Glavni izbornik
Naslovnica
Kontakt i radno vrijeme
Unutarnje ustrojstvo suda
Sudski odjeli
Građanski
Kazneni
Prekršajni
Stalne službe
Stalna služba u Donjoj Stubici
Stalna služba u Klanjcu
Stalna služba u Krapini
Stalna služba u Zaboku
Godišnji raspored poslova
Linkovi
Natječaji i oglasi
JAVNI NATJEČAJ - sudski savjetnik od 10. srpanja 2019.
- Obavijest uz natječaj
OGLAS - administrativni referent - sudski zapisničar od 06.05.2019
Obavijest kandidatima o provedbi postupka testiranja – adm.ref.-sud. zapisničar
Opis poslova i podaci o plaći
Rješenje o prijmu u državnu službu - administrativni referent - sudski zapisničar
JAVNI NATJEČAJ - administrativni referent - upisničar - zapisničar od 12.12.2018
- Pravni izvori uz natječaj
- Obavijest kandidatima o testiranju – adm.ref.-sud. upisničar
- Lista kandidata – adm. ref.- sud. zapisničar
- Obavijest kandidatima o testiranju – adm.ref. sud zapisničar
- Lista kandidata – adm. ref.-upisničar
- Opis poslova i podaCI o plaći radnog mjesta
- Rješenje o prijmu u državnu službu, administrativni referent - sudski zapisničar
- Rješenje o prijmu u državnu službu, administrativni referent - sudski upisničar
JAVNA DRAŽBA - radi prodaje službenog vozila
JAVNI NATJEČAJ - Administrativni referent - upisničar - zapisničar od 10.10.2018
- Pravni izvori uz natječaj
- Opis poslova i podaci o plaći
- Testiranje - vrijeme održavanja - adm. ref. upisničar
- Testiranje - vrijeme održavanja - adm. ref. zapisničar
- Lista kandidata - adm. ref. upisničar
- Lista kandidata - adm. ref. sudski zapisničar
- Rješenje o prijmu u državnu službu - adm.ref. zapisničar
- Rješenje o prijmu u državnu službu - adm.ref. upisničar
STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE - plan prijma
Javni poziv od 29.08.2018
- Obavijest uz oglas
ARHIVA OGLASA
Javna nabava
Registar ugovora o javnoj nabavi
Plan nabave za proračunsku 2013. godinu
Plan nabave za proračunsku 2014. godinu
Plan nabave za proračunsku 2015. godinu
Plan nabave za proračunsku 2016. godinu
Plan nabave za proračunsku 2017. godinu
Obavijest o sprečavanju sukoba_interesa_u_području javne nabave
Profil naručitelja
Pravilnik o provedbi postupka javne nabave
Procedura naplate vlastitih prihoda
Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma 2017
Plan nabave za proračunsku 2018. godinu
Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma 2018
Plan nabave za proračunsku 2019. godinu
Naknade žrtvama kaznenih djela
Uvjerenja o kaznenom postupku
Uputa strankama
Obrazac zahtjeva za izdavanje uvjerenja da se ne vodi kazneni
E-oglasna ploča
FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI
PRISTUP INFORMACIJAMA
Obrazac zahtjeva za pristup informacijama
Službenik za informiranje - odluka
Izvješće o provedbi ZPPI za 2015
Zakon o pravu na pristup informacijama
Smjernice o pristupu informacijama u postupcima zapošljavanja
Izvješće o provedbi ZPPI za 2016
Izvješće o provedbi ZPPI za 2017
Izvješće o provedbi ZPPI za 2018
Mirenje
Odluka o povjerljivom savjetniku
Uredba o javnim ispravama
ZEMLJIŠNOKNJIŽNI ODJEL
Plaćanje sudskih pristojbi
Naputak za upis u zemljišne knjige
Obavijest radi dopune zemljišne knjige
ZK odjel Stalne službe u Donjoj Stubici
ZK odjel Stalne službe u Klanjcu
ZK odjel Stalne službe u Krapini
ZK odjel Stalne službe u Zaboku
Posebni ZK odjel u Pregradi
Plaćanje sudske pristojbe
- Opis poslova i podaci o plaći

 

OPĆINSKI SUD U ZLATARU
Ured predsjednika suda
Komisija za provedbu javnog natječaja

Broj: Su-278/2018.
Zlatar, 6. studenoga 2018.


Na temelju članka 4. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi (Narodne novine, broj 78/17 – dalje u tekstu Uredba), Komisija za provedbu javnog natječaja Općinskog suda u Zlataru donosi


                                   OPIS POSLOVA I PODATKE O PLAĆI RADNOG MJESTA

1. - za prijam službenika u državnu službu na neodređeno vrijeme, u sudskoj pisarnici, jednog izvršitelja, na radno mjesto 

                                                  administrativni referent – upisničar

Opis poslova radnog mjesta: zaprima, razvrstava i ulaže podneske upućene sudu, vodi odgovarajuće upisnike, imenike i pomoćne knjige, evidenciju o spisu i kretanju spisa, te sređuje i raspoređuje spise, rješava sudsku poštu, ulaže dostavnice, vodi brigu o zakonskim i sudskim rokovima u sudskim predmetima, uredno vodi evidenciju o naplati sudskih pristojbi i o neplaćenim pristojbama, obavlja poslove po nalogu upravitelja sudske pisarnice i predsjednika suda, kao i druge poslove određene Zakonom i Sudskim poslovnikom, kao korisnik sustava eSpis dužan je prilikom osnivanja spisa u sustav eSpis ažurno i na pravilan način unositi točne i potpune podatke te odgovorno postupati sa spisom, također je dužan prilikom rada na spisu u sustavu eSpis postupati u skladu s dostavnom i drugom naredbom koja je unesena u sustav eSpis.

Podaci o plaći: plaća radnog mjesta za koje se vrši prijem utvrđena je čl. 108. st. 2. Zakona o državnim službenicima i namještenicima (Narodne novine, broj 27/01) u vezi s čl. 144. Zakona o državnim službenicima (Narodne novine, broj 92/05, 142/06, 77/07, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13, 38/13, 1/15, 138/15 i 61/17) i člankom 9. Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u državnoj službi (NN 37/01, 38/01-ispr., 71/01, 89/01, 112/01, 7/02-ispr., 17/03, 197/03, 21/04, 25/04-ispr., 66/05, 131/05, 11/07, 47/07, 109/07, 58/08, 32/09, 140/09, 21/10, 38/10, 77/10, 113/10, 22/11, 142/11, 31/12, 49/12, 60/12, 78/12, 82/12, 100/12, 124/12, 140/12, 16/13, 25/13, 52/13, 96/13, 126/13, 2/14, 94/14, 140/14, 151/14, 76/15, 100/15 i 71/18). Podaci o plaći radnog mjesta za koje se vrši prijem nalaze se na web stranici narodnih novina (www.nn.hr).


2. – za prijam službenika u državnu službu na neodređeno vrijeme, u Posebnoj sudskoj pisarnici u Krapini, jednog izvršitelja, na radno mjesto 

                                          administrativni referent – sudski zapisničar

Opis poslova radnog mjesta: obavlja poslove zapisničara na raspravama, obavlja poslove zapisničara po diktatu, te vrši prijepis rukopisa i drugih tekstova, vrši administrativno tehničku obradu spisa, odnosno upisuje prispjela pismena, ulaže dostavnice, te potpuno sređeni spis predaje pisarnici suda, vrši otpremu sudskih odluka i poziva za stranke, obavlja i sve druge administrativno-tehničke poslove po nalogu suca ili predsjednika suda, kao i druge poslove određene zakonom i Sudskim poslovnikom, kao korisnik sustava eSpis dužan je ažurno, točno i na za to predviđeno mjesto upisivati podatke o događajima u pojedinom predmetu te pravovremeno postupati po dostavnoj ili drugoj naredbi rješavatelja predmeta.

Podaci o plaći: plaća radnog mjesta za koje se vrši prijem utvrđena je čl. 108. st. 2. Zakona o državnim službenicima i namještenicima (Narodne novine, broj 27/01) u vezi s čl. 144. Zakona o državnim službenicima (Narodne novine, broj 92/05, 142/06, 77/07, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13, 38/13, 1/15, 138/15 i 61/17) i člankom 9. Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u državnoj službi (NN 37/01, 38/01-ispr., 71/01, 89/01, 112/01, 7/02-ispr., 17/03, 197/03, 21/04, 25/04-ispr., 66/05, 131/05, 11/07, 47/07, 109/07, 58/08, 32/09, 140/09, 21/10, 38/10, 77/10, 113/10, 22/11, 142/11, 31/12, 49/12, 60/12, 78/12, 82/12, 100/12, 124/12, 140/12, 16/13, 25/13, 52/13, 96/13, 126/13, 2/14, 94/14, 140/14, 151/14, 76/15, 100/15 i 71/18). Podaci o plaći radnog mjesta za koje se vrši prijem nalaze se na web stranici narodnih novina (www.nn.hr).


                                                                                                                  KOMISIJA
                                                                                       ZA PROVEDBU JAVNOG NATJEČAJA