Glavni izbornik
Naslovnica
Kontakt i radno vrijeme
Unutarnje ustrojstvo suda
Sudski odjeli
Građanski
Kazneni
Prekršajni
Stalne službe
Stalna služba u Donjoj Stubici
Stalna služba u Klanjcu
Stalna služba u Krapini
Stalna služba u Zaboku
Godišnji raspored poslova
Linkovi
Natječaji i oglasi
OGLAS - administrativni referent - sudski zapisničar od 31. siječnja 2020.
- Obavijest uz oglas
- Obavijest o testiranju
- Obavijest o obustavi provedbe postupka prijma u državnu službu
JAVNI NATJEČAJ - 1. administrativni ref. - sudski zapisničar - 2. sudski ref. (zemljišnoknjižni)
- Obavijest uz javni natječaj
- Obavijest kandidatima o danu i načinu provedbe postupka testiranja - sudski zapisničar
- Lista kandidata - sudski zapisničar
- Rješenje o izboru kandidata – administrativni referent –sudski zapisničar
- Obavijest kandidatima o danu i načinu provedbe postupka testiranja - sud. ref. (zemljišnoknjižni)
- Lista kandidata - sudski referent (zemljišnoknjižni)
- Rješenje o prijmu – sudski referent (zemljišnoknjižni)
OGLAS - sudski referent - zemljišnoknjižni
- Obavijest uz oglas
- Obavijest o testiranju
- Rješenje o prijmu u državnu službu - sudski referent (zemljišnoknjižni)
JAVNI NATJEČAJ - administrativni referent - sudski zapisničar od 19.08.2019
- Obavijest uz javni natječaj
- Obavijest kandidatima o danu i načinu provedbe postupka testiranja
- Lista kandidata
- Rješenje o izboru kandidata
OGLAS - administrativni referent - sudski zapisničar od 19. kolovoza 2019. - Stalna služba u Klanjcu
- Obavijest uz oglas
- Obavijest o testiranju
- Rješenje o prijmu - administrativni referent - sudski zapisničar
JAVNI NATJEČAJ - sudski savjetnik od 10. srpanja 2019.
- Obavijest uz natječaj
- Obavijest kandidatima o danu i načinu provedbe postupka testiranja
- Lista kandidata
- Rješenje o prijmu
OGLAS - administrativni referent - sudski zapisničar od 06.05.2019
Obavijest kandidatima o provedbi postupka testiranja – adm.ref.-sud. zapisničar
Opis poslova i podaci o plaći
Rješenje o prijmu u državnu službu - administrativni referent - sudski zapisničar
ARHIVA OGLASA
Javna nabava
Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma
Planovi nabave
Financijski planovi
Obavijest o sprečavanju sukoba_interesa_u_području javne nabave
Profil naručitelja
Pravilnik o provedbi postupka javne nabave
Procedura naplate vlastitih prihoda
Naknade žrtvama kaznenih djela
Uvjerenja o kaznenom postupku
Uputa strankama
Obrazac zahtjeva za izdavanje uvjerenja da se ne vodi kazneni
E-oglasna ploča
FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI
PRISTUP INFORMACIJAMA
Obrazac zahtjeva za pristup informacijama
Službenik za informiranje - odluka
Izvješće o provedbi ZPPI za 2015
Zakon o pravu na pristup informacijama
Smjernice o pristupu informacijama u postupcima zapošljavanja
Izvješće o provedbi ZPPI za 2016
Izvješće o provedbi ZPPI za 2017
Izvješće o provedbi ZPPI za 2018
Izvješće o provedbi ZPPI za 2019. godinu
Mirenje
Odluka o povjerljivom savjetniku
Uredba o javnim ispravama
ZEMLJIŠNOKNJIŽNI ODJEL
Plaćanje sudskih pristojbi
Naputak za upis u zemljišne knjige
Obavijest radi dopune zemljišne knjige
ZK odjel Stalne službe u Donjoj Stubici
ZK odjel Stalne službe u Klanjcu
ZK odjel Stalne službe u Krapini
ZK odjel Stalne službe u Zaboku
Posebni ZK odjel u Pregradi
Plaćanje sudske pristojbe
Uredba o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti - procedure
- Obavijest uz javni natječaj

 

 

URED PREDSJEDNIKA SUDA
Broj: Su-45/2020.-5
Zlatar, 20. siječnja 2020.


                                                  OBAVIJEST UZ JAVNI NATJEČAJ

Općinskog suda u Zlataru 7 Su-15/2020 od 20. siječnja 2020. za radno mjesto:

1. administrativnog referenta – sudskog zapisničara – 1 (jednog) izvršitelja/ice na neodređeno vrijeme u Posebnoj sudskoj pisarnici u Klanjcu

Sukladno čl. 4. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi („Narodne novine“, broj 78/2017), obavještavaju se kandidati o:

Opisu poslova radnog mjesta: obavlja poslove zapisničara na raspravama, obavlja poslove zapisničara po diktatu, vrši prijepis rukopisa i drugih tekstova, vrši administrativno tehničku obradu spisa, odnosno upisuje prispjela pismena, ulaže dostavnice, te potpuno sređeni spis predaje pisarnici suda, vrši otpremu sudskih odluka i poziva za stranke, obavlja i sve druge administrativno-tehničke poslove po nalogu suca ili predsjednika suda, kao i druge poslove određene zakonom i Sudskim poslovnikom, kao korisnik sustava eSpis dužan je ažurno, točno i na za to predviđeno mjesto upisivati podatke o događajima u pojedinom predmetu te pravovremeno postupati po dostavnoj ili drugoj naredbi rješavatelja predmeta.

Podacima o plaći: plaća radnog mjesta za koje se vrši prijem utvrđena je čl. 108. st. 2. Zakona o državnim službenicima i namještenicima (Narodne novine, broj 27/01) u vezi s čl. 144. Zakona o državnim službenicima (Narodne novine, broj 92/05, 142/06, 77/07, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13, 38/13, 1/15, 138/15, 61/17, 70/19, 98/19) i člankom 9. Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u državnoj službi (NN 37/01, 38/01-ispr., 71/01, 89/01, 112/01, 7/02-ispr., 17/03, 197/03, 21/04, 25/04-ispr., 66/05, 131/05, 11/07, 47/07, 109/07, 58/08, 32/09, 140/09, 21/10, 38/10, 77/10, 113/10, 22/11, 142/11, 31/12, 49/12, 60/12, 78/12, 82/12, 100/12, 124/12, 140/12, 16/13, 25/13, 52/13, 96/13, 126/13, 2/14, 94/14, 140/14, 151/14, 76/15, 100/15, 71/18, 15/19, 73/19). Podaci o plaći radnog mjesta za koje se vrši prijem nalaze se na web stranici Narodnih novina (www.nn.hr).

Sadržaju i načinu testiranja: utvrđeni su odredbama članka 11. do 14. Uredbe, a sastoje se od provjere znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se prima te provjere znanja rada na računalu (testiranje iz strojopisa- brzina i točnost u prijepisu) i razgovora komisije s kandidatima.

Pravnim izvorima za pripremu kandidata za testiranje:
Sudski poslovnik ("Narodne novine", broj 37/14, 49/14, 8/15, 35/15, 123/15, 45/16, 29/17, 33/17, 34/17, 57/17, 101/18, 119/18, 81/19) – www.nn.hr


2. sudski referent (zemljišnoknjižni) – 1 izvršitelj/ica- na neodređeno vrijeme u Zemljišnoknjižnom odjelu (u sjedištu suda)

Sukladno čl. 4. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi (Narodne novine, broj 78/2017), obavještavaju se kandidati o:

Opisu poslova radnog mjesta: zemljišnoknjižni referent zaprima predmete/podneske, izrađuje nacrte rješenja, izdaje zemljišno-knjižne izvatke, prijepise i potvrde, prima stranke, daje potrebne upute strankama u svezi stanja nekretnina u zemljišnim knjigama, vrši pripreme za provedbu z.k. ispravnih postupaka, radi na osnivanju novih zemljišnih knjiga te obavlja druge poslove sukladno Zakonu o zemljišnim knjigama i Zemljišnoknjižnom poslovniku po nalogu voditelja odjela.

Podacima o plaći: plaća radnog mjesta za koje se vrši prijem utvrđena je čl. 108. st. 2. Zakona o državnim službenicima i namještenicima (Narodne novine, broj 27/01) u vezi s čl. 144. Zakona o državnim službenicima (Narodne novine, broj 92/05, 142/06, 77/07, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13, 38/13, 1/15, 138/15, 61/17, 70/19, 98/19) i člankom 9. f) toč. 3. Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u državnoj službi (Narodne novine, broj 37/01, 38/01-ispr., 71/01, 89/01, 112/01, 7/02-ispr., 17/03, 197/03, 21/04, 25/04-ispr., 66/05, 131/05, 11/07, 47/07, 109/07, 58/08, 32/09, 140/09, 21/10, 38/10, 77/10, 113/10, 22/11, 142/11, 31/12, 49/12, 60/12, 78/12, 82/12, 100/12, 124/12, 140/12, 16/13, 25/13, 52/13, 96/13, 126/13, 2/14, 94/14, 140/14, 151/14, 76/15, 100/15, 71/18, 15/19, 73/19). Podaci o plaći radnog mjesta za koje se vrši prijem nalaze se na web stranici Narodnih novina (www.nn.hr).

Sadržaju i načinu testiranja: utvrđeni su odredbama članka 11. do 14. Uredbe, a sastoji se od pisane provjere znanja bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta i razgovora komisije s kandidatima.

Pravnim izvorima za pripremu kandidata za testiranje:
- Zakon o zemljišnim knjigama (Narodne novine, broj 63/2019)- www.nn.hr


                                                                                              OPĆINSKI SUD U ZLATARU