Glavni izbornik
Naslovnica
Kontakt i radno vrijeme
Unutarnje ustrojstvo suda
Sudski odjeli
Građanski
Kazneni
Prekršajni
Stalne službe
Stalna služba u Donjoj Stubici
Stalna služba u Klanjcu
Stalna služba u Krapini
Stalna služba u Zaboku
Godišnji raspored poslova
Linkovi
Natječaji i oglasi
OGLAS - administrativni referent - sudski zapisničar od 19. kolovoza 2019
- Obavijest uz oglas
JAVNI NATJEČAJ - sudski savjetnik od 10. srpanja 2019.
- Obavijest uz natječaj
- Obavijest kandidatima o danu i načinu provedbe postupka testiranja
- Lista kandidata
OGLAS - administrativni referent - sudski zapisničar od 06.05.2019
Obavijest kandidatima o provedbi postupka testiranja – adm.ref.-sud. zapisničar
Opis poslova i podaci o plaći
Rješenje o prijmu u državnu službu - administrativni referent - sudski zapisničar
JAVNI NATJEČAJ - administrativni referent - upisničar - zapisničar od 12.12.2018
- Pravni izvori uz natječaj
- Obavijest kandidatima o testiranju – adm.ref.-sud. upisničar
- Lista kandidata – adm. ref.- sud. zapisničar
- Obavijest kandidatima o testiranju – adm.ref. sud zapisničar
- Lista kandidata – adm. ref.-upisničar
- Opis poslova i podaCI o plaći radnog mjesta
- Rješenje o prijmu u državnu službu, administrativni referent - sudski zapisničar
- Rješenje o prijmu u državnu službu, administrativni referent - sudski upisničar
JAVNA DRAŽBA - radi prodaje službenog vozila
JAVNI NATJEČAJ - Administrativni referent - upisničar - zapisničar od 10.10.2018
- Pravni izvori uz natječaj
- Opis poslova i podaci o plaći
- Testiranje - vrijeme održavanja - adm. ref. upisničar
- Testiranje - vrijeme održavanja - adm. ref. zapisničar
- Lista kandidata - adm. ref. upisničar
- Lista kandidata - adm. ref. sudski zapisničar
- Rješenje o prijmu u državnu službu - adm.ref. zapisničar
- Rješenje o prijmu u državnu službu - adm.ref. upisničar
STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE - plan prijma
Javni poziv od 29.08.2018
- Obavijest uz oglas
ARHIVA OGLASA
Javna nabava
Registar ugovora o javnoj nabavi
Plan nabave za proračunsku 2013. godinu
Plan nabave za proračunsku 2014. godinu
Plan nabave za proračunsku 2015. godinu
Plan nabave za proračunsku 2016. godinu
Plan nabave za proračunsku 2017. godinu
Obavijest o sprečavanju sukoba_interesa_u_području javne nabave
Profil naručitelja
Pravilnik o provedbi postupka javne nabave
Procedura naplate vlastitih prihoda
Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma 2017
Plan nabave za proračunsku 2018. godinu
Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma 2018
Plan nabave za proračunsku 2019. godinu
Naknade žrtvama kaznenih djela
Uvjerenja o kaznenom postupku
Uputa strankama
Obrazac zahtjeva za izdavanje uvjerenja da se ne vodi kazneni
E-oglasna ploča
FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI
PRISTUP INFORMACIJAMA
Obrazac zahtjeva za pristup informacijama
Službenik za informiranje - odluka
Izvješće o provedbi ZPPI za 2015
Zakon o pravu na pristup informacijama
Smjernice o pristupu informacijama u postupcima zapošljavanja
Izvješće o provedbi ZPPI za 2016
Izvješće o provedbi ZPPI za 2017
Izvješće o provedbi ZPPI za 2018
Mirenje
Odluka o povjerljivom savjetniku
Uredba o javnim ispravama
ZEMLJIŠNOKNJIŽNI ODJEL
Plaćanje sudskih pristojbi
Naputak za upis u zemljišne knjige
Obavijest radi dopune zemljišne knjige
ZK odjel Stalne službe u Donjoj Stubici
ZK odjel Stalne službe u Klanjcu
ZK odjel Stalne službe u Krapini
ZK odjel Stalne službe u Zaboku
Posebni ZK odjel u Pregradi
Plaćanje sudske pristojbe
Obavijest uz natječaj
OPĆINSKI SUD U ZLATARU
KOMISIJA ZA PROVEDBU JAVNOG NATJEČAJA

Broj 7 Su-280/2019
Zlatar, 12. srpnja 2019. 


                                                 OBAVIJEST UZ JAVNI NATJEČAJ

Općinskog suda u Zlataru posl. br. Su-280/2019 od 10. srpnja 2019. za radno mjesto sudskog savjetnika – 1 (jedan) izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme.

Sukladno čl. 4. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi („Narodne novine“ broj 78/2017) obavještavaju se kandidati o

Opisu poslova

Sukladno ovlaštenju iz čl. 110. st. 1. Zakona o sudovima (Narodne novine br. 28/13, 33/15, 82/15, 82/16, 67/18) sudski savjetnik samostalno provodi određene sudske postupke, ocjenjuje dokaze i utvrđuje činjenice te na temelju provedenog postupka podnosi sucu, kojeg na to ovlasti predsjednik suda, nacrt na temelju kojeg sudac donosi odluku. Po ovlaštenju suca sudski savjetnik objavljuje tako donesenu odluku.
Sukladno odredbi čl. 110. st. 1. i st. 2. Zakona o sudovima sudski savjetnik provodi postupke pobliže opisane čl. 110. st. 4. točka 1.- 11. Zakona o sudovima

Podaci o plaći

Čl. 9. st. 1. podstavak d), radna mjesta I. vrste, točka 9. Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u državnoj službi („Narodne novine“ broj 37/01, 38/01 – ispravak, 71/01, 89/01, 112/01, 7/02 – ispravak, 17/03, 197/03, 21/04, 25/04 – ispravak, 66/05, 131/05, 11/07, 47/07, 109/07, 58/08, 32/09, 140/09, 21/10, 38/10, 77/10, 113/10, 22/11, 142/11, 31/12, 49/12, 60/12, 78/12, 82/12, 100/12, 124/12, 140/12, 16/13, 25/13, 52/13, 96/13, 126/13, 2/14, 94/14, 140/14, 151/14, 76/15, 100/15 i 71/18) koja je objavljena na www.nn.hr.

Sadržaj i način testiranja te pravni izvori za pripremu kandidata za testiranje: utvrđeni su odredbama članka 11. do 14. Uredbe, a sastoji se od provjere znanja, sposobnosti i vještina kandidata bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se prima i razgovora komisije s kandidatima.

Pravni izvori:

- Sudski poslovnik ( Narodne novine, broj 37/2014, 49/2014, 8/2015, 35/2015, 123/2015, 45/2016, 29/2017, 33/2017, 34/2017, 57/2017, 101/2018, 119/2018) - www.nn.hr
- Zakon o parničnom postupku (Narodne novine, broj 53/91, 91/92, 58/93, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 02/07, 84/08, 123/08, 57/11, 148/11, 25/13, 89/14) - www.nn.hr

- Zakon o stečaju potrošača- Glava IX. A - Jednostavni postupak stečaja potrošača (Narodne novine, broj 100/15, 67/18) -www.nn.hr

- Ovršni zakon (Narodne novine, broj 112/12, 25/13, 93/14, 55/16 i 73/17)-www.nn.hr


                                                                              Komisija za provedbu javnog natječaja