl.pravosudje.hr

 

GLASNOGOVORNICA SUDA I SLUŽBENIK ZA INFORMIRANJE:

     Melita Mustač Kurečić

     Tel: (049) 426 869

     Fax: (049) 466 827

     e-mail: melita.mustac@oszl.pravosudje.hr

 

 

UPRAVITELJICA PISARNICE SUDSKE UPRAVEBlaženka Smetiško

 

     Tel. (049) 426 850
     Fax. (049) 466 827

 

UPRAVITELJICA SUDSKE PISARNICE: Blaženka Kipa

     Tel. (049) 426 858
     Fax. (049) 426 890

 

GRAĐANSKA PISARNICA

     Tel. (049) 426 856

     Tel. (049) 426 855

     Tel. (049) 426 857

     Fax. (049) 426 890

KAZNENA PISARNICA


     Tel. (049) 426 806

     Tel. (049) 426 886 
     Fax. (049) 467 499 

PREKRŠAJNA PISARNICA

     Tel. (049) 426 840

     Tel. (049) 426 842

      Fax. (049) 466 135

ZEMLJIŠNO-KNJIŽNI ODJEL OPĆINSKOG SUDA U ZLATARU

VODITELJICA: Romana Bručić

     Tel. (049) 426 880
     Fax. (049) 466 827

ZK PISARNICA

     Tel. (049) 426 881
     Fax: (049) 466 827

ZK REFERENTI:

     Tel. (049) 426 882, (049) 426 883, (049) 426 884
     Fax. (049) 466 827

 

 

RAČUNOVODSTVO SUDA

VODITELJICA ODJELA MATERIJALNO-FINANCIJSKOG POSLOVANJA: Ankica Sugnetić

     Tel. (049) 426 811
     Fax. (049) 426 848 

                                                                                ***

 

 

RADNO VRIJEME SUDA (ponedjeljak - petak)

 

Radno vrijeme suda počinje u 7,00 sati, te završava u 15,00 sati. Dnevni odmor od 11,00 do 11,30 sati.

 

RADNO VRIJEME SUDSKIH PISARNICA

 

Sudske pisarnice primaju stranke i odvjetnike svakim radnim danom od 8,00 do 11,00 i 11,30 do 13,00 sati.

URED PREDSJEDNIKA

 

Predsjednik suda prima stranke svaki ponedjeljak od 12,30 do 14,00 sati uz prethodnu najavu.

 

Radno vrijeme za ovjere i uvjerenja u Uredu predsjednika radnim danom od 7,30 do 11,00 i 11,30 do 14,30 sati.

 

ZEMLJIŠNO-KNJIŽNI ODJEL

 

Zemljišno-knjižni odjel prima stranke i odvjetnike od ponedjeljka do četvrtka od 08,00 do 13,00 sati. Petkom se stranke i odvjetnici ne primaju.